1. postupy účtovania v rozpočtovej organizácií (2 replies)
 2. Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou : z vyplatených podielov za rok 2013 si podielníci musia platiť odvody do zdravotnej poisťovne alebo nie ? (1 replies)
 3. Príjmy od klientov v DSS-rozpočtová organizácia (6 replies)
 4. Daňové priznanie (0 replies)
 5. Občianske združenie a registračná pokladnica (ERP) (3 replies)
 6. Zvyšenie platu nepedagogických zamestnacov v roku 2014 (1 replies)
 7. DHZ (4 replies)
 8. Zánik neziskovej organizácie (0 replies)
 9. Výška finančného-sponzorského daru (2 replies)
 10. Rozpočtové organizácie - depozit (1 replies)
 11. Je možné použiť fond opráv a údržby na notárske zápisnice (0 replies)
 12. Zdokladovanie použitia príspevkov 2% z dane z príjmu občianskym združením (0 replies)
 13. Rôzne úverové zmluvy na obnovu bytového domu v jednom meste ale každá pre iného správcu domu (9 replies)
 14. akým spôsobom vyriešiť prácu riaditeľa v neziskovke (3 replies)
 15. Uctovanie rocneho auditu obce (0 replies)
 16. Zapis zo schodze vlastnikov bytov (5 replies)
 17. Obcianske zdruzenie na vzdelavacie ucely - moze byt sucastou bazar? (0 replies)
 18. Použitie príspevkov 2% dane z príjmu (1 replies)
 19. Neviete niekto o neziskovke ktoru by uz niekto nechcel a chcel sa jej zbavit? (0 replies)
 20. Keď som sa vzdala funkcie predsedu SVB z dôvodu sťahovania, ako mám postupovať? (6 replies)
 21. novela zákona 448/2008 (0 replies)
 22. ako môže bratislavský samosprávny kraj prispievať na klienta umiestneného v DSS neziskovej organizácie ? (1 replies)
 23. Ochrana osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (9 replies)
 24. Montáž senzorov v 13 poschodovom paneláku. (1 replies)
 25. Akú rozpočtovú položku používate pri úhrade plateného prístupu na internet (napr. Verejná správa SR) a na portál pre zv (3 replies)
 26. ako môžem z FO najjednoduchšie prejsť na existujúcu s.r.o. (4 replies)
 27. Sme nezisková organizácia a evidujeme neuhradené faktúry po premlčacej dobe, ako ich mám z účtovníctva vyhodiť? Cez aký účet? (0 replies)
 28. Daň z príjmov (1 replies)
 29. takze ak jeden s najomnikou nebude suhlasit so zasklenim balkona tak to nemozem spravit (2 replies)
 30. Kto má znášať náklady pri oprave spoločného kúrenia dvoch vlastníkov bytov? (3 replies)
 31. Nevyčerpaná dotácia 5 % na zvýšenie platov (4 replies)
 32. účtovanie dotácie (1 replies)
 33. III. diel. (10 replies)
 34. Znamená vlastník so 6 bytmi v dome 6 vlastníkov? (10 replies)
 35. Ako zaplatit DPH s tovaru z Madarska ? (2 replies)
 36. Ako vyplatiť odmeny účastníkom divadelného projektu z grantu Ars Bratislavensis? (1 replies)
 37. Registrácia na SP, ZP a DÚ a DIČ (0 replies)
 38. Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo v občianskom združení? (3 replies)
 39. Výplata podielov cez novovzniknutú spoločnosť (1 replies)
 40. PODVOD - tichý spoločník (2 replies)
 41. Transformácia poz. spoločenstva bez PS na poz. spol. s PS (3 replies)
 42. Ako zistit, či moj les je už vyťažený, alebo tam mám ešte nejaké stromy? (5 replies)
 43. Dá sa obnoviť činnosť občianského združenia ktoré je v likvidácii nemá žiadny majetok ani financie proste spalo? (0 replies)
 44. Môže byť oprávnenou osobou v SVB učtovník a štatutár v jednej osobe ? (5 replies)
 45. prepočet podielu na spoločných častiach na m2 (7 replies)
 46. odkupenie pivnice (10 replies)
