Mariana B.
04.05.04,21:02
Dobrý deň, ako ste prosím Vás menili náležitosti dph na faktúre?
ďakujem vopred
Richard
04.05.04,21:27
Podľa novej dph má faktúra obsahovať nasledovné:

tuzemská faktúra:
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo
službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo
služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je
pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum,
keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento
dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia
faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah
a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty,
ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

faktúra do EU:
tovarová:
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar, a jeho
identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne nadobúdateľa tovaru a jeho identifikačné
číslo pre daň, pod ktorým tovar objednal,
c) členský štát, do ktorého sa tovar dodáva,
d) poradové číslo faktúry,
e) dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola
platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno
určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
f) dátum vyhotovenia faktúry,
g) množstvo a druh dodaného tovaru,
h) cenu tovaru, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty,
ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
i) odkaz na § 43, podľa ktorého platiteľ uplatňuje oslobodenie
od dane.faktúra do EU za služby:
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar, a jeho
identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne nadobúdateľa tovaru a jeho identifikačné
číslo pre daň, pod ktorým tovar objednal,
c) členský štát, do ktorého sa tovar dodáva,
d) poradové číslo faktúry,
e) dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola
platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno
určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
f) dátum vyhotovenia faktúry,
g) množstvo a druh dodaného tovaru,
h) cenu tovaru, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty,
ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
i) odkaz na § 43, podľa ktorého platiteľ uplatňuje oslobodenie
od dane.
jana
17.05.04,11:20
Dostávame od firiem po starom dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
a po novom "Dátum dodania" "Deň vzniku daňovej povinnosti". Čo je správne?
Jana
Jozef Mihál
17.05.04,11:37
Môj názor na "Dátum dodania" versus "Deň vzniku daňovej povinosti" je:

Striktne podľa § 71 ods.2 písmeno d) je správne toto:

...nasleduje citácia zo "vzorovej" faktúry...:
...
"Dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry: 17.5.2004"
...

Iste uznáte, že takto to písať na faktúre je nezmysel. Preto si treba pomôcť výstižnou skratkou. A tou skratkou je podľa mňa práve text "Dátum daňovej povinnosti".

Zoberte si definíciu § 19 "Daňová povinnosť". Z nej je jasné, že to, čo je uvedené v § 71 ods.2 písmeno d), nie je nič iné, ako dátum daňovej povinnosti.
Preto osobne považujem formulácie na faktúre "Dátum dodania" a "Dátum daňovej povinnosti" za synonymum a uprednostňujem formuláciu "Dátum daňovej povinnosti", pretože tento pojem je nadradený pojmu uvedenému v § 71 odsek 2 písmeno d) a je fakticky výstižnejší.

Samého by ma zaujímalo, čo sa v praxi bude častejšie používať.
Katarina
19.05.04,15:51
Ja by som uviedla "Dátum uskutočnenia zdaniteľného obchodu". Je to názov zo zákona
o DPH pod ktorý spadá § 8 až 12.
jana
08.06.04,06:57
Ja som už tiež vytočená z faktúr, ktoré dostávame, lebo každá je iná. Niekto
píše po starom "dátum zdaniteľného plnenia" to predsa nemôže byť.
Musí byť "Dátum dodania" a s otáznikom beriem "Dátum vzniku daňovej povinnosti" alebo "Daňová povinnosť" Malo by MF zareagovať a dať presne čo
máme na faktúrach písať, pretože keď prídu na kontrolu začnú nám tie faktúry,ktoré nemajú správne náležitosti vyhodiť. Niekto sa riadi podľa §19 a iní podľa §71. Čo je správne? Kto nám dá odpoveď?!
Vlasta
08.06.04,07:18
Náležitosti fa pri dodaní služby:

.... odkaz na § 15 alebo 16, podľa ktorého je miestom dodania služby iný členský štát. Aspoň tak to čítam v zákone o DPH. A tak som to dávala aj do faktúry.
Jozef Mihál
08.06.04,07:31
S tým dátumom dodania - robíme z toho vedu. Zákon hovorí, že faktúra musí obsahovať "dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,".
Zákon hovorí o tom, že musí obsahovať "dátum...". Zákon nehovorí nič o tom, akým textom má byť tento dátum uvedený (titulkovaný). Zo znenia faktúry ako takej by len malo byť jasné, kedy tento dátum bol.
Mimochodom, ak dostanete faktúru z takého Švédska a bude tam uvedených zopár dátumov uvedených švédskymi textami - vyznáte sa z toho Vy i Vaša daňová kontrola ?
jak
23.09.14,13:26
K tejto téme dávam do pozornosti aktuálny článok od Superfaktúry - nedávno písali o tom, čo musí obsahovať faktúra (http://www.superfaktura.sk/blog/nalezitosti-faktury-co-musi-obsahovat-faktura/).