1. Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas (4 replies)
 2. Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavírusu (0 replies)
 3. Zamestnanec - žiadosť o ošetrovné dodatočne (0 replies)
 4. 13. plat v r. 2018 a odpočítateľná položka na ZP (2 replies)
 5. Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (1538 replies)
 6. Odmena za produktívnu prácu žiaka (7 replies)
 7. stravné (1 replies)
 8. PN po odpracovaní časti zmeny (10 replies)
 9. Zdanenie hypotekárnych záložných listov (1 replies)
 10. Uplatnenie nezdaniteľných častí - nerezident SR (4 replies)
 11. Daňový bonus - striedavá starostlivosť (1 replies)
 12. Vrátenie zrážkovej dane na základe daňového priznania (1 replies)
 13. Zamestnanci s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie (2 replies)
 14. Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a zamestnávateľ (20 replies)
 15. Príjem počas rodičovskej dovolenky (84 replies)
 16. Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (141 replies)
 17. Príjem počas materskej (100 replies)
 18. Pokračovanie v DNP po 1.2.2012 (0 replies)
 19. Vrátenie predavkov na ZP zaplatených z prenájmu (0 replies)
 20. Príjem zo SF poskytnutý pozostalým (16 replies)
 21. Tabuľka vybraných najčastejších kombinácií príjmov a ročné zúčtovanie (0 replies)
 22. Garančné poistenie po 1.1.2012 v organizáciách zriadených obcou alebo VÚC (0 replies)
 23. Nárok na materské z DNP v ochrannej lehote a rodičovská dovolenka (0 replies)
 24. Študent - príjem z brigády a daňové priznanie (14 replies)
 25. Príjmy podľa Zákonníka práce mimo pracovného pomeru a ich zdaňovanie (7 replies)
 26. Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca, ktorý bol časť roka nezamestnaný (1 replies)
 27. Daňový bonus - zamestnanec nežije so všetkými deťmi v spoločnej domácnosti (24 replies)
 28. Daňový bonus - dieťa navštevuje internátnu školu (2 replies)
 29. Zdaňovanie príjmu zamestnanca vyplateného zo sociálneho fondu (11 replies)
 30. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane - poberateľ invalidného dôchodku (8 replies)
 31. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane - poberateľ starobného dôchodku (22 replies)
 32. Ukončiť a založiť nové DNP v januári 2012, alebo ponechať si súčasné DNP? (20 replies)
 33. Nárok na dávku v r.2012 z DNP plateného v r.2011 (4 replies)
 34. Výpočet 2 exekúcií - výživné+neprednostná pohľadávka (11 replies)
 35. Podiel na zisku a odmeny zo zisku (5 replies)
 36. Sviatky - ktoré dni sú to? (0 replies)
 37. PN prechádzajúca z r.2010, začiatok vyplácania nemocenského v r.2011 (0 replies)
 38. Konateľ a prihlasovanie do SP v r.2011 (50 replies)
 39. RZZP 2010 - typX,XB,XC - SZČO, smaoplatiteľ, nízky príjem (0 replies)
 40. RZZP 2010 - typ X,XA,XB - zamestnanec, SZČO, nízky príjem (0 replies)
 41. RZZP 2010 - typ X,XA,XB - zamestnanec, szčo, nízky príjem (0 replies)
 42. RZZP 2010 - typ X,XA,XB - zamestnanec, szčo, Úrad práce, nízky príjem (0 replies)
 43. RZZP 2010 - X,XA,XB, časť roka študent s nízkym príjmom (0 replies)
 44. RZZP 2010 - typ X,XA,XB - zamestnanec, szčo, dôchodca s nízkym príjmom (0 replies)
 45. RZZP 2010 - typ X,XB - SZČO, zmena sadzby (4 replies)
 46. RZZP 2010 - typX,XA - zamestnanec, zmena sadzby (0 replies)