 47. má občianske združenie povinnosť odovzdať na DU nejaké výkazy ak vedie JU? (4 replies)
 48. Dokedy môžme byť poberateľom RP ako osobitný príjemca? (0 replies)
 49. Mozem si za podiely v urbari ziadat na vymenu pozemok ttp ?...ktory by som inak ziadala do prenajmu,akurat urbar operuje so sumou 5xvyssou nez urbar v susednej obci. (3 replies)
 50. Odmeňovanie predsedu spoločenstva a členov rady (1 replies)
 51. Predaj nebytového priestora družstva (4 replies)
 52. prekročenie právomoci predsedu a rady svb (3 replies)
 53. SVB a ochrana udajov (5 replies)
 54. Refundácia z ÚIPŠ - doklady (0 replies)
 55. Oprávnené výdavky OZ- futbalový klub (7 replies)
 56. Môže mať OZ vo vlastníctve mobilné telefóny? (0 replies)
 57. Občianske združeniec - účtovanie (3 replies)
 58. Vyplácanie podielov z nájomného. (4 replies)
 59. casť zisku použiť na dobročinne učely (0 replies)
 60. Vykurovanie v bytovkách (4 replies)
 61. Účtovníctvo SVB, ktoré je spravované správcom na základe mandátnej zmluvy (1 replies)
 62. Obmedzenie platieb v hotovosti (6 replies)
 63. Ešte stále nemáme svoju vlastnú rubriku?? (5 replies)
 64. Počet zamestnancov v rozpočtovej organizácii,Domov sociálnych služieb (1 replies)
 65. Zmena statutara v obcianskom zdruzeni (0 replies)
 66. Kto by mal preplatiť škodovú udalosť? (4 replies)
 67. PFK - K akemu datumu sa podpisuje sulad so zmluvou a rozpoctom? (4 replies)
 68. Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia o.z. (2 replies)
 69. Dobrý deň,vie mi niekto poradiť ak chcem kandidovať na predcedu spoločenstva či potrebujem podať nejakú žiadosšť? ak áno poratemi kde taky nejaky formulár zozeniem. (5 replies)
 70. Presun penazi z 2% z OZ na iny subjekt (1 replies)
 71. Musím robiť verejné obstarávanie na dodávateľa plynu pre školu, ak mi končí viazanosť s SPP? Alebo stačí dodatkom predĺžiť zmluvu? (1 replies)
 72. ako správne zaúčtovať nákup auta na lízing ak v prvej navýšenej splátke je zahrnutá suma za predaj starého vozidla,ktoré odkúpila firma kde sme auto kúpili (0 replies)
 73. zánik členstva a nové členstvo (0 replies)
 74. Kódy zdroja pre dohodu z ÚPSVaR §52a. (2 replies)
 75. Aký kód zdroja pre príspevok z ÚPSVaR ? (2 replies)
 76. Založenie charitatívnej organizacie? (6 replies)
 77. Predaj nepotrebného hnuteľného majetku (0 replies)
 78. Ako zmeniť účel užívania spoločného zariadenia bytového domu? (4 replies)
 79. Fakturácia a zmena sídla OZ (4 replies)
 80. Je možné zamietnuť prístup do súkromného bytu? (4 replies)
 81. Nezisková organizácia alebo OZ ? (2 replies)
 82. O bývaní v bytovom dome ... (16 replies)
 83. Občianske združenie - predfaktúra sponzorovi (3 replies)
 84. 2% dane z prijmov - co robit ak na ucet nenabehnu vsetky? (5 replies)
 85. Predaj výrobkov z činnosti OZ za príspevok? (0 replies)
 86. Kde zmizol Tiborov, Chobot aktuálny zákon 182/1993 z rubriky SVB - BYTOVKY? (4 replies)
 87. občianske združenie (0 replies)
 88. Odvolanie sa proti vysledkom pisomnemu hlasovaniu (10 replies)
 89. účtovanie 2% daní (1 replies)
 90. Neuzavretý odkaz ... (0 replies)
 91. Zasklenie balkona - potrebne doklady a nalezitosti podla zakona (7 replies)
 92. Inventarizácia stravných lístkov (0 replies)
 93. Ako formou môžu finančné prostriedky pre ZŠ (PK) použiť na MŠ (OK)? (1 replies)
 94. Rozúčtovanie nákladov na výťah (10 replies)
 95. Učtovanie výdavkov na TZ majetku v prenájme na základe nájomnej zmluvy? (0 replies)
