1. Učtovanie na 431 (0 replies)
 2. Novo vzniknuté OZ potrebuje dotáciu od štátu. (4 replies)
 3. Ako postupovať, ak chcem vyňať záhradu zo záhradkárskej osady? (4 replies)
 4. Ako financovať prípravu výstavných panelov pre výstavu k výročiu založenia turistického oddielu - občianskeho združenia? (2 replies)
 5. občerstvenie za dobrovoľný príspevok v OZ (3 replies)
 6. Prevod majetku z jedneho oztka na druhe (4 replies)
 7. Občianske združenie a automobil v majetku združenia (2 replies)
 8. Do akeho terminu treba uverejnit do Vestnika za rok 2019 a 2020 pouzitie 2%. (0 replies)
 9. Účtovanie projektu PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH“ (0 replies)
 10. Pustila som si neznamu osobu do učtu, ktorý mi vybielila (7 replies)
 11. Občan za dverami? (4 replies)
 12. Moze neziskovka poziadat o odklad danoveho priznania? (4 replies)
 13. Ako zaúčtuje SVB úver z banky v JÚ? (0 replies)
 14. Účtovanie neziskovej organizácie (0 replies)
 15. Centové vyrovnanie v JÚ (1 replies)
 16. Nájdem niekde informácie o Občianskom združení a konkrétnych povinnostiach? (1 replies)
 17. Dobrý deň, mám záujem o kúpu občianskeho združenia, pokiaľ je zapísané v registri poberateľov 2% na tento rok. (2 replies)
 18. Vie niekto poradiť ako účtovať rozvojový projekt podpora finančnej gramotnosti? (0 replies)
 19. Použitie 2% dane na mzdu zamestnanca (1 replies)
 20. Prvá pomoc COVID (7 replies)
 21. Kontakt na správcu / domovníka bytového domu. (9 replies)
 22. Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva členom občianskeho združenia? (1 replies)
 23. Občianske združenie a DPH (0 replies)
 24. Kniha záväzkov (1 replies)
 25. Rada školy - počet členov a voľby počas núdzového stavu (0 replies)
 26. Vzor ID na účtovanie školskej jedálne (1 replies)
 27. Odmena členov občianskeho združenia (1 replies)
 28. Účtovný program pre občianske združenie (3 replies)
 29. účtovanie školskej jedalne v rozpočtovej organizacii (0 replies)
 30. Vypracovanie projektu z OP Ľudské zdroje (0 replies)
 31. Ako požiadať o výpis z registra občianskeho združenia? (1 replies)
 32. Obcianske zdruzenie letne tabory (0 replies)
 33. Ako zaúčtujem dar od samosprávneho kraja neziskovej organizácii v jednoduchom účtovníctve. (1 replies)
 34. Dobrovoľníctvo v sporte-futbal (0 replies)
 35. Účtuje niekto s.r.o zriadenú občianskym združením, potrebovala by som sa poradiť ohľadom účtovania v oboch organizáciách. (1 replies)
 36. Zrušenie neinvestičného fondu, likvidácia (0 replies)
 37. Zvýšená platba do fondu prevádzky, údržby a opráv (4 replies)
 38. Je tu niekto kto robí štatutára vo Spoločenstve vlastníkov bytov? (9 replies)
 39. ako zaúčtovať bezbariérové rampy do domu? (2 replies)
 40. Moze obcianske zdruzenie (zdruzenie rodicov) poskytnut bezurocnu pozicku? (6 replies)
 41. karanténne stredisko (0 replies)
 42. Zodpovednosť štatutára v s.r.o. (2 replies)
 43. Dokumentácia k účtovaniu SVB (0 replies)
 44. povinnosť (ne)podať DP pre OZ (0 replies)
 45. Web pre občianske združenie (4 replies)
 46. Stanovy OZ a ich správnosť (0 replies)
 47. OZ povinnosť registrácie do poisťovní (7 replies)
 48. Občianske združenie - pečiatka (1 replies)
 49. Obč. združenie a dotácia zo št. rozpočtu - účtovanie (0 replies)
 50. Mládež pre Krista Slovensko (18 replies)
 51. Pomerový rozdeľovač Minometer M7 (2 replies)
 52. Stanovy občianskeho združenia - pomoc (0 replies)
 53. Registrácia OZ na MINV (0 replies)
 54. Registrácia OZ na daňovom úrade (1 replies)
 55. Fond na podporu umenia (0 replies)
 56. Kedy je povinné občianske združenie podať daňové priznanie? (1 replies)
 57. 2% dane (1 replies)
 58. hlavna a podnikateľska činnosť v OZ (0 replies)
 59. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času učiteľa (1 replies)
 60. Zmluva o dobrovolnickej cinnosti v športe do 500eur v obc.zdruzeni-futbalový klub (13 replies)
 61. Platíte tiež koncesionárske poplatky v pozemkovom spoločenstve? (6 replies)
 62. zápis konečného užívateľa výhod (0 replies)
 63. Zbierka (0 replies)
 64. Ak OZ vzniklo v roku 2018, môže už prijímať 2% z daní za rok 2019? (0 replies)
 65. otvorenie uctov OZ (0 replies)
 66. prenájom sušiarne (29 replies)
 67. Depozitný účet v RO zriaď.obcou (1 replies)
 68. Náklady na reprezentáciu ako pripočitateľná položka a následné zdanenie u občianskeho združenia, ktoré nemá daňové príjmy. (2 replies)
 69. Rodičovské združenie (3 replies)
 70. Čo so ziskom v školstve (0 replies)
 71. OZ a finančný dar (0 replies)
 72. Možnosť vykonávať platby na základe zmluvy (o službách, projekte) alebo nutnosť vyžiadať si faktúru? (2 replies)
 73. Zvýšenie platovej tarify od 1.9.2019 o započítanú prax /pedag.zamestnanci/ (4 replies)
 74. Dobrovoľníci v športe (6 replies)
 75. Vysporiadanie pozemku (3 replies)
 76. Učiteľ tanečného odboru ZUŠ (0 replies)
 77. Dotácia - občianske združenie (2 replies)
 78. Zrušenie občianskeho združenia a osud 2% z daní (2 replies)
 79. Aké sú postupy pri neprededených financiách prostriedkoch v správe SPF - urbár (1 replies)
 80. Dnes som sa mala ísť hlásiť na Úrad práce - môžem zájsť zajtra? (3 replies)
 81. OZ nemá zamestnancov, ale chce si kúpiť auto na leasing. (1 replies)
 82. Zverejňovanie dokumentov na webovom sídle školy s právnou subjektivitou (0 replies)
 83. Kódy zdrojov pre projekt z UPSVaR (0 replies)
 84. Svojpomocná rekonštrukcia (0 replies)
 85. Kúpim Občianske združenie (1 replies)
 86. môžem založiť dobrovoľné združenie ako nezamestnaná evidovaná na úrade? (4 replies)
 87. Aký typ pracovnej zmluvy pre učiteľku v tanečnom štúdiu? (7 replies)
 88. Nový predseda SVB a neplatná zmluva (2 replies)
 89. tanečné štúdio ako občianske združenie (1 replies)
 90. Čo s neplatičmi do fondu opráv v bytovom dome (6 replies)
 91. Zahranicny ucet OZ (2 replies)
 92. Aká podpoložka ekonomickej klasifikácie? (0 replies)
 93. Povinnosť vykonať kontrolu (1 replies)
 94. Použitie podielu zaplatenej dane 2% - účtovanie (0 replies)
 95. Prijatie daru prostrednictvom qr kodu na web stranke (0 replies)
 96. Výkazy n.o.- dotácia z MInisterstva (0 replies)
 97. Účtovanie projektu (2 replies)
 98. Akú sumu nemusíme prerokovať na zhromaždení vlastníkov bytov (15 replies)
 99. Členské príspevky OZ (1 replies)
 100. možeme v občianskom združeni použivať súkromne auto (3 replies)
 101. Zástupca vlatníkov bytov od januára 2019 (15 replies)
 102. Prenájom pozemkov (0 replies)
 103. Účtovanie nákupu z kapitálovej dotácie v obci. (0 replies)
 104. môže riaditeľ alebo člen správnej rady neziskovky pomáhať neziskovke vykonávať neziskovú činnosť? (3 replies)
 105. riaditeľ neziskovky a dobrovoľník (2 replies)
 106. podpora dobrovoľníka z neziskovky (11 replies)
 107. Je rozdelený likvidačný zostatok zdaniteľný príjem ? (0 replies)
 108. Môže občianske združenie darovať peniaze? (0 replies)
 109. OZ má menej členov rady ako uvádzajú Stanovy a nemá revízora, ktorého tiež Stanovy uvádzajú. Je to problém? (2 replies)
 110. OZ prijem oslobodeny od dane (0 replies)
 111. Nečinné občianske združenie (0 replies)
 112. V ktorej banke je najvhodnejšie a najjednoduchšie založiť účet občianskemu združeniu? (5 replies)
 113. Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní? (6 replies)
 114. Združenie PO, začiatok činnosti, JU (2 replies)
 115. účtovanie podielov v pozemkovom spoločenstve (1 replies)
 116. Povinnosť podať daňové priznanie pre spoločenstvo vlastníkov bytov (1 replies)
 117. zmena názvu, sídla aj stanov (0 replies)
 118. Materska skola, opatrovanie cez OZ (1 replies)
 119. môže o.z. aspoň dočasne využívať súkromný bankový účet niektorého z členov? (2 replies)
 120. Mozem zalozit obcianske zdruzenoe na verejny eshop pre fyzicke osoby? (3 replies)
 121. Je možné použiť finančné prostriedky z 2% z dane na spolufinancovanie pri zavedení-zriadení klimatizácie? (0 replies)
