Lubica H
30.01.09,13:50
v rámci ročnej závierky si prechádzam doklady a začínam pochybovať o jednom doklade:

značková predajňa istého mobilného operátora dostala výzvu na zaplatenie náhrady škody za majetok - na základe inventarizácie bolo zistené, že chýba 1ks mobilu. Škoda bola vyčíslená na sumu 3.927 SK (zaúčtovala som ako 549/325 a následne úhradu 325/221)

A pod vyčíslením škody je text:

"Náhrada škody, ktorá vznikla spoločnosti mobilného operátora je vo výške ceny, za ktorú ich sama nadobudla, vrátane ňou zaplatenej DPH, dovozného cla a iných zákonných prirážok a poplatkov."

A teraz váham - mala som z výzvy priznať DPH, čiže odviesť štátu 627 SK?
Lubica H
02.02.09,09:06
v rámci ročnej závierky si prechádzam doklady a začínam pochybovať o jednom doklade:

značková predajňa istého mobilného operátora dostala výzvu na zaplatenie náhrady škody za majetok - na základe inventarizácie bolo zistené, že chýba 1ks mobilu. Škoda bola vyčíslená na sumu 3.927 SK (zaúčtovala som ako 549/325 a následne úhradu 325/221)

A pod vyčíslením škody je text:

"Náhrada škody, ktorá vznikla spoločnosti mobilného operátora je vo výške ceny, za ktorú ich sama nadobudla, vrátane ňou zaplatenej DPH, dovozného cla a iných zákonných prirážok a poplatkov."

A teraz váham - mala som z výzvy priznať DPH, čiže odviesť štátu 627 SK?

... posúvam... :confused:
azla
02.02.09,09:41
Komu patril telefón, kto bol vlastníkom ?
Kto má nahradiť škodu ?
Komu prišla výzva ?
Lebo mne sa to javí ako jedna účtovná jednotka. Skús to vysvetliť.
Nájdeme odpoveď.
Lubica H
05.02.09,07:58
Komu patril telefón, kto bol vlastníkom ?
Kto má nahradiť škodu ?
Komu prišla výzva ?
Lebo mne sa to javí ako jedna účtovná jednotka. Skús to vysvetliť.
Nájdeme odpoveď.

vŕtala som sa v probléme trošku hlbšie a zistila nasledovné:

- vlastníkom telefónu bol mobilný operátor, ktorý v rámci predzásobovania dodal telefón do značkovej predajne. Majiteľ značkovej predajne nemá s mobilným operátorom nič spoločného, ani to nie je tá istá osoba, jediné, čo ich spája je, že predajňa poskytuje služby mobilného operátora (franšízing... dúfam, že si správne pamätám zo školy :D), sú to dve rôzne účtovné jednotky
- zamestnanci predajne omylom zaradili telefón z predzásobenia medzi tovar od iného dodávateľa a predali ho v hotovosti, čiže účtovne je zachytený na 211/604+343
- keď však pracovníčka mobilného operátora prišla na kontrolu, zistila, že podľa ich evidencie mobil ešte nie je predaný (keďže sa omylom predal na hotovosť) a v predajni už nie je. preto mobilný operátor vystavil na značkovú predajňu výzvu.

mobilný operátor predajni nefakturoval predaj telefónu, ale až výzvu na zaplatenie škody... čiže, ak som nemala DPH na vstupe, nemusím ju teraz vrátiť na výstupe... nie?
HankaS
05.02.09,08:18
Ja by som tú výzvu účtovala ako predpis škody,549/325,379
a úhradu tejto škody 325,379/211,221
DPH by som neodvádzala, škoda nieje zdaniteľné plnenie pre DPH.
DPH na výstupe sa odvádza len pri krádeži.
Veď nakoniec ste ten telefon predali takže je DPH a výstupe a aj tržby.
Lubica H
05.02.09,08:29
Ja by som tú výzvu účtovala ako predpis škody,549/325,379
a úhradu tejto škody 325,379/211,221
DPH by som neodvádzala, škoda nieje zdaniteľné plnenie pre DPH.
DPH na výstupe sa odvádza len pri krádeži.
Veď nakoniec ste ten telefon predali takže je DPH a výstupe a aj tržby.

áno, tak mám škodu zaúčtovanú.... 549/325
len ma teraz zblbol text na výzve ..."náhrada škody, ktorá vznikla spoločnosti XXX je vo výške ceny, za ktorú ich sama nadobudla, vrátane ňou zaplatenej DPH, dovozného cla a iných zákonných prirážok a poplatkov."

ok, som rada, že to mám v poriadku. :)
azla
05.02.09,08:30
Podľa môjho názoru mobilný oprerátor mohol vyfaktúrovať dodanie telefónu (ktorý ste omylom predali). To by bolo nakup, vstup - predaj výstup.

Ak mobilný operátor (možno vtedy neboli všetky informácie dostupné) vyhodnotil situácii tak, že "akoby telefon bol ukradnutý", on to asi zaúčtoval ako krádež, odviedol dph na výstupe a u Vás si uplatnil všetky náklady.
Jeho výzva nie je doklad na odpočet Dph, je to iba vyčíslenie škody (ktorá obsahuje aj hodnotu dph).
Ak ste telefon predali cez ERP (aj ked, bez väzby na skladové zásoby), odvádzate dph, ktorá je na uzávierke pokladnice. (zákaznik Vám tu Dph zaplatil).
Dopad je taký, že:
na Dph nie ste škodní, ako som už písala odvádzate Dph, ktorú Ste zinkasovali od zákaznika pri predaji
604 je Váš výnos
504 nemáte žiadnu, lebo nemáte doklad o nákupe
549 je škoda a tá bude pripočítateľná položka k základu dane.
Lubica H
05.02.09,08:50
Podľa môjho názoru mobilný oprerátor mohol vyfaktúrovať dodanie telefónu (ktorý ste omylom predali). To by bolo nakup, vstup - predaj výstup...

nie, určite ho nevyfakturoval, prezrela som všetky faktúry. :-)