 96. Učtovanie výdavkov na TZ majetku v prenájme na základe nájomnej zmluvy? (0 replies)
 97. poplatky do fondu oprav (6 replies)
 98. ako prevziať agendu od predsedu SVB, ktorý odstúpil ? (2 replies)
 99. Archivácia vzdelávacích poukazov (4 replies)
 100. nelegálna práca (0 replies)
 101. Pocet vlastnikov. (10 replies)
 102. Podpísať generálnu plnú moc na užívanie vlastného lesa pre výkon poľovníckeho združenia, áno alebo nie??? (0 replies)
 103. Výmena vodomerov (teplá voda, studená voda) kto za to zodpovedá . SVB, alebo vlastník bytu. (4 replies)
 104. Kam nalepiť kolky? (3 replies)
 105. Kolky (0 replies)
 106. Odpoveď na reklamáciu (0 replies)
 107. účel použitia 2% (2 replies)
 108. Pravidla v hlasovani-obnova bytoveho domu. (9 replies)
 109. Komu sa preukazuje splnomocnená osoba originálom splnomocneniana začiatku schôdze, keď na schôdzi vlastníkov (dom v správe správcu) nie je zástupca vlastníkov? (1 replies)
 110. Poradí niekto ako účtuje zálohy prijaté v rozpočtovej organizácii? (0 replies)
 111. Spôsobilost vykonávať právne úkony týkajúce sa domu. Bezúhonnosť preverí Okresný úrad. (2 replies)
 112. Zaúčtovanie vrátenej platby - neexistujúci účet (5 replies)
 113. Ako sa môže brániť vlastník bytu proti ostatným vlastníkom bytov v dome a zástupcovi vlastníkov? (6 replies)
 114. Rozpočtová organizácia-prijatý dar od klienta (1 replies)
 115. Mole v spoločných priestoroch (6 replies)
 116. Čím sa preukážem napr. na pošte iných úradoch, že som predsedom o.z. a možem v jeho mene i konať, t.j. preberať poštu, ktorá je inak určená o.z, ako PO. (5 replies)
 117. Má nárok správca na poplatky? (10 replies)
 118. Ako nájsť zamestnanie v neziskovej organizácii alebo treťom sektore? (3 replies)
 119. Určenie výšky zálohovej platby na vykurovanie podľa PRVN - ako robíte? (3 replies)
 120. Registračná pokladnica a neinvestičný fond (1 replies)
 121. preplácanie faktúr a prác bez papiera domovníkovi (0 replies)
 122. OSBD, jednanie proti záujmom vlastníkov (8 replies)
 123. Nekorektné jednanie zo strany OSBD (3 replies)
 124. občianske združenie - likvidácia (0 replies)
 125. výpoveď vo verejnej správe s odstupným (3 replies)
 126. reklamácia vyúčtovania nakladov za užívanie bytu (1 replies)
 127. Bez koeficientov pre nevýhodnú polohu-odhlasované. (9 replies)
 128. Odkúpenie izby od suseda (2 replies)
 129. Akú spotrebu vody môžem vyúčtovať? (7 replies)
 130. vyberanie a zdokladovanie vyberu vstupneho pri kulturnych a spolocenskych akciach OZ (0 replies)
 131. Nezárobkovo činný folklórny súbor - účtovať, či nie? (1 replies)
 132. Mám platiť do fondu opráv spoločenstvu za betónovú búdu postavenú na pozemku, ktorý bol odkúpený podľa občian.zákonníka? (1 replies)
 133. Je možná kontrola činnosti občianskeho združenia? (1 replies)
 134. EASYSVB-cena za teplo (10 replies)
 135. Môže občianske združenie prevádzkovať jednoduchý eshop? (11 replies)
 136. Na ktorý výnosový účet zaúčtovať zľavu z ceny tovaru v školskej jedálni (rozpočtová organizácia zriadená obcou). (0 replies)
 137. Sociálnyfond - odchodné (0 replies)
 138. Občianske združenie- zamestnávanie a živnosť (3 replies)
 139. Chcem kúpiť EasySVB . (5 replies)
 140. Povinnosť auditu neziskovej organizácie (3 replies)
 141. Občianske združenie a odvody (0 replies)
 142. výročná správa n. o. (0 replies)
 143. Ako správne a spravodlivo rozpočítať náklady na teplo v bytovom dome??? (2 replies)