 122. Elektronická žiadosť (0 replies)
 123. Predaj kostýmov - Občianske združenie (9 replies)
 124. uloženie do fondov (0 replies)
 125. Občianske združenie a pôžička (7 replies)
 126. Likvidácia občianskeho združenia (0 replies)
 127. Projekt Efektívna verejná správa (0 replies)
 128. Registratúrny plán občianskeho združenia. (2 replies)
 129. Môže byť OZ platcom DPH, prípadne len na časť svojich aktivít ? (1 replies)
 130. Ako zúčtovať úver v obci, poskytnutý na už zaplatenú faktúru v minulých rokoch? (0 replies)
 131. Aka je rozpočtová položka na poštové známky a ceniny? (1 replies)
 132. Moze obcianske zdruzenie vystavit fakturu s DPH pre odberatela ? (2 replies)
 133. Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva (3 replies)
 134. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona (1 replies)
 135. spolocenstvo vlastnikov bytov (1 replies)
 136. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry (0 replies)
 137. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ (0 replies)
 138. Občianske združenie a rodičovská dovolenka (3 replies)
 139. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov (6 replies)
 140. Nečinné občianske združenie (0 replies)
 141. Slovenská rada rodičovských združení (3 replies)
 142. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad? (19 replies)
 143. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi? (9 replies)
 144. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to? (2 replies)
 145. Zástupca vlastníkov (1 replies)
 146. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou? (1 replies)
 147. Občianske združenie a motorové vozidlo (0 replies)
 148. ako získať a nájsť sponzorov ? (2 replies)
 149. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva (1 replies)
 150. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve (6 replies)
 151. Výdavky neziskovky - peňažný denník (0 replies)
 152. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia (0 replies)
 153. Prenájom auta (0 replies)
 154. Čerpanie eurofondov (0 replies)
 155. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ? (0 replies)
 156. kód zdroja 47 (0 replies)
 157. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR (0 replies)
 158. založenie občianskeho združenia (2 replies)
 159. kúpa auta pre občianske združenie (0 replies)
 160. smernica na vozidlo (0 replies)
 161. Zobrat pracu ako uctovnicka? (8 replies)
 162. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom? (0 replies)
 163. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie? (0 replies)
 164. Účtovanie nájmu (0 replies)
 165. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky (0 replies)
 166. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to? (2 replies)
 167. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP (0 replies)
 168. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu? (2 replies)
 169. vylúčenie člena z OZ (8 replies)
 170. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia? (0 replies)
 171. Vystavenie faktúry (1 replies)
 172. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy? (0 replies)
 173. prehlasovanie na domovej schodzi (4 replies)
 174. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane (1 replies)
 175. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j (0 replies)
 176. účtovanie sociálneho štipendia v RO (4 replies)
 177. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo (2 replies)
 178. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB? (19 replies)
 179. Kupa chaty obcianskym zdruzenim (0 replies)
 180. Uctovanie zaluzii a montaze v PD (3 replies)
 181. Evidencia na ÚPSVaR (2 replies)
 182. Občianske združenie (1 replies)
 183. Cestovné náhrady v n.o. (2 replies)
 184. Registracia partnerov verejného sektora (1 replies)
 185. kto plati sudne trovy za SVB (10 replies)
 186. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu (4 replies)
 187. Nákup bez dane (4 replies)
