1. Ide niekto na konferenciu Sprava budov? (0 replies)
 2. Organizacia podujatia (1 replies)
 3. Pomoc detom a rodine (1 replies)
 4. neziskovka-dotácie a DPH (1 replies)
 5. Sme DHZ a vedieme jednoduche účtovníctvo, máme podávať daňové priznanie , keď sme v roku 2014 dostali dotáciu od DPO SR? (7 replies)
 6. Ak povinnosti voči daňovému úradu mám po založení občianskeho združenia telovýchovnej jednotky? (6 replies)
 7. Mám podať DP? (2 replies)
 8. Organizovanie športovej diskoteky. (4 replies)
 9. Ako určiť náhradný údaj pri porušenom merači pretečeného množstva teplej vody? (33 replies)
 10. Dôchodcovia v núdzi a možnosti nápomocnosti im... (6 replies)
 11. Platí pre SVB účtovná závierka neziskovej organizácie v sústave JÚ s označením tlačiva MF SR 2013 ? (1 replies)
 12. Darovanie osobneho auta obcianskemu zdruzeniu ci osobe (1 replies)
 13. Ako aktualizovať zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov ? (1 replies)
 14. Je takéto spracovanie osobných údajov správcom (spoločenstvom) legálne? (7 replies)
 15. Občianske združenie, živnosť a duševná činnosť, ako účtovať? (0 replies)
 16. Koľko vlastníkov bytov musí prísť na schôdzu aby bol zvolený predseda SVB? Bytovka ma 48 bytov. (37 replies)
 17. Celková plocha bytu sa berie z katastra /zaokrúhlené na cele/, alebo z projektovej dokumentácie /na dve desatinne miesta/ čo je presnejšie. (6 replies)
 18. Cena plynu veľkoodber. (0 replies)
 19. Ako vystúpi zakladajúci člen OZ z OZ (2 replies)
 20. Ako opraviť balkón? (8 replies)
 21. Môže jedna Neziskovka dať finančný dar druhej Neziskovke? (4 replies)
 22. vznik nového subjektu a stav zásob (1 replies)
 23. SOM EVIDOVANÝ na ÚPSVAR, MôŽEM SI ZALOŽIŤ OBČIANSKE ZRUŽENIE? (7 replies)
 24. Občianske združenie- obmedzenie pohybu hotovosti (1 replies)
 25. Čo potrebujem urobiť, ak chceme zrušiť občianske združenie, jednotlivé kroky, postup (1 replies)
 26. príspevky _PPA (2 replies)
 27. čo spadá do pracovnej náplne "PaM práca v školstve" (5 replies)
 28. Ako skončiť funkciu predsedu SVB ? (9 replies)
 29. daňové priznanie k dani z príjmov za občianske združenie (2 replies)
 30. Vie mi niekto vypracovať bezpečnostný projekt pre SVB? (3 replies)
 31. Ako ďalej ked mám založené OZ (1 replies)
 32. Doplatenie DPH pri neplatcovi DPH v občianskom združení (2 replies)
 33. 2% a starý dlh (2 replies)
 34. Cestná daň a súkromné MV v RO (1 replies)
 35. Môžem byť predseda združenia a zároveň zástupca triedneho aktívu? (1 replies)
 36. odmena člena rybárskeho zvázu (0 replies)
 37. Ako sa tvoria rezervy v príspevkovej organizácii po novom (2 replies)
 38. Dohoda o PC a výkaz do ZP (1 replies)
 39. hladam uctovnicku na spracovanie dokladov neziskovka (1 replies)
 40. Založenie Občianskeho združenia (4 replies)
 41. Originálne kompetencie 2015 (8 replies)
 42. Prevod SL z 2014 do roku 2015 (0 replies)
 43. Debetný zostatok na príjmovom rozpočtovom účte k 31.12. (2 replies)
 44. Urbársky spolok prechod z JÚ na PÚ (0 replies)
 45. Urbársky spolok prechod z JÚ na PÚ (0 replies)
 46. Je nutné použiť príjmy z činností, na ktorých účel je zriadené Občianske združenie do konca kalendárneho roku? (2 replies)
