1. Zákon o rodine (2 replies)
 2. Zákon o rodičovskom príspevku od 01.01.2014 (0 replies)
 3. Zákon o rodičovskom príspevku od 01.07.2011 do 31.07.2012 (0 replies)
 4. Zákon o rodičovskom príspevku od 01.08.2012 do 31.12.2013 (0 replies)
 5. Zákon o rodičovskom príspevku od 01.07.2005 do 31.12.2009 (2 replies)
 6. Zákon o prídavku na dieťa od 01.08.2012 do 31.01.2014 (0 replies)
 7. Zákon o prídavku na dieťa od 01.02.2014 (0 replies)
 8. Zákon o minimálnej mzde od 01.02.2008 do 18.09.2008 (2 replies)
 9. Zákon o minimálnej mzde od 19.09.2008 do 31.12.2008 (2 replies)
 10. Zákon o minimálnej mzde od 01.01.2013 (1 replies)
 11. Zákon o minimálnej mzde od 01.01.2012 do 31.12.2012 (0 replies)
 12. Zákon o minimálnej mzde od 01.01.2010 do 31.12.2010 (0 replies)
 13. Zákon o minimálnej mzde od 01.01.2011 do 31.12.2011 (0 replies)
 14. Zákon o minimálnej mzde od 01.01.2009 do 31.12.2009 (0 replies)
 15. Zákon o sociálnej pomoci (2 replies)
 16. Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (0 replies)
 17. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca od 1.1.2014 (0 replies)
 18. Zákon o kolektívnom vyjednávaní od 01.01.2014 (0 replies)
 19. Zákon o životnom minime od 01.07.2011 do 30.06.2012 (0 replies)
 20. Zákon o životnom minime od 01.08.2006 do 31.12.2008 (0 replies)
 21. Zákon o životnom minime od 01.01.2009 do 30.06.2009 (0 replies)
 22. Zákon o životnom minime od 01.07.2009 do 30.06.2010 (0 replies)
 23. Zákon o životnom minime od 01.07.2010 do 30.06.2011 (0 replies)
 24. Zákon o životnom minime od 01.07.2012 do 30.06.2013 (0 replies)
 25. Zákon o životnom minime od 01.07.2013 (0 replies)