1. Veľký test s témou "Zmeny od 1.7.2014" (80 replies)
 2. Oznam - od 1.4.2014 nebude zamestnávateľ podávať potvrdenie pre dávku v nezamestnanosti (0 replies)
 3. Veľký test (tu sú otázky) pre mzdárov o ceny k legislatívnym zmenám 2014 (123 replies)
 4. Veľký test pre mzdárov o ceny (115 replies)
 5. Ročný výkaz pre zdravotné poistenie - informácia! (10 replies)
 6. Daňovo odvodová reforma v pripomienkovom konaní (0 replies)
 7. Zdravotné poistenie študentov po 1.5.2011 (22 replies)
 8. Lehotníky pre MD, roky 2010-2012 (0 replies)
 9. Reforma daní a odvodov - verejná diskusia (2 replies)
 10. RZZP - minimálny a maximálny preddavok szčo pre rok 2012 (1 replies)
 11. Tlačivá k RZZP za rok 2009 (26 replies)
 12. Materské v roku 2009 - diel VI. (0 replies)
 13. Materské v roku 2009 - diel V. (0 replies)
 14. Materské v roku 2009 - diel IV. (0 replies)
 15. Materské v roku 2009 - diel III. (1 replies)
 16. Materské v roku 2009 - diel II. (0 replies)
 17. Materské v roku 2009 - diel I. (6 replies)
 18. Tabuľka odvodov od 1.7.2009 do 31.12.2009 (25 replies)
 19. RZZP 2008 - program zdarma na stiahnutie (15 replies)
 20. Plánovací kalendár 2009 (19 replies)
 21. Tabuľka odvodov od 1.1.2009 do 30.6.2009 (18 replies)
 22. Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2009 (35 replies)
 23. Tabuľka odvodov od 1.7.2008 do 31.12.2008 (0 replies)
 24. RZZP za rok 2007 - prázdne tlačivá (10 replies)
 25. RZZP Jednoduchá príručka (37 replies)
 26. Plánovací kalendár 2008 (72 replies)
 27. Informácia o zmenách v mzdovom účtovníctve k 1.1.2008 (0 replies)
 28. Tabuľka odvodov od 1.1.2008 (0 replies)
 29. Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2008 (7 replies)
 30. Sociálne a zdravotné poistenie - tabuľka odvodov od 1.7.2007 (13 replies)
 31. Ročné zúčtovanie za rok 2006 - test (4 replies)
 32. Ako si vybrať typ tlačiva na zúčtovanie zdravotného poistenia? (1 replies)
 33. RZZP ostatné tlačivá (2 replies)
 34. RZZP tlačivo X (0 replies)
 35. RZZP tlačivo S (0 replies)
 36. RZZP tlačivo C (0 replies)
 37. RZZP tlačivo B (2 replies)
 38. RZZP tlačivo A (0 replies)
 39. RZZP - prázdne tlačivá ročného zúčtovania ZP na rok 2006 (9 replies)
 40. Plánovací kalendár 2007 - pre mzdárov (0 replies)
 41. Oplatí sa dobrovoľné dôchodkové poistenie? (18 replies)