Jana Dovcová
26.01.09,19:55
ahojte potrebujem vedieť aké sú 4 základné typy obchodných spoločností viem že o s.r.o a.s štátna ale štvrtú neviem poradí mi niekto?:)
Zoltán Kovács
26.01.09,19:19
ahojte potrebujem vedieť aké sú 4 základné typy obchodných spoločností viem že o s.r.o a.s štátna ale štvrtú neviem poradí mi niekto?:)

Sú vymenované v Obchodnom zákonníku:

http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik-od-1-1-2009-a.html

Ide o:

verejné obchodné spoločnosti
spoločnosti s ručením obmedzeným
akciové spoločnosti
družstvá
kubol
24.02.09,10:06
s.r.o
a.s.
verejná obchodná spoločnosť
komanditná spoločnosť

DIEL I
Všeobecné ustanovenia

§ 56
Na začiatok

(1) Obchodná spoločnosť (ďalej len "spoločnosť") je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť