franta123456
28.01.09,21:47
Dobrý večer,ako SZČO som v RZZP za rok 2007 na riadku B06 (úhrn zaplatených preddavkov) uviedol skutočne zaplatené preddavky za rok 2007 (12x1064 Sk). Keďže som počas roka 2007 nastúpil aj do zamestnania, predpísané preddavky sa od toho momentu pre mňa znížili, čo som si však neuvedomil, takže som ich stále platil v pôvodnej výške. VšZP opravila moje RZZP tak, že na riadok B06 dala nižšiu - predpísanú sumu, ktorú som mal zaplatiť (hoci som zaplatil viac). Tým pádom vyšiel z RZZP nižší preplatok, ktorý mi v októbri vrátili, ale naviac zaplatené preddavky som dodnes nedostal. Keď som sa bol na to vo VšZP spýtať, povedali mi, že mám pravdu, no majú veľa roboty, že mám prísť až koncom roka. Dodnes mi však nevyšlo dostať ku nim v úradných hodinách. Bol správny postup VšZP, keď mi z riadku B06 vyhodili navyše oproti predpisu zaplatenú sumu preddavkov? Jasne sa tam píše, že ide o zaplatené preddavky (v mnohých prípadoch človek výšku predpísaného preddavku ani nepozná). Veď tie peniaze tak či tak budú musieť vrátiť. Takto iba zvyšujú byrokraciu, znepríjemňujú život a zadržiavajú cudzie peniaze. Treba kvôli tomu ku nim chodiť, nedá sa to vyriešiť aj písomne?

v spomínanom RZZP som urobil chybu vo svoj neprospech, keď som na riadku B07 dal základ dane nielen zo živnosti, ale aj zo závislej činnosti. Mal by som teda podať dodatočné RZZP. Na akom tlačive ho mám podať? Nikde som sa o tom nič nedočítal. Viem, že je to S, SA a SB, ale to sú tlačivá pre riadne RZZP, nie pre dodatočné.

Podaním dodatočného RZZP sa zníži predpísaný preddavok na poistné (riadok B44) na rok 2008. Keď budem robiť RZZP za rok 2008, čo mám dať na riadok B06? Skutočne zaplatené preddavky, alebo predpísané a zaplatené preddavky podľa riadneho RZZP za rok 2007 (nižšie), alebo predpísané a zaplatené preddavky podľa dodatočného RZZP za rok 2007 (ešte nižšie). Lebo ak to nemajú byť skutočné, tak idem hneď žiadať o vrátenie naviac zaplatenej sumy za preddavky na rok 2008.
Vopred ďakujem za reakcie.
franta123456
28.01.09,22:00
Až teraz som si všimol kolónku "dodatočné" pri druhu ročného zúčtovania. NO aj tak neviem, kde uviesť výsledok riadneho a rozdiel oproti riadnemu.
mzdarka renca
28.01.09,22:22
Podľa mňa nie dodatočné, ale opravné, na to asi čakajú v poisťovni. A použiješ tlačivo S - SA a SB a sú tam hneď na začiatku vedľa kolónky rodného čísla okienka - druh ročného zúčtovania poistného. Zaškrtneš druhé okienko - opravné a urobíš to ako predtým, len bez chýb. Na SA tlačivo dáš údaje od zamestnávateľa a na SB tlačivo dáš príjmy zo SZČO.
Rozdiel medzi riadným a opravným nepíšeš nikde, poisťovňa to pochopí, ak zbadá, že je to opravné RZZP.
franta123456
29.01.09,09:15
Ďakujem, len neviem či sa nedáva sa opravné len do termínu na podanie riadneho a potom by to už malo byť dodatočné. Aspoň tak je to u DP.
Vie niekto poradiť aj k prvému a tretiemu bodu? Podľa predbežných výpočtov mi na rok 2008 vychádza z RZZP nedoplatok. Na preddavkoch som skutočnosti zaplatil oveľa viac ako som mal predpísané, takže ten nedoplatok by nemal byť až taký veľký. Ale čo ak VšZP mi do zaplatených preddavkov započíta zase len predpísanú nižšiu sumu a bude požadovať doplatenie celého takéhoto nedoplatku, hoci veľkú časť z neho už má dávno na účte?