 144. Nezisková organizácia - účet alebo pokladňa (0 replies)
 145. Odmena za účtovanie pre SVB - ako platiť odvody do poisťovní? (1 replies)
 146. delenie podieloveho vlastnictva v urbare (1 replies)
 147. vykazy (1 replies)
 148. Písomné hlasovanie o dodatku k Zmluve o výkone správy (1 replies)
 149. písomné hlasovanie (5 replies)
 150. Odstupné. (3 replies)
 151. Smrť budúceho predávajúceho (3 replies)
 152. Prenájom nebytového priestoru (12 replies)
 153. o.z. - motorove vozidlo, mobil (3 replies)
 154. bezbariérový prístup /rampa na kočík/ do bytovky (27 replies)
 155. NO, zmena stanov, prípsevky (0 replies)
 156. Mam SV koef 1,17 !straty veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek su v nakladoch Vod.Spol.?Bude sa ten koef.zvysovat "umerne" so setrenim SV&TUV?! (19 replies)
 157. Povinné náležitosti vyúčtovania nákladov za plnenia / elektrina , voda , TKO / (2 replies)
 158. Stavebne bytove druzstvo - vyuctovanie po odstupeni clenskych prav (4 replies)
 159. Poistenie domov správcom v Nitre pri schvaľovaní úveru (8 replies)
 160. Kto zodpovedá za SVB po odstúpení predsedu ??? (11 replies)
 161. problémový prenajímateľ (5 replies)
 162. Kto by mal hradiť opravu upchatého odpadového potrubia? (6 replies)
 163. Sponzorstvo pre študentov (0 replies)
 164. Kamera pred vstupom do bytu (5 replies)
 165. Účtovanie a vedenie evidencie pri Eurofondoch (0 replies)
 166. nepodane danove priznanie za rok 2011 (0 replies)
 167. Projekt - účtovanie na položku EK (1 replies)
 168. ťazba dreva v narodnom parku - odškodnenie (2 replies)
 169. Žiadosť o parkoviská (1 replies)
 170. účtovanie na mimorozpočtových účtoch s dopadom na FIN 1-12 (9 replies)
 171. Podľa akých pravidiel sa riadi príspevková, nezisková organizácia napríklad Cirkevné centrum voľného času, napríklad verejné obstarávanie, výberové konanie a iné o rozpočtových pravidlách? (0 replies)
 172. Výkaz FIN 1-12 (14 replies)
 173. Výkaz FIN 1-12 (2 replies)
 174. nezisková organizácia vo Francúzsku? (2 replies)
 175. Účtovanie SVB v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 176. Predbežná finančná kontrola (10 replies)
 177. Informácie o pracovnej asistencií szčo, ktoré nie sú obsiahnuté v zákone ani na internete. (2 replies)
 178. Odmena za správu a vedenie účtovníctva SVB (5 replies)
 179. Pozemkové spoločenstvo -urbáre (11 replies)
 180. Statne dotacie mimovladnym organizaciam (0 replies)
 181. Podmyvanie bytovky z okolitych susedných zahrad... (10 replies)
 182. Odpojenie od CZT-domová kotolňa - úspora nákladov pre vlastníkov, alebo je to len mýtus? (10 replies)
 183. Daňové priznanie k dani z príjmov - príjmy z prenájmu (0 replies)
 184. Mládežnícke združenie (0 replies)
 185. Merače, odpisovanie hodnôt, koeficienty ... (9 replies)
 186. Ako sa môže brániť vlastník bytu proti ostatným vlastníkom bytov v dome? (17 replies)
 187. Str.lístky a soc. fond po novom (7 replies)
 188. platový dekrét nepedag. zamestn. s 5% zvýšením od 1.1.2013 (0 replies)
 189. Majetok v neziskovej organizácii - odpis ? (0 replies)
 190. Nájomné za prenájom priestorov v budove - rozpoč.organizácia (4 replies)
 191. Urbár – preukazovanie rodinného vzťahu k pôvodnému vlastníkovi? (5 replies)
 192. 1 dom, 2 vchody resp. ako si (ne)robiť napriek (2 replies)
 193. Modernizacia vytahov v panelaku a invalidne voziky (0 replies)
 194. Načo je písomné hlasovanie? (13 replies)