 47. Účtovanie bankových úrokov a zrážkovej dane z úrokov na výdavkovom rozpočtovom účte (0 replies)
 48. účet pre OZ bez poplatkov (18 replies)
 49. Dotácie zo ŠR - OZ (1 replies)
 50. dotácia občianské združenie - dotácia zo ŠR (0 replies)
 51. výťažok z predaja vianočných trhov v škole (1 replies)
 52. účet 314 v rozpočtovej organizácii na konci roka (5 replies)
 53. Ako uctovat neziskovu organizaciu? (2 replies)
 54. Čo spĺňa znenie zákona a je pomerovým rozdeľovačom tepla? (9 replies)
 55. Z akych zdrojov sa tvoria mzdy zamestnancov neziskovej organizacie? (0 replies)
 56. Ako si zriadim neziskovu organizaciu? (1 replies)
 57. Ako fakturovať spoločenstvu. (6 replies)
 58. audit oz pri materskej škole (1 replies)
 59. môže byť neziskovka na konci roka v pluse (1 replies)
 60. Pomoc de minimis - kód zdroja (0 replies)
 61. Pisomne hlasovanie v bytovke po novom? (10 replies)
 62. Môže OZ použiť peniaze získané z 2% z dane na poplatky u notára a kolky? (1 replies)
 63. Pisomne hlasovanie po novom (0 replies)
 64. Novela c. 205/2014 - zmena v sposobe hlasovania v § 14 (9 replies)
 65. Účtovanie neziskovej organizácie (0 replies)
 66. Vzor peňažného denníka (2 replies)
 67. Ktoré IS z ochrany osobných údajov po novelizácii zákona 122/2013 vlastne podliehajú registrácii za SVB ? (4 replies)
 68. prestavba jadra prenajímateľom (10 replies)
 69. Je povinnosťou predsedu SVB riešiť nespokojnosť majiteľa bytu so spoluvlastníckým podielom určeným katastrálnym úradom v kúpno-predajných zmluvách? (16 replies)
 70. Občianské združenie a povinnosť auditu (17 replies)
 71. Môže byť riaditeľ materskej školy súčasne aj štatutárny orgán pre občianske združenie? (3 replies)
 72. štatutárny orgán - doklad (5 replies)
 73. SVB: FPÚaO a miera využívania nebytovými priestormi (1 replies)
 74. Pri prijati do pracovného pomeru v policajnom zbore sú dôležité známky na maturitom vysvedceni? (2 replies)
 75. Neziskovka a úver na kúpu nehnuteľnosti (0 replies)
 76. môžete mi poradiť,môže sa dostať neziskovka k hypoúveru?Ak áno,ako? (1 replies)
 77. Sme ZŠ s MŠ bez odborov, nemáme kolektívnu zmluvu a zamestnankyňa doniesla žiadosť o DDS Axa, musíme ako zamestnávateľ vytvoriť s Axou zamestnávateľskú zmluvu i keď nemáme odbory? (2 replies)
 78. Centrálne vykurovanie na Slovensku kolabuje (3 replies)
 79. Cezhraničná spolupráca - účtovanie (0 replies)
 80. Účtovanie v domove sociálnych služieb (0 replies)
 81. Spravca bytov je povinny posielat neplaticom upomienky? Vie mi niekto poradit? (14 replies)
 82. Poplatky, cenníky, sadzobníky a iné absurdity pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov za služby poskytované "nad rámec" poplatkov za výkon správy. (11 replies)
 83. peňažný denník v JU pre neziskovú organizáciu (1 replies)
 84. Zaradenie administratívneho zamestanca (1 replies)
 85. Nezisková organizacia - kúpa motorového vozidla (0 replies)
 86. Pracovná náplň upratovačky v materskej škole (2 replies)
 87. Účtuje niekto v programe Urbis ako rozpočtová organizácia DSS (5 replies)
 88. Povinnosti členov Slovenskej rady rodičovských združení - sme rodičovské združenie pri MŠ (1 replies)
 89. Spolocenstvo vlastnikov - volba predsedu (4 replies)