 47. RZZP 2010 - typ X,XA - zamestnanec, zmena sadzby poistného (0 replies)
 48. RZZP 2010 - typ S,SB,SC - SZČO, samoplatiteľ (0 replies)
 49. RZZP 2010 - typ S,SA,SB, zamestnanec, SZČO, obdobia sa neprekrývajú (0 replies)
 50. RZZP 2010 - typ S,SA,SB, zamestnanec, SZČO v strate (12 replies)
 51. RZZP 2010 - typ S,SA,SB, zamestnanec, SZČO - obdobia sa prekrývajú (12 replies)
 52. RZZP 2010 - typ S,SA,SD zamestnanec, autorský honorár, vyššie príjmy (0 replies)
 53. RZZP 2010 - typ C, študent + autorské honoráre (19 replies)
 54. RZZP 2010 - typ C, samoplatiteľ + dohody, nezamestnaný (0 replies)
 55. RZZP 2010 - typ B, SZČO -materská, rodičovský príspevok (0 replies)
 56. RZZP 2010 - typ B, szčo-dôchodca časť roka, nízky príjem (2 replies)
 57. RZZP 2010 - typ B, SZČO, práceneschopnosť (0 replies)
 58. RZZP 2010 - typ B, poistenec štátu s nízkym príjmom (16 replies)
 59. RZZP 2010 - typ B, SZČO časť roka evidovaná na ÚP, PN, ŤZP (2 replies)
 60. RZZP 2010 - typ A, zamestnanec dôchodca, "vyšší" príjem (0 replies)
 61. RZZP 2010 - typ A zamestnanec, neplatené voľno (0 replies)
 62. RZZP 2010 - typ A zamestnanec s nízkym príjmom, poistnec štátu (0 replies)
 63. RZZP 2010 - typ A cudzinec, vysoký príjem (0 replies)
 64. RZZP 2010 - typ A - zamestnanec s kolísavým príjmom, ÚP (0 replies)
 65. Ako rozdeliť príjem z úrokov, ak vklad má spoluvlastníkov? (4 replies)
 66. RZZP 2009 - príklad typ X,XA,XB, zamestnanec, SZČO nízky vymeriavací základ (0 replies)
 67. RZZP 2009 - zoznam vypracovaných príkladov (0 replies)
 68. RZZP 2009 - príklad typ X,XB,XC SZČO, samoplatiteľ+dohody, úrad práce (2 replies)
 69. RZZP 2009 - príklad typ X,XA,XB - sprostredkovateľ, zamestnanec - neplatené voľno (0 replies)
 70. RZZP 2009 - príklad typ X,XA,XB - SZCO, zamestannec, úrad práce (0 replies)
 71. RZZP 2009 - príklad typ X,XA,XB - zamestnanec, SZČO, časť roka študent s nízkym príj. (0 replies)
 72. RZZP 2009 - príklad typ X, zamestnanec, SZČO, dôchodca, nízky príjem (0 replies)
 73. RZZP 2009 - príklad typ X,XB - SZCO, zmena sadzby poistného (0 replies)
 74. RZZP 2009 - príklad typ X,XA - zamestnanec s kolísavým príjmom, zmena sadzby poist. (0 replies)
 75. RZZP 2009 - príklad typ S,SB,SC - SZČO, samoplatiteľ (13 replies)
 76. RZZP 2009 - príklad typ S,SA,SB - zamestnanec, SZČO, medzitým nezamestnaný (0 replies)
 77. RZZP 2009 - príklad typ S,SA,SB - zamestnanec, SZČO so stratou (28 replies)
 78. RZZP 2009 - príklad typ S,SA,SB zamestnanec, SZČO, obdobia sa čiastočne prekrývajú (0 replies)
 79. RZZP 2009 - príklad Typ S,SA,SD zamestnanec, autorské honoráre, VZ nad maximum (0 replies)
 80. RZZP 2009 - príklad typ C, študent s vyšším príjmom (0 replies)
 81. RZZP 2009 - príklad typ C, samoplatiteľ časť roka, časť roka úrad práce (0 replies)
 82. RZZP 2009 - príklad typ B, SZČO, materské, rodičovský príspevok (6 replies)
 83. RZZP 2009 - príklad typ B, SZČO, časť roka poistenec štátu s nízkym príjmom (3 replies)
 84. RZZP 2009 - príklad typ B, SZČO nad minimálny základ, práceneschopnosť (2 replies)
 85. RZZP 2009 - príklad typ B, SZČO poistenec štátu s nízkym príjmom (0 replies)
 86. RZZP 2009 - príklad typ B, SZČO časť roka, úrad práce (0 replies)
