1. otec na materskej (0 replies)
 2. Sociálna poisťovňa (11 replies)
 3. Zákon o sociálnom poistení od 20.11.2008 do 1.1.2009 (0 replies)
 4. Zákon o sociálnom poistení od 14.11.2008 do 20.11.2008 (0 replies)
 5. Zákon o sociálnom poistení od 13.06.2008 do 14.11.2008 (0 replies)
 6. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2008 do 12.06.2008 (0 replies)
 7. Zákon o sociálnom poistení od 01.08.2006 do 31.09.2006 (0 replies)
 8. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2007 (0 replies)
 9. Zákon o sociálnom poistení od 01.10.2006 do 31.12.2006 (0 replies)
 10. "Dobrovoľný plátca - dodatočné riešenie" (16 replies)
 11. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 v anglickom jazyku (0 replies)
 12. Zákon o sociálnom poistení od 01.05.2013 do 31.10.2013 (1 replies)
 13. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2013 do 30.04.2013 (1 replies)
 14. Zákon o sociálnom poistení od 01.11.2011 do 31.12.2011 (1 replies)
 15. Zákon o sociálnom poistení od 01.08.2011 do 31.10.2011 (1 replies)
 16. Zákon o sociálnom poistení od 20.07.2011 do 31.07.2011 (1 replies)
 17. Zákon o sociálnom poistení od 01.02.2009 do 31.3.2009 (1 replies)
 18. Zákon o sociálnom poistení od 01.05.2013 do 31.12.2014 (1 replies)
 19. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2015 do 14.03.2015 (1 replies)
 20. Zákon o sociálnom poistení od 15.03.2015 do 31.03.2015 (1 replies)
 21. Zákon o sociálnom poistení od 01.04.2015 do 28.04.2015 (1 replies)
 22. Zákon o sociálnom poistení od 29.04.2015 do 30.06.2015 (1 replies)
 23. Zákon o sociálnom poistení od 01.07.2015 do 31.08.2015 (1 replies)
 24. Zákon o sociálnom poistení od 01.05.2011 do 19.07.2011 (1 replies)
 25. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2011 do 30.04.2011 (1 replies)
 26. Zákon o sociálnom poistení od 01.04.2010 do 31.05.2009 (1 replies)
 27. Zákon o sociálnom poistení od 01.06.2009 do 31.08.2009 (1 replies)
 28. Zákon o sociálnom poistení od 01.09.2009 do 31.12.2009 (1 replies)
 29. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2010 do 31.08.2010 (1 replies)
 30. Zákon o sociálnom poistení od 01.09.2010 do 31.12.2010 (1 replies)
 31. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2006 do 31.07.2006 (2 replies)
 32. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2009 do 31.01.2009 (1 replies)
 33. Zákon o sociálnom poistení od 01.09.2015 (1 replies)
 34. Zákon o sociálnom poistení od 01.09.2012 do 31.12.2012 (1 replies)
 35. Zákon o sociálnom poistení od 01.03.2012 do 31.08.2012 (1 replies)
 36. Zákon o sociálnom poistení od 01.01.2012 do 29.02.2012 (1 replies)
 37. Zákon o sociálnom poistení od 01.02.2009 do 31.3.2009 (1 replies)