Zdenka
18.05.04,09:59
Naša a.s. má sídlo v SR .Sme registrovaný platiteľ DPH.V mesiaci máji sme obdržali faktúru /s DPH /
za sprostredkovanie predaja 100% akcií našej dcérskej spoločnosti. Chcem sa spýtať, či si môžeme z tejto
faktúry za sprostredkovanie uplatniť odpočet DPH, keďže nákup tejto služby nesúvisí s príjmom,
podliehajúcim DPH. Akcie boli v mesiaci máji odpredané. Stačí na predaj podpísanie zmluvy, alebo treba vyhotoviť iný doklad?

Ďakujem za Váš názor.