 90. zrušenie členstva v SRRZ (1 replies)
 91. Účtovanie preplatku za energie-rozpočtová organizácia (10 replies)
 92. Je možné vybrať dodávateľa aj nadpolovičnou väčšinou zúčastnených vlastníkov (po hodine)? (6 replies)
 93. Plynová kotolňa v bytovom dome a jej prevzatie. (3 replies)
 94. Nezisková organizácia - Oprávnené výdavky (0 replies)
 95. Kurenie v 12 bytovom dome (1 replies)
 96. Bývam na poslednom, treťom poschodí v bytovom dome. Podkrovné priestory chcem využiť na bývanie. Ako mám postupovať? (7 replies)
 97. Pracujem vo vedeckej knižnici pod správou MK SR vedeckej knižnici pod riadenim Ministerstva kultúry SR. Na ktorom stupni riadenia je zamestnanec, ktorý riadi 1 oddelenie s 21 ľuďmi. (1 replies)
 98. Môže SVB preplatiť začínajúcemu predsedovi výpis registra trestov? (4 replies)
 99. Čo znamená "uplatniť hlas ako celok" pri vlastníctve bytu viacerými osobami? (3 replies)
 100. Čo znamená "uplatniť hlas ako celok" pri vlastníctve bytu viacerými osobami? (51 replies)
 101. Vrátenie neoprávnene vyplatenej mzdy zamestnancom - účtovanie (2 replies)
 102. Funkčná klasifikácia po novom (9 replies)
 103. Je možné preplatiť výdavky spred troch rokov? (1 replies)
 104. OZ a darovanie televízora domovu dôchodcov. (4 replies)
 105. Neprispôsobivý sused (3 replies)
 106. oprava vodovodnej pripojky (4 replies)
 107. Možu nas sankciovat ked sme od marca 2014 nepožiadal o ičo? (3 replies)
 108. ERASMUS+ účtovanie a kódy zdrojov (1 replies)
 109. Školenia pre NZ (1 replies)
 110. školenie pre NZ (3 replies)
 111. NZ v JU a poistky štatutára a zakladateľa NZ (1 replies)
 112. ako v JU pre NZ odpisy ,ktoré neboli zahrnuté do DP (0 replies)
 113. Kedy podať žiadosť o 2%z dane? (1 replies)
 114. Dobry den. Viete mi niekto poradit, ci aj v predskoskom veku sa plati mesacny poplatok v sukromnej skolke? Viem ze v statnych skolkach sa uz tento poplatok neplati. Dakujem pekne (4 replies)
 115. Interná smernica pre spoločenstvo bytov (3 replies)
 116. Môžem dostať miesto realizácie pre neziskovú organizáciu ? (1 replies)
 117. Poskytnutie - sprostredkovanie kapitálového transferu v štátnej rozpočtovej organizácii? (1 replies)
 118. Založenie rodičovského združenia (1 replies)
 119. Aká rozpočtová položka za prečerpanú spotrebu plynu? (0 replies)
 120. a de anka smeruješ? (11 replies)
 121. oslobodené príjmy v neziskovej organizácii (2 replies)
 122. Kto je štatutárny zástupca v OZ, ktorého orgánmi sú rada a členská schôdza? (8 replies)
 123. Pre kapitálový výdavok v rozpočtovej organizácii treba zriadiť nový bankový účet alebo stačí viesť zvlášť analytiku na bežnom výdavkovom účte? (1 replies)
 124. Rozpočtová organizácia poskytuje kapitálový transfer? (9 replies)
 125. Musí súkromná škola uverejňovať zmluvy na svojej web stránke? Ak áno, je stanovený minimálny finančný limit zmluvy od ktorého sa musí zmluva uverejniť? (1 replies)
 126. Je mozny odpocet DPH pri OZ ? (2 replies)
 127. Čo je považované za nedoplatok a aká je výška zálohových platieb? (63 replies)
 128. Zúfalá prosba matky. (4 replies)
 129. Stretol sa už niekto so zle zaregistrovaným obč. združením na poberanie 2 percent? Chybu urobila notárka... (0 replies)
 130. Moze sa z fondu oprav a udrzby NP platit vypratanie garaze, do ktorej sa "nastahovali " potkany ? (12 replies)
 131. Darovanie auta (0 replies)
 132. Oznamenie o schvaleni UZ do RUZ a obcianske zdruzenie (1 replies)
 133. je legálna možnosť nevyplatiť ? (1 replies)
 134. Aký je postup pri zlučovaní dvoch neziskových organizácií? (1 replies)
 135. Aká je cena účtovania v neziskovek v JU (0 replies)
 136. Aká je cena účtovania v nezikovke v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 137. SVB bytov otazka ohladom predaja bytu (7 replies)
 138. ok, ok (1 replies)
 139. hľadam ekonóma,ekonomku na konzultácie ohľadom neziskových organizácií, samozrejme nie zadarmo v okolí košíc (1 replies)
 140. Je možné zaplatiť výmenu PRVN z FÚaO ? (11 replies)
 141. Investícia - príprava terénu (0 replies)
 142. Nákup HIM - kryt civilnej obrany (4 replies)
 143. Čo v jednej bytovke spôsobilo nesprávne tesnenie...Myslíte, že len v jednej? (5 replies)
 144. Može si vlastnik bytu do roka stale menit najomcov (3x do roka) v byte bez suhlasu vlastnikov bytov ? (30 replies)
 145. účtovanie v príspevkovej org. - dotácia z mesta (2 replies)
 146. Zastupca vlastnikov, odmena, zmluva (1 replies)
 147. Odpis meracieho zariadenia v byte, PLYNOMERU. (0 replies)
 148. V minulom roku som zaučtovala náklady ,ktoré mali byť v tomto roku,ako to opraviť,sme neziskovka dane neplatíme (1 replies)
 149. Zahrňovanie príjmov z predaja majetku do základu dane. (1 replies)
 150. povinný odber vody-bytovka (3 replies)
 151. Ako sa identifikuje obdrzana platba od FO alebo PO na ucet n.o. ktora prijma 2% z dane? (5 replies)
 152. Voľby predsedu SVB - kedy uplynie 3 ročné funkčné obdobie? (9 replies)
 153. Ako účtovať stratený doklad pri platbe kartou z účtu v neziskovej organizácii. (4 replies)
 154. Ako postupovať pri upomienke ŠFRB za rok 2003? (0 replies)
 155. Exekúcia a účet pre OZ (7 replies)
 156. V 55-bytovej jednotke, s vlastným kúrením, máme v spoločenstve ekonómku, kuriča a upratovačku. Za týchto odvádzame všetky odvody. Nie je možné ich platiť z fondu opráv? (6 replies)
 157. Má OZ povinnosť predkladať závierku? (9 replies)
 158. Novela zákona 182/93 v druhom čítaní. Čo vy na to? (1 replies)
 159. Ako zaradiť v n.o. Chladiaci box pre márnicu, aká je doba odpisovania? Ako zaradiť sanitné vozidlo v n.o., aká je doba odpisovania? (0 replies)
 160. solidna havarijna sluzba v BA (5 replies)
 161. Plat zakladatela neziskovej organizacie (1 replies)
 162. Ako je to s odstúpením jedného zakladateľa neziskovej organizácie, musí sa urobiť nová zakladacia listina ? (0 replies)
 163. Ako sa účtuje v podvojnom účtovníctve SVB poistné plnenie, je zdaniteľný príjem? (0 replies)
 164. Máme odborníkov na porade, ktorí sa zaoberajú NO? (6 replies)
 165. ohodnotenie kultúrnej pamiatky, jej opravy, odpisy (0 replies)
 166. Porovnanie nákladov na vykurovanie.. (0 replies)
 167. Jedna garaz - dve spolocenstva. Mozeme pozadovat nahradu vydavkov? (3 replies)
 168. Založiť či nezaložiť Občianske združenie? (1 replies)
 169. Predlženie lehoty na podanie daňového priznania a zverejnenie RUZ n. o. (3 replies)
 170. Technické zhodnotenie budovy II. (0 replies)
 171. Aký koeficient použiť pri nepriaznivej polohe bytu ? (38 replies)
 172. Aká je schéma financovania pri čerpaní podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pre Bratislavský kraj? Tým myslím koľko percent financujú fondy EÚ, koľko štát a koľko obec? Ď (0 replies)
 173. aký je čas na odpoveď? (6 replies)
 174. KOST (Kompaktná odovzdávacia stanica tepla) = úspora nákladov? (14 replies)
 175. potrebujem poradit ohladom obcianskeho zdruzenia. Kolko je min. pocet clenov pri obc. zdruzeni? nie pri zalození ,ale ak je fungujuce zdruzenie (0 replies)
 176. Kedy a za akých podmienok sa môže hradiť z fondu opráv upratovanie chodieb a spoločných priestorov v bytovom dome? (3 replies)
 177. vzor oznamenia o datume schvalenia uctovnej zavierky (1 replies)
 178. príspevok na stravu pre žiakov a formulár vzájomných vzťahov (0 replies)
 179. exekučné konanie, upovedomenie o predaji bytu (5 replies)
 180. DOBRY DEN CHCELA BY SOM SA SPYTA T KEDY SI MOZEM VYBRAT A PO AKOM CASE PENIAZE (0 replies)
 181. Pozemkové a lesné spoločenstvo (2 replies)
 182. Štatutár zamestnaný v neziskovej organizácii (1 replies)
 183. výstavba vytahu v bytovom dome (15 replies)
 184. Ahojte, tiež začínam pracovať ako účtovníčka v rozpočtovej organizácii. Je tu niekto s kým by som sa mohla aktuálne poradiť? (1 replies)
 185. Príjem z poistného plnenia v neziskovej organizácii - zdaňovaný príjem? (0 replies)
 186. Daňove priznanie pri prekročení 3 319,39 eur pre OZ (1 replies)
 187. Môže nezisková organizácia účtujúca v jednoduchom účtovníctve presúvať svoje bezúročné pôžičky z roka na rok? resp. ich časť (0 replies)
 188. alkohol a obcianske zdruzenie (0 replies)
 189. Pôžička v občianskom združení (0 replies)
 190. technické zhodnotenie alebo oprava ? (5 replies)
 191. Poukázanie 1,5% sebe samému (1 replies)
 192. Projekt - vratka z minulých rokov (0 replies)
 193. strata v neziskovej organizacii (0 replies)
 194. položky účtovnej závierky pre cirkev (0 replies)
 195. Je možná výpoveď zmluvy o správe iba dvoch vchodov ak sme 4-vchodovka? (50 replies)
 196. Môžem zrušiť O.Z. ak D.Ú. chce doplatok na dani z príjmu (0 replies)
 197. môžem vyradiť auto z evidencie ak bolo predané ešte v r.2004,ale zabudli ho vyradiť (5 replies)
 198. Nepodpísaná zápisnica schôdze SVB (16 replies)
 199. ak som na bytovy podnik bola nahlasit zmenu poctu osôb z 1 na 2. Je potrebne toto nahlasit aj na miestny úrad ako trvaly resp. prechodny pobyt tej 2. osoby? (3 replies)
 200. DP nezisková organizácia (1 replies)
 201. financovanie originálnych kompetencií (1 replies)
 202. Je členský príspevok športovcov nedaňový výnos, odpočítateľná položka? (7 replies)
 203. Účtovná závierka NO za rok 2013 (0 replies)
 204. SFRB a spravcovska spolocnost (1 replies)
 205. Kedy hovoríme o príspevku pre OZ a kedy o dare. (1 replies)
 206. Je možnosť použitie 2% daní na poplatky banke alebo notárovi (0 replies)
 207. Dotazník (4 replies)
 208. rozdiel medzi neziskovou organizáciou a mimovládnou organizáciou (1 replies)
 209. Daňové priznanie spoločenstiev vlastníkov bytov za rok 2013 ,- nie sú zmeny v podávaní DP PO a príloh oproti roku 2012 ? (0 replies)
 210. Účtovné výkazy pre neziskové organizácie na rok 2013 (6 replies)
 211. Nevyužitý finančný dar v OZ - účtovanie (0 replies)
 212. Zauctovanie nedoplatku za elek.energiu (0 replies)
 213. Účtovníctvo pre neziskové organizácie pre rok 2012 (1 replies)
 214. Ako otvoriť ZS? Prechod z PS bez právnej subjektivity na PS s právnou subjektivitou (3 replies)
 215. Ako previesť ZS zo spoločenstva bez PS do spoločenstva s PS? (1 replies)
 216. Mám problém s prevodom ZS z PS bez práv. subj. do PS s právnou subjektivitou (1 replies)
 217. Poplatok za uzatvorenie dohody na splátky-SPP, rozpočtová organizácia (1 replies)
 218. Za aké služby si môže DHZ (Dobrovolny hasicsky zbor) zobrať od obce alebo mesta peniaze, bez toho aby sa muselo podať daňové priznanie? (0 replies)
 219. Výkazy k DP NUJ elektronicky (5 replies)
 220. Učtovanie hmotnej núdze strava a ŠP (4 replies)
 221. predaj kníh vydaných občianskym združením (0 replies)
 222. Záujmové združenie - registrácia podľa § 7a zákona o DPH (0 replies)
 223. Keď chceme pozvať na školenie lektorov zo zahraničia a sme nezisková org., ako máme postupovať? Prihlásiť ich ak dohodárov s nepravidelným príjmom? (0 replies)
 224. Neziskové organizácie Môže sa zvýšenie mesačnej úhrady schváliť bez schôdze? iba podpisovaním papiera pri bytoch? (7 replies)
 225. ak chcem otvoriť krúžok cvičenia pre deti a dospelých potrebujem nejakú živnosť, alebo stačí to viesť len ako krúžok? (6 replies)
 226. Audit občianskeho združenia (2 replies)
 227. ako predĺžiť registráciu občianskeho združenia? (1 replies)
 228. príjmy občianskeho združenia a daňové priznanie (4 replies)
 229. Nedoplatok za zdravotnom poistení za r. 2012, rozpočtová organizácia (1 replies)
 230. Uvádzajúci učiteľ (0 replies)
 231. Podliehame registrácii IS SVB ? (3 replies)
 232. Výpis z účtu ŠFRB - splátka úverov na nájomné byty (0 replies)
 233. Musí mať lesné spoločenstvo s PS registračnú pokladnicu? (2 replies)
 234. Ako mám zaradiť majetok prevedený z lesného spoločenstva bez právnej subjektivity (JÚ) do lesného spoločenstva s právnou subjektivitou (PÚ) (4 replies)
 235. daňové priznanie za neziskovku (4 replies)
 236. Čestný názov školy (0 replies)
 237. Platí n. o. poskytujúca sociálne služby daň z MV? (2 replies)
 238. Rozpočtová klasifikácia - preddavková daň z príjmov (1 replies)
 239. Daňové priznanie PO pre neziskovú organizáciu (0 replies)
 240. Vyúčtovanie dotácie na 5 % navýšenie platov (0 replies)
 241. Registracia informačneho systému SVB (4 replies)
 242. Môžem si dať do predmetu podnikania občianskeho združenia poisťovníctvo? (4 replies)
 243. má niekto vypracovaný projekt k žiadosti o nenávratný príspevok pre o.z.? (1 replies)
 244. Mylná platba obec (2 replies)
 245. Očianske združenie a stankový predaj (0 replies)
 246. Opakovane pisomne hlasovanie -hlasovaci listok. (5 replies)
 247. Pozemkové spoločenstvá - otázky a odpovede (3 replies)
 248. Musí nezisková organizácia podávať daňové priznanie? (2 replies)
 249. postupy účtovania v rozpočtovej organizácií (2 replies)
 250. Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou : z vyplatených podielov za rok 2013 si podielníci musia platiť odvody do zdravotnej poisťovne alebo nie ? (1 replies)