1. Poistné plnenie (13 replies)
 2. Vyplacanie z neziskovej organizacie (1 replies)
 3. Fond oprav (9 replies)
 4. Odmena časomerača (2 replies)
 5. Rozdelenie LV v bytovom dome (6 replies)
 6. Nedokoncene zateplenie bloku, domovy dovernik podpisal, prace su prebrane bez zavad (5 replies)
 7. predseda spoločenstva SVB (1 replies)
 8. Ako odvolať domového správcu ? (1 replies)
 9. vchodove dvere na cipovy kluc - iButton (22 replies)
 10. Réžia po zosnulom (11 replies)
 11. pracovný poriadok, stravovanie, ine (3 replies)
 12. Podnikanie obcianskeho zdruzenia prostrednictvom s.r.o. (7 replies)
 13. KONFERENCIA - NEBUĎTE TICHO, VYJADRITE SA :) (4 replies)
 14. Ako to bude po 1.1.2013 (111 replies)
 15. hlasovanie na základe splnomocnenia (8 replies)
 16. hlasovanie na základe splnomocnenia (5 replies)
 17. stavebné povolenie (5 replies)
 18. Zúčtovanie vrátenej platby,neexistujúci účet (2 replies)
 19. predseda SVB (8 replies)
 20. stupačky (2 replies)
 21. príslušník PZ a SVB (3 replies)
 22. Radiator - odvzdušňovací ventil - vytopenie suseda (4 replies)
 23. Organizácia šachového turnaja - vybavenie (5 replies)
 24. Záložné právo banky na byty v bytovom dome. (3 replies)
 25. Vzniká mu nárok na províziu ? (4 replies)
 26. Vyplatenie svedočného pre SZČO s nulovým základom dane. (5 replies)
 27. Odkupenie a zobytnenie podkrovia (4 replies)
 28. Zmluva medzi spolunájomníkmi? (1 replies)
 29. Dodatok k zmluve či nová zmluva? (1 replies)
 30. Vysoké nedoplatky a žiadna snaha SVB to riešiť....poradte (5 replies)
 31. Nedoplatky za byt (48 replies)
 32. neprispôsobivá osoba v dome (1 replies)
 33. Bytový podnik ignoruje reklamáciu vyúčtovania (9 replies)
 34. Ako zistim aky (kto) je statutarny organ v organizacnej jednotke zdruzenia? (3 replies)
 35. Zamestnanec po skončení PP (7 replies)
 36. nezabezpeceny objekt - bezdomovci (2 replies)
 37. Ako prinútiť 1 vlastníka bytu, aby sa podieľal pomerným nákladom na opravu strechy (19 replies)
 38. ROZSUDKY V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (101 replies)
 39. hľadám spoločníka, investora (0 replies)
 40. Príjmy z reklamy v neziskovej organizácii a daňové výdavky (4 replies)
 41. Stravné poukážky (0 replies)
 42. Zvýšenie platovej triedy (1 replies)
 43. zrušenie školy (1 replies)
 44. Zakonna moznost pozastavenia rekonstrukcnych prac byt.domu (4 replies)
 45. Únikový východ v bytovom dome (9 replies)
 46. Cestovne nahrady generalnemu riaditelovi (0 replies)
 47. Najlepšia odpoveď??? (3 replies)
 48. zmena správy domu (5 replies)
 49. založenie nového občianskeho združenia a prevádzka (3 replies)
 50. Komentar k zakonu 182/1993 Z.z. (28 replies)
 51. Komentar k zakonu 182/1993 Z.z. (0 replies)
 52. Problém pri rozdeleni spoločného dvora (1 replies)
 53. Zvukové diktáty - práva (4 replies)
 54. Nejaká možná kompenzácia vlastníkom, ktorí nemajú balkón, ak sa opravovali z FO. (1 replies)
 55. projektová dokumentacia bytového domu (1 replies)
 56. Z nebytoveho priestoru na bytovy (4 replies)
 57. Tvorba návrhu rozpočtu (10 replies)
 58. založenie SVB bez predchádzajúceho správcu (8 replies)
 59. Paušál za výťah (2 replies)
 60. účtovný program pre svb (11 replies)
 61. prepocitavanie v exceli (4 replies)
 62. POVAŽUJE SA ZA NOVOSTAVBU? (3 replies)
 63. začínam pracovať v RO a neviem čím začať? (6 replies)
 64. registrácia na DU (4 replies)
 65. účet SVB (18 replies)
 66. Výplata odchodného (16 replies)