 188. Teplo + Teplota (57 replies)
 189. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole (1 replies)
 190. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum) (0 replies)
 191. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia? (4 replies)
 192. Občianske združenie podmienky založenia (2 replies)
 193. dobrý správca v ba v roku 2017 (0 replies)
 194. účtovanie verejnej zbierky v JÚ (0 replies)
 195. Súťaž zuš (0 replies)
 196. Výročná správa (0 replies)
 197. Faktúra za december vystavená v januári . (0 replies)
 198. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov (1 replies)
 199. Grant (1 replies)
 200. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel (2 replies)
 201. evidencia osôb (0 replies)
 202. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín (2 replies)
 203. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga (0 replies)
 204. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia (0 replies)
 205. Rozdiel medzi asociáciou a združením? (7 replies)
 206. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou (11 replies)
 207. Ako zrušiť neziskovú organizáciu? (4 replies)
 208. Dan z príjmov občianske združenie (0 replies)
 209. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi? (0 replies)
 210. Financie a majetok neziskovej organizácie (1 replies)
 211. Cestná daň pre štatutára OZ (1 replies)
 212. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia? (0 replies)
 213. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch (2 replies)
 214. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo? (1 replies)
 215. spis (0 replies)
 216. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii. (1 replies)
 217. Členstvo v DHZ (2 replies)
 218. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016 (3 replies)
 219. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole (0 replies)
 220. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov? (20 replies)
 221. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie (0 replies)
 222. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov? (0 replies)
 223. Občianske združenie a daňové priznanie (0 replies)
 224. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení? (1 replies)
 225. Finančný dar NO druhej NO (1 replies)
 226. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii (1 replies)
 227. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia (9 replies)
 228. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie (2 replies)
 229. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia (1 replies)
 230. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii (1 replies)
 231. Príjem z verejnej zbierky a DPPO (0 replies)
 232. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO? (1 replies)
 233. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka (1 replies)
 234. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015 (3 replies)
 235. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov? (1 replies)
 236. závierka (4 replies)
 237. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.? (0 replies)
 238. pokladničná kniha vzor (2 replies)
 239. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu (7 replies)
 240. euro money fundament (1 replies)
 241. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii (0 replies)
 242. Internet na notebooku nefunguje (1 replies)
 243. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12? (1 replies)
 244. Podanie danoveho priznania OZ (1 replies)
 245. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody. (0 replies)
 246. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii (1 replies)
 247. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci (0 replies)
 248. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017? (0 replies)
 249. Platnosť a účinnosť štatútu OZ (0 replies)
 250. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku? (2 replies)