 87. RZZP 2009 - príklad typ A, poistenec štátu s vyšším príjmom (0 replies)
 88. RZZP 2009 - príklad typ A, zamestnanec, neplatené voľno (0 replies)
 89. RZZP 2009 - príklad typ A, zamestnanec, poistnec štátu s nízkym príjmom (0 replies)
 90. Koľko môže zarobiť formou zmluvy podľa Obč. zákonníka dôchodca, aby neplatil daň? (1 replies)
 91. RZZP 2008 - príklad typ X,XB,XC - samoplatiteľ, SZČO, úrad práce, nízky príjem (3 replies)
 92. RZZP 2008 - príklad typ X,XA,XB, SZČO, zamestnanec časť roka, nízky príjem (0 replies)
 93. RZZP 2008 - príklad X,XA,XB - zamestnanec, SZČO spolu menej ako 97200 Sk (0 replies)
 94. RZZP 2008 - príklad typ X,XA,XB - úrad práce, SZČO, člen predstavenstva (0 replies)
 95. RZZP 2008 - príklad typ X,XA,XB, študent časť roka, s nižším príjmom počas SZČO (0 replies)
 96. RZZP 2008 - príklad typ X,XA,XB - dôchodca s nízkym príjmom (0 replies)
 97. RZZP 2008 - príklad typ X,XB SZČO, zmena sadzby poistného (0 replies)
 98. RZZP 2008 - príklad typ X,XA - zamestnanec, zmena sadzby poistného (0 replies)
 99. RZZP 2008 - príklad S,SB,SC - SZČO, samoplatiteľ (16 replies)
 100. RZZP 2008 - príklad typ S,SA,SB, zamestnanec, SZČO, Úrad práce (0 replies)
 101. RZZP 2008 - priklad typ S,SA,SB - zamestnanec, súčasne SZČO v strate (0 replies)
 102. RZZP 2008 - príklad typ S, SA, SB obdobie zamestnania a SZČO sa čiastočne prekrývajú (0 replies)
 103. RZZP 2008 - príklad typ S, SA, SD prekročil maximálny VZ (4 replies)
 104. RZZP 2008 - príklad typ C - študent s vyšším príjmom (0 replies)
 105. RZZP 2008 - príklad typ C - samoplatiteľ, časť roka na Úrade práce (0 replies)
 106. RZZP 2008 - príklad typ B - SZČO, materské, rodičovský príspevok, nízky príjem (0 replies)
 107. RZZP 2008 - príklad typ B - SZČO, poistenec štátu s nízkym príjmom (0 replies)
 108. RZZP 2008 - príklad typ B - SZČO, práceneschopnosť, nad minimálny VZ (0 replies)
 109. RZZP 2008 - príklad typ B - SZČO dôchodca s nízkym príjmom (0 replies)
 110. RZZP 2008 - príklad typ B - SZČO, časť roka na Úrade práce (0 replies)
 111. RZZP 2008 - príklad typ A - zamestnanec, poistenec štátu s "vyšším" príjmom (0 replies)
 112. RZZP 2008 - príklad typ A - zamestnanec, neplatené voľno (0 replies)
 113. RZZP 2008 - príklad typ A zamestnanec+poistenec štátu s nízkym príjmom (11 replies)
 114. RZZP 2008 - príklad typ A cudzinec časť roka v SR (3 replies)
 115. RZZP 2008 - príklad typ A (0 replies)
 116. Zníženie základu dane zdravotníckych pracovníkov (5 replies)
 117. Superhrubá mzda v ČR a daňové priznanie na Slovensku (43 replies)
 118. Koľko môže zarobiť uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce? (102 replies)
 119. Zdanenie príspevku na podporu udržania v zamestnaní (30 replies)
 120. Sprevádzanie prváčika a nárok na poskytnutie voľna s náhradou mzdy (6 replies)
 121. Rozdiely medzi VZ zamestnanca na SP a ZP (13 replies)
 122. Pracujúci poberateľ predčasného starobného dôchodku (61 replies)
 123. Zájazd poskytnutý zdarma zamestnancovi - zdanenie a odvody (1 replies)
 124. Konateľ s dohodou o pracovnej činnosti v inej s.r.o. a zdravotné poistenie (3 replies)
 125. Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi (4 replies)
 126. Príjem vo Švajčiarsku - ako sa vyhnúť podaniu daňového priznania na Slovensku (1 replies)
 127. SZČO - dôchodca alebo študent a zdravotné poistenie za rok 2008 (11 replies)
 128. RZZP 2007 - Hot line - Vaše otázky k ročnému zúčtovaniu (921 replies)
 129. Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2007 - príklady (2 replies)
 130. RZZP 2007 - Príklad Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania (2 replies)
 131. RZZP 2007 - Príklad Odpis z ročného zúčtovania poistného (0 replies)
 132. RZZP 2007 - Príklad Oznámenie zamestnáv.o preplatkoch a nedoplatokch zamestnancov (5 replies)
 133. RZZP 2007 - Príklad Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca (2 replies)
 134. RZZP 2007 - Príklad Dokladu o príjmoch a preddavkoch + Oznámenie zamestnávateľovi (0 replies)
 135. RZZP - Príklad Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (0 replies)
 136. RZZP 2007 - Príklad Žiadosť o vystavenie dokladu o príjmoch a preddavkoch (0 replies)
 137. RZZP 2007 - Príklad typ X, XB - SZČO, zmena sadzby poistného (1 replies)
 138. RZZP 2007 - príklad typ X, XA - zamestnanec, kolísavý príjem, zmena sadzby poistného (0 replies)
 139. RZZP 2007 - Príklad typ X, XB, XC - ŤZP, úrad práce, samoplatiteľ, SZČO, nízky príjem (0 replies)
 140. RZZP 2007 - Príklad typ X - XA, XB - konateľ a SZČO s nízkym VZ (0 replies)
 141. RZZP 2007 - príklad typ X,XA,XB celý rok zamestnanec a SZČO, navýšenie VZ na minimum (3 replies)
 142. RZZP 2007 - príklad typ X - XA, XB - časť roka študent, súčasne SZČO s nízkym príjmom (0 replies)
 143. RZZP - typ X, XA, XB, úhrn VZ menej ako 91200 Sk (0 replies)
 144. RZZP 2007 - Príklad typ X - zamestnanec, SZČO a súčasne dôchodca s nízkym VZ (0 replies)
 145. RZZP 2007 - Príklad typ S - časť roka samoplatiteľ, časť roka SZČO (0 replies)
 146. RZZP 2007 - Príklad typ S, SA, SB, ako SZČO v malej strate, pozastavil živnosť (0 replies)
 147. RZZP 2007 - Príklad typ S, SA, SB, ako SZČO v strate (0 replies)
 148. RZZP 2007 - Príklad S, SA, SB - zamestnanec, SZČO časť roka (0 replies)
 149. RZZP - Príklad typ S,SA,SD - zamestnanec s vysokým príjmom, autorský honorár (0 replies)
 150. RZZP 2007 - Príklad typ C - študent s vysokým príjmom na dohody (0 replies)
 151. RZZP 2007 - Príklad typ C - časť roka uchádzač o zamestnanie, časť roka samoplatiteľ (0 replies)
 152. RZZP 2007 - príklad typ B - SZČO na MD, RP, dosiahla stratu (5 replies)
 153. RZZP 2007 - Príklad typ B - SZČO dôchodca časť roka, s nízkym vym. základom (0 replies)
 154. RZZP 2007 - Príklad typ B - "obyčajný" SZČO (81 replies)
 155. RZZP 2007 - Príklad typ B - SZČO dôchodca s nízkym vym. základom (0 replies)
 156. RZZP 2007 - Príklad typ B - SZČO časť roka, ŤZP, práceneschopnosť (0 replies)
 157. RZZP 2007 - Príklad typ A - zamestnanec s príjmom do 51822 mesačne (0 replies)
 158. RZZP 2007 - Príklad typ A - zamestnanec s vysokým príjmom (0 replies)
 159. RZZP 2007 - Príklad typ A - zamestnanec, neplatené voľno, bude mať preplatok (7 replies)
 160. RZZP 2007 - Príklad typ A - zamestnanec a poistenec štátu (študent) (0 replies)
 161. RZZP 2007 - Príklad typ A - zamestnanec s vysokým príjmom, poistenec len časť roka (11 replies)
 162. RZZP 2007 - Príklad typ A - zamestnanec s kolísavým príjmom (0 replies)
 163. Predčasný dôchodok a práceneschopnosť (12 replies)