 67. Zalozne pravo na byt v prospech Hlavneho mesta SR Bratislavy (21 replies)
 68. v com je výhodná nezisková organizácia (3 replies)
 69. manželka v občianskom združení (2 replies)
 70. kradnutie elektriny? (35 replies)
 71. Kúpa spoločnej časti bytového domu (6 replies)
 72. Ako si poradiť s podnikateľom,ktorý podniká v byte bez súhlasu vlastníkov a predsedu? (6 replies)
 73. cesta vo vlastnictve developera (1 replies)
 74. Môže výbor naďalej fungovať? dozorná rada pozemkové spoločenstvo (4 replies)
 75. Rozdelenie domu (13 replies)
 76. čerpanie spoločného fondu oprav SVB (1 replies)
 77. Účtovanie zásob v RO (0 replies)
 78. Organizovanie verejnej zbierky bez fin. prostriedkov (0 replies)
 79. Chcem vystahovat najomcu (8 replies)
 80. pristup k zmluvam (9 replies)
 81. Spokojnosť s ISS CORA GEO? (2 replies)
 82. poskytovanie elektrickej energie (0 replies)
 83. Audit v správcovskej spoločnosti (24 replies)
 84. Bytové družstvo a nebytový priestor (7 replies)
 85. Dotácia obcianskemu zdruzeniu od statu (0 replies)
 86. finančný dar (3 replies)
 87. Merače na radiátoroch (4 replies)
 88. Zmena nazvu obcianskeho zdruzenia a nasledna registracia na 2% z dani. (2 replies)
 89. zateplenie rohového bytu - aký to má efekt? (6 replies)
 90. poslanec obecného zastupitelstva - povinná osoba? (2 replies)
 91. neziskova org-- pomoc (5 replies)
 92. Moze s.r.o.-cka vykonavat neziskove aktivity? (10 replies)
 93. štvorbytovka (3 replies)
 94. Oslobodenie od platetnia dane z príjmov neziskových organizácií (3 replies)
 95. Ročný plán opráv (1 replies)
 96. Ako sa poistiť proti podvodu? (2 replies)
 97. Príjazdová cesta (2 replies)
 98. Učiteľka v MŠ ako nekvalifikovaná. (5 replies)
 99. Instalacia kameroveho systemu. (7 replies)
 100. Porovnanie uspory nakladov pred a po napr. zatepleni ale TS... (8 replies)
 101. Má právo zaklincovať, a teda znemožnit otváranie okna na chodbe paneláku ??? (88 replies)
 102. Vyššia faktúra za zateplenie - správca nechce uhradiť (23 replies)
 103. Vlastníctvo balkóna II (155 replies)
 104. Nadobudnutie vlastníctva k bytu na základe par. 3 vyhlášky 66/66 platí zákon 182/93? (2 replies)
 105. Dobropis - 2 % z tržby (2 replies)
 106. Vlastníctvo balkóna (36 replies)
 107. Príspevok na aktivačnú činnost UPSaR %52a-účtovanie (4 replies)
 108. Zmluva o vstavbe bytu (podľa zákona č. 182/1993 Z.z. ) (1 replies)
 109. ukončenie PP a PN (1 replies)
 110. vymáhanie dlžnej sumy a úrokov z omeškania (5 replies)
 111. zaraďovanie zamestnancov (0 replies)
 112. Kto môže byť domový dôverník ? (14 replies)
 113. kto platí účtovníčku v neziskovke (2 replies)
 114. prístup k pivnici (10 replies)
 115. môže mi niekto zvýšiť nájom za rok o 600% (38 replies)
 116. Ako účtovať prijatie tržby za vstupenky, ktoré nie sú naše (6 replies)
 117. Porušenie finančnej disciplíny (3 replies)
 118. Reklamacia vyuctovania - platí Zákon o ochrane spotrebiteľa???? (1 replies)
 119. Príjmy školy -právneho subjektu (6 replies)
 120. Zriadenie školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) (0 replies)
 121. zaratanie psa v byte do osobomesiacov (65 replies)
 122. maximalna teplota v byte (43 replies)
 123. Občianské združenie (3 replies)
 124. zle vyplácaná mzda spätne - vrátenie (1 replies)
 125. Zápach zo susedného bytu (36 replies)
 126. Vrátené preplatky od VśZP na účet ZŠ (15 replies)
 127. Pisomne hlasovanie o uvere (8 replies)
 128. Zmluva o dobrovoľníctve a odvody..... (5 replies)
