Terka143
29.01.09,10:45
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, ako je to s tvorbou opravných položiek k pohľadávkam vzniknutým v rokoch 1993 - 2000.

Ďakujem
Tweety
29.01.09,10:49
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, ako je to s tvorbou opravných položiek k pohľadávkam vzniknutým v rokoch 1993 - 2000.

Ďakujem
Pozri si SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Zákona o dani z príjmov, konkrétne § 51 . Jedna poznámka: otázky je potrebné položiť do odborných tém, nie do kaviarne.