 164. Pracujúci dôchodca poberajúci dôchodok z Českej republiky (1 replies)
 165. Otec na materskej (16 replies)
 166. Aký text máme uviesť v pracovnej zmluve, ak si chceme uplatniť náhradu škody... (8 replies)
 167. Ošetrovné z dobrovoľného nem. poistenia v roku 2008 (21 replies)
 168. Pracovný úraz zamestnanca (7 replies)
 169. Odmeňovanie predsedu SVB (4 replies)
 170. Odstupné - ako posudzovať dobu trvania zamestnania (26 replies)
 171. Mzda za pracovnú pohotovosť na pracovisku (1 replies)
 172. Nárok na ošetrovné z DNP počas rodičovskej dovolenky (1 replies)
 173. Daňový bonus - 16 ročné dieťa v 9. ročníku ZŠ (29 replies)
 174. Dohoda o vykonaní práce - predĺženie rozsahu na 350 hodín (6 replies)
 175. Pracovný čas - zamestnanec má dva pracovné pomery (42 replies)
 176. Výpočet priemerného zárobku - odmena pri pracovnom alebo životnom výročí (1 replies)
 177. Pracovný pomer na určitú dobu - predĺženie, predčasný starobný dôchodok (4 replies)
 178. Pracovný pomer na určitú dobu - predĺženie "ešte raz" (80 replies)
 179. Dohody a odvody (2 replies)
 180. Výpočet priemerného zárobku - zamestnanci mali odmeny za dlhšie obdobie (9 replies)
 181. Pracovný pomer na určitú dobu - kňaz (4 replies)
 182. Príkazná zmluva - rozhodca (6 replies)
 183. Pracovný pomer na určitú dobu - sezónne práce (8 replies)
 184. Stravovanie zamestnancov - akú sumu si môže dať zamestnávateľ do nákladov (49 replies)
 185. Náhrada za pracovnú pohotovosť a odvody (27 replies)
 186. Stravovanie zamestnancov - gastrolístky (119 replies)
 187. Poskytnutie voľna s náhradou mzdy odborárskym predákom (1 replies)
 188. Dovolenka v skúšobnej dobe (1 replies)
 189. Výpoveď v skúšobnej dobe (24 replies)
 190. Musíme so zamestnankyňou dohodnúť skúšobnú dobu? (4 replies)
 191. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (17 replies)
 192. Stravovanie zamestnancov počas dovolenky - § 152 ods.7 Zákonníka práce (6 replies)
 193. Vaše otázky k novele Zákonníka práce k 1.9.2007 (194 replies)
 194. Výpoveď - tehotná (práceneschopná) zamestnankyňa (24 replies)
 195. Čerpanie dovolenky nariadené zamestnávateľom (16 replies)
 196. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (257 replies)
 197. Zamestnanci hasičskej jednotky po 1.9.2007 (9 replies)
 198. Termíny pre vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006 (0 replies)
 199. Maximálne vymeriavacie základy v sociálnom poistení od r.2004 (1 replies)
 200. Zrážky zo mzdy - zmeny súm od 1.7.2007 (1 replies)
 201. RZZP - príklad typ X - XA, XB - časť roka študent a súčasne SZČO (1 replies)
 202. Nárok na dovolenku za kalendárny rok (7 replies)
 203. RZZP - príklad typ X - XA, XB, XC - časť roka študent a súčasne SZČO (6 replies)
 204. RZZP - Príklad typ S, SA, SB, ako SZČO v malej strate, pozastavil živnosť (0 replies)
 205. RZZP - príklad typ X - XB, XC - evid.nezamestnaný+samoplatiteľ+SZČO (15 replies)
 206. daňový bonus (3 replies)
 207. RZZP - príklad typ B - SZČO na MD, RP, dosiahla stratu (21 replies)
 208. RZZP - oznámenie o výsledku cudziemu zamestnávateľovi (1 replies)
 209. Žiadosť o ročné zúčtovanie zdravotného poistenia RZZP (4 replies)
 210. Skončenie materskej dovolenky (35 replies)
 211. Odchodné - predcasny dôchodok (2 replies)