 129. Pokyn MF SR o odovzadní účt.závierky do 25.1.2012??? (6 replies)
 130. člen ústrednej inventarizačnej komisie (0 replies)
 131. účtujete niekto v SAPe? (2 replies)
 132. poskytnutie nepravdivej informácie (0 replies)
 133. účtovanie PHM v neziskovej organizácií (1 replies)
 134. Kurzové rozdiely v pokladnici (0 replies)
 135. Obec ako predajca pozemkov vs nespokojni obcania (12 replies)
 136. odpojenie od UK (11 replies)
 137. Z.o obecných službách a aktivačná činnosť (0 replies)
 138. predaj bytu (7 replies)
 139. Správca (SBD) zaplatil vyššiu sumu faktúry ako bolo uvedené v zmluve o dielo (1 replies)
 140. Dary do OZ, ktoré má živnosť (0 replies)
 141. Občianske združenie bez DIČ (1 replies)
 142. Garančné poistenie (1 replies)
 143. Likvidácia SVB, povinnosti likvidátora (3 replies)
 144. Kupa druzstevneho bytu v 03/2012 - nedoplatky za media za rok 2011 ?? (5 replies)
 145. Odmena za správu SVB (12 replies)
 146. Koeficienty - poloha miestnosti pri vyúčtovaní (3 replies)
 147. Domová kotolňa - účinnosť kondenzačného kotla. (12 replies)
 148. Co dalej, nemame predsedu a neschvalili sme spravcu (7 replies)
 149. Príplatky za soboty, nedele vo VS (2 replies)
 150. Ako sa určí spotreba vody v prípade zaseknutého vodomeru? (62 replies)
 151. OZ a darovanie 2 % (4 replies)
 152. rozpočtová klasifikácia (0 replies)
 153. Prevzatie dokladov od Predsedu (13 replies)
 154. Mandatova zmluva (5 replies)
 155. zaujatie spolocnych priestorov na chodbe (22 replies)
 156. rocne vyučtovanie- fond oprav/balkon (19 replies)
 157. Podozrenie ze mi namontovali chybny merac TUV (14 replies)
 158. trénerka mažoretiek a sponzorské ako na to? (0 replies)
 159. kupa bytu, v ktorom sa vlastnici sudia (4 replies)
 160. Zateplovanie bytovky (83 replies)
 161. Prerobenie vyúčtovania za byt za rok 2011 (3 replies)
 162. Chceme merače na radiátory (11 replies)
 163. Príspevky od CVČ (0 replies)
 164. Rozuctovanie tepla na kurenie po predaji bytu 10/2011 (2 replies)
 165. služobné vozidlo v rozpočtovej organizácii na súkromné účely (0 replies)
 166. spôsob doručenia ročného vyúčtovania (40 replies)
 167. obec-majetok (2 replies)
 168. Vrátenie preddavkov (3 replies)
 169. Domový dôverník (1 replies)
 170. Platnosť rozhodnutí na domovej schôdze. (18 replies)
 171. spotreba studenej a teplej vody (13 replies)
 172. povinnostinajomnikabytu (2 replies)
 173. zriadenie prevadzkarne obcianskym zdruzenim (0 replies)
 174. Oznamy o výmene vodomeru (62 replies)
 175. Oprava predpisu pohladavok na statny prijem (3 replies)
 176. Povinnosť predsedu SVB zháňať cenové ponuky? (3 replies)
 177. PRENAJOM BYTU - energie (6 replies)
 178. Radiator v obytnom dome (51 replies)
 179. Predaj bytu do 10 rokov od odkupenia (7 replies)
 180. Nestihli ste vypracovať vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov za rok 2011 ? (3 replies)
 181. Je mozne presadit resp. schvalit navrh v bytovom dome za pomoci hlasovania??? (13 replies)
 182. Účtovanie N.O. a rozpočtová skladba (4 replies)
 183. Je povinnosťou po odstúpení predsedu zvoliť nového do 15 dní? Ako je to s registrom? (1 replies)
 184. Kód zdroja pre príspevok UPSVaR na aktivačnú činnosť. (3 replies)
 185. Je tresne prebratie cudzej obalky (5 replies)
 186. POSTUP PRE INDIVIDUALNE ODPOJENIE BYTU OD USTREDNEHO VYKUROVANIA (12 replies)
 187. odmeňovanie sestier (0 replies)
 188. Ako sa hlasuje na schôdzi? (67 replies)
