1. Športový klub (3 replies)
 2. Stret záujmov (2 replies)
 3. Este raz k verejnemu obstaravaniu (1 replies)
 4. Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov (75 replies)
 5. účtovanie neziskovej organizácie (3 replies)
 6. Účtovanie poplatkov banke (16 replies)
 7. odchod z postu predsedu spolocenstva (42 replies)
 8. Verejne obstaravanie (17 replies)
 9. Sirotský dôchodok a brigáda (0 replies)
 10. Odstúpenie od zmluvy (3 replies)
 11. Požiarna ochrana a SVB (26 replies)
 12. 2% z daní (5 replies)
 13. Pokladničné doklady o nákupe PHM (4 replies)
 14. odpis pohladavky (9 replies)
 15. kontrola PO-SVB (7 replies)
 16. OZ-potrebujeme zivnost? (4 replies)
 17. Založenie neziskovej organizácie .... kde začať (5 replies)
 18. Straty na vodnom a stočnom... (38 replies)
 19. SVB - počet osôb v bytoch (12 replies)
 20. Príspevky na stravu (2 replies)
 21. Úľava na platbách za kúrenie (28 replies)
 22. žiadosť o sponzorský dar (12 replies)
 23. Kupa bytu (26 replies)
 24. Výročná správa - obč. združenie (8 replies)
 25. Občianske združenie - účtovanie (27 replies)
 26. Vklad do katastra (19 replies)
 27. Účtovanie v neziskovke (4 replies)
 28. Zverenenie účt.závierky v Obch.vestníku (4 replies)
 29. vzor vypovede o vykone spravy (4 replies)
 30. nezisková organizácia (70 replies)
 31. Spoločenstvo vlastníkov bytov (3 replies)
 32. pracovnoprávne vzťahy (3 replies)
 33. Spoločenstvo vlastnikov bytov (34 replies)
 34. Daňové priznanie príspevkovej organizácie (1 replies)
 35. zdruzenie PO a DPH (18 replies)
 36. Nadácia - odmena (9 replies)
 37. podpora projektu "park oddychu" (5 replies)
 38. Osobitna sadzba dane (0 replies)
 39. Registratúrny plán a ochrana osobných údajov (12 replies)
 40. overenie IČO (2 replies)
 41. archivačný zákon (1 replies)
 42. registračná pokladnica (0 replies)
 43. občianske združenie - plátca DPH (8 replies)
 44. spolo (8 replies)
 45. neziskovka - nájom a prenájom priestorov (2 replies)
 46. Zmluva o prenájme bytu (37 replies)
 47. Moze si obcianske zdruzenie zobrat pozicku? (2 replies)
 48. Futbal. klub odmeny (tréner, hráči, rozhodcovia) (4 replies)
 49. podanie DP (4 replies)
 50. pozemkové spoločenstvo (0 replies)
 51. DP ZDRUZENIE (8 replies)
 52. daň. priznanie - občianske združenie (15 replies)
 53. Občianské združenie (121 replies)
 54. Nadácia (3 replies)
 55. Združenie rodičov (27 replies)
 56. Financovanie prevádzky výťahu v obytnom dome (12 replies)
 57. SVB a hypo úver (8 replies)
 58. Príspevková org. a DP (1 replies)
 59. NEZISKOVA SFERA ROZPOCTOVA ORG. (4 replies)
 60. SVB a športový klub (6 replies)
 61. Občianske združenie - dary (2 replies)
 62. neziskova organizacia / dan z prijmu (26 replies)
 63. príspevková org. (7 replies)
 64. školská jedáleň (0 replies)
 65. male obcianske zdruzenie (5 replies)
 66. účtovanie cirkví (127 replies)
 67. Výkazy k DP (7 replies)
 68. rozpočtove organizacie (6 replies)
 69. spoločenstvo vlastníkov a platby (109 replies)
 70. Ako vyplatiť ľudí v SVB, a v správe bytov? (121 replies)
 71. neziskové športové združenie (36 replies)
 72. Spoločenstvo vlastníkov bytov (781 replies)