 195. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (0 replies)
 196. Rozpočet (5 replies)
 197. Poznámky v AZUV-e - RO (11 replies)
 198. Predaj darovaného pozemku v neziskovke. (0 replies)
 199. pozicka pre obcianske zdruzenie - ktory riadok DP? (0 replies)
 200. 2 vlastníci bytu a preplatok z BD patrí len jednému? (5 replies)
 201. Ako vyplním daňové priznanie neziskovky? (1 replies)
 202. Ako realizujete právo vlastníka nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu? Máte v zmluve ošetrené, že si môžete robiť fotokopie, výpisky ? (50 replies)
 203. Vyplatiť preplatky až po vymožení všetkých nedoplatkov ? (1 replies)
 204. Vyplatit preplatky az po vymozeni vsetkych nedoplatkov? (16 replies)
 205. formulár vzájomných vzťahov (5 replies)
 206. minimalne rozmery vytahu v bytovke (3 replies)
 207. Nezákonne nainštalovaný kamerový systém v bytovom dome! (15 replies)
 208. Sposob mesacnej platby za byt. (14 replies)
 209. Prechod zo spoločenstva do správy a zrušenie účtu FÚ a O (7 replies)
 210. Cena do tomboly, súťaže (3 replies)
 211. Stanovy o.z. (0 replies)
 212. financovanie OZ anonymnymi darmi na ucet (0 replies)
 213. Ako účtovať vstupné? (1 replies)
 214. Prechod od správcovskej spoločnosti na samostatné vedenie spoločenstva (15 replies)
 215. Predaj majetku v neziskovke - daňové priznanie (0 replies)
 216. Kamerovy system vo vchode byt. domu - registrovat sa? musia suhlasit aj najomnici? (1 replies)
 217. drazba (26 replies)
 218. Účtovanie 5% zvýšenia nepedag.zamestnancov (1 replies)
 219. Zaúčtovanie kúpy nehnuteľnosti v združení (0 replies)
 220. Parkovacie miesta pri dome - SÚRNE, prosím o radu (4 replies)
 221. Poznámky v AZUVe - obec. (25 replies)
 222. Zrusenie vlastnictva bytu kvoli neplateniu poplatkov byt. druzstvu (4 replies)
 223. zmluva o bezodpaltnom prevode majetku (2 replies)
 224. zmluva o bezodpaltnom prevode majetku (0 replies)
 225. účtovanie drobného majetku (0 replies)
 226. vodomery (12 replies)
 227. rozviazanie pracovného pomeru s invalidným dôchodcom (12 replies)
 228. Audit ÚZ (1 replies)
 229. Prepis nehnutelnosti s ťarchov. (1 replies)
 230. Hlasovanie na schôdzi (5 replies)
 231. Vek stavby (1 replies)
 232. Ako zaúčtovať v peňažnom denníku poskytnutý úver, splátku úveru a úrokov v jednoduchom účtovníctve v spoločenstve vlastníkov bytov ? (1 replies)
 233. garancia miezd zriaďovateľom školy (3 replies)
 234. Úver zo stavebnej sporiteľne (0 replies)
 235. ako riesit spolocny dvor ked sa neviem dohodnut zo susedom? (1 replies)
 236. ako riesit spolocny dvor ked sa neviem dohodnut zo susedom? (21 replies)
 237. dohoda s OZ (0 replies)
 238. novoobjavený majetok (3 replies)
 239. Odkup obecneho bytu (10 replies)
 240. Výpočet dane pri predaji nehnuteľností (2 replies)
 241. nadčasové hodiny (4 replies)
 242. Slovenska rada rodicovskych zdruzeni (5 replies)
 243. Ako správne zaúčtovať sociálny fond, výdavkový účet a jeho rozpočtovú klasifikáciu FIN 1-12 (13 replies)
 244. Ako zaevidovať vecný dar v OZ? (0 replies)
 245. Odkedy môžem preradiť učiteľku do vyššej triedy? (1 replies)
 246. AKO ZISKAT BYT ? (1 replies)
 247. rada svb vyber z ponuk (16 replies)
 248. Čo všetko patrí pod "ekonomickú správu" a cena za prácu (3 replies)
 249. Financny dar. (2 replies)
 250. Ak občianske združenie ešte nema zvolené orgány, môže člen prípravného výboru zriadiť účet združenia a disponovať ním samozrejme v záujme združenia? (2 replies)