 189. Aktivačný pracovníci v OZ. (0 replies)
 190. Poplatok za zvolanie schodze vlastnikov bytov (38 replies)
 191. Poplatky za správu - správcovi. II, alebo čo má (ak má) správca doručiť novému vlast, (7 replies)
 192. panebože ( ? ) (40 replies)
 193. Poplatky za správu - správcovi. (19 replies)
 194. zmluva s realitkou (18 replies)
 195. právoplatný hlas pri voľbe predsedu?... Výbery predsedu zo spoločného fondu (25 replies)
 196. Nový druhý vchod do paneláka (7 replies)
 197. ???Osamostatnenie SVB od bytového družstva (31 replies)
 198. Eurofondy pre o.z. (0 replies)
 199. Kto plati poplatky. (6 replies)
 200. Ako pravne rozdelit bytovy dom (17 replies)
 201. cirkev a príjem za poskytnutie služby (1 replies)
 202. Kto môže byť predseda a člen dozornej rady SVB ? (1 replies)
 203. fin 1-04 účtovanie ŠJ (3 replies)
 204. Občianske združenie a IČO (3 replies)
 205. Odvody DDS RK 627000 mzdy alebo prevádzkové náklady? (1 replies)
 206. zvolenie novej osoby opravnenej odpisovat a vyuctovat vodomery.. (7 replies)
 207. Rozpočítavanie kúrenia v bytovke (4 replies)
 208. Ako dosiahnut vybudovanie parkovacich miest (4 replies)
 209. dedičstvo (20 replies)
 210. Hľadám zopár schopných pomocníkov na chod neziskovky (4 replies)
 211. Príspevok pre športový klub (3 replies)
 212. Správne zaúčtovanie preplatku energií (5 replies)
 213. Vykaz Fin1-04 za 1.Q.2012 v RO a príjmy v školskej jedálni (18 replies)
 214. Európska nadácia (FE)? Radšiej nie (0 replies)
 215. Spoločné priestory (2 replies)
 216. ukoncenie najmu, preberaci protokol (1 replies)
 217. Už nechcem zimu v byte! (6 replies)
 218. Výmena stupačiek + azbestové rúry na odsávanie (23 replies)
 219. Odstupné - normatívne alebo nenormatívne FP (3 replies)
 220. Založenie súkromného CVČ/školy - oplatí sa to skúsiť? (0 replies)
 221. zrusenie n.o. (0 replies)
 222. ako donútiť kúriť suseda! (89 replies)
 223. prestavba nebytu na byt (17 replies)
 224. Poverenie riadením príspevkovej organizácie mesta (3 replies)
 225. Náš dom nie je v správe a nemáme ani spoločenstvo .. (1 replies)
 226. Náš dom nie je v správe a nemáme ani spoločenstvo .. (14 replies)
 227. mali by sme podať daňové priznanie? (3 replies)
 228. Pomoc s odbornou radou (1 replies)
 229. Formulár vzájomných vzťahov (8 replies)
 230. SVB (9 replies)
 231. Daňové priznanie SVB (7 replies)
 232. výkaz o príjmoch a výdavkoch (0 replies)
 233. Vyplnenie DP neziskovky s daňovým príjmom (1 replies)
 234. obcianske zdruzenie - zrusenie registracie na DU (0 replies)
 235. Konsolidačný balík za rok 2011 (1 replies)
 236. Spoluvlastnenie - predaj (1 replies)
 237. Dan z predaja bytu (10 replies)
 238. Umelecké výkony a príležitostný príjem (1 replies)
 239. zaúčtovanie poplatku a stravy za žiakov na súťaži (2 replies)
 240. Ak predseda SVB je dochosdca musi byt SVB prihlasene do SP. (3 replies)
 241. Kto obyčajne robí a koľko stojí účtovníctvo za za 48 bytov v 12p. dome za rok? (123 replies)
 242. Prosim pomozte (8 replies)
 243. edukácia (1 replies)
 244. Úver vo výkazoch pre daňové priznanie (0 replies)
 245. udelenie grantu (0 replies)
 246. pozemkové spoločenstvo a nerozdelený zisk (1 replies)
 247. mreže na nepriechodnom poschodí - na čo má SVB právo? (39 replies)
 248. Pomoc ohľadom dávky v hmotnéj núdzi (0 replies)
 249. Prenájom nebytových priestorov - náležitosti (5 replies)
 250. SVB a rozpustenie straty z titulu obnovy bytového domu (0 replies)