 212. RZZP - typ X, XA, XB, nízky VZ, časť roka invalid (4 replies)
 213. RZZP - Príklad typ S, SA, SB, ako SZČO v strate (8 replies)
 214. RZZP - invalidný dôchodca, dohoda + zamestnanie (1 replies)
 215. RZZP - typ B - ako vyplniť riadky 26, 27 a 28 (44 replies)
 216. RZZP - poslanec - dôchodca, mal odmeny 45000 Sk. Musí podať RZZP? (1 replies)
 217. RZZP - kto má vykonať ročné zúčtovanie (starosta + zamestnanie) (1 replies)
 218. RZZP - doklad o príjmoch - započítať do úhrnu príjmu sumu, ktorá nebola vyplatená? (1 replies)
 219. RZZP - doklad o príjmoch - aké uviesť preddavky, ak neboli uhradené do ZP (1 replies)
 220. RZZP - doklad o príjmoch - položka "Úhrn príjmov" (5 replies)
 221. RZZP - doklad o príjmoch - minimálny základ zamestnanca, ktorý mal dva úväzky (1 replies)
 222. RZZP - doklad o príjmoch - minimálny základ konateľa (1 replies)
 223. RZZP - doklad o príjmoch - zamestnanec mal aj dohodu (25 replies)
 224. RZZP - kedy použiť tlačivo typ S a kedy typ X (40 replies)
 225. RZZP - môžeme vykonať RZZP zamestnancovi, ktorý bol evidovaný na úrade práce? (6 replies)
 226. RZZP - časť roka SZČO, časť roka evidovaný nezamestnaný, plus príjem na dohodu (1 replies)
 227. RZZP - zamestnanec, celý rok každý mesiac príjem nad 47475 Sk (1 replies)
 228. RZZP - časť roka zamestnanec, časť roka evidovaný nezamestnaný, časť roka samoplatca (33 replies)
 229. RZZP - musí podať ročné zúčtovanie samoplatiteľka bez príjmov? (1 replies)
 230. RZZP - Aké tlačivo má použiť dôchodca, podnikajúci len časť roka (1 replies)
 231. RZZP - Aké tlačivo má použiť žena na RP + SZČO + zamestnanie, s nízkym VZ (1 replies)
 232. RZZP študent - kto podáva zúčtovanie? (1 replies)
 233. Vaše otázky k ročnému zúčtovaniu poistného (1474 replies)
 234. RZZP - Príklad typ X - XA, XB - konateľ a SZČO s nízkym VZ (0 replies)
 235. RZZP - Príklad Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatokch zamestnancov (8 replies)
 236. RZZP - Príklad Odpis z ročného zúčtovania poistného (0 replies)
 237. RZZP - Príklad Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania (0 replies)
 238. RZZP - Príklad typ X,XA - zamestnanec so zmenou sadzby poistného (0 replies)
 239. RZZP - Príklad S, SA, SB - zamestnanec, SZČO časť roka (0 replies)
 240. RZZP - Príklad typ A - zamestnanec s vysokým príjmom, poistenec len časť roka (6 replies)
 241. RZZP - Príklad typ S,SA,SD - zamestnanec u 2 zamestnávateľov s vysokým príjmom, príjm (0 replies)
 242. RZZP - Príklad typ B - SZČO časť roka, ŤZP, práceneschopnosť (0 replies)
 243. RZZP - Príklad typ A - zamestnanec a poistenec štátu (študent) (2 replies)
 244. Vaše želania na vypracovanie príkladov k RZZP za rok 2006 (419 replies)
 245. RZZP - Príklad Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca (0 replies)
 246. RZZP - Príklad Dokladu o príjmoch a preddavkoch + Oznámenie zamestnávateľovi (6 replies)
 247. RZZP - Príklad Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (dôchodca) (1 replies)
 248. RZZP - Príklad Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (2 replies)
 249. RZZP - Príklad Žiadosť o vystavenie dokladu o príjmoch a preddavkoch (0 replies)
 250. RZZP - Príklad typ X - SZČO, zmena sadzby uprostred roka (0 replies)