memsahib
07.07.04,20:01
Dobrý večer.
Máme zamestnaných dvoch pracovníkov na dohodu o vykonaní práce na obdobie od 01.04.-do 30.06., teda na II.Q.
Pri vypĺňaní mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu, resp. jeho prílohy mi program do kolonky počet dní automaticky zapíše 30 dní, pretože výplata sa vlastne tvorí v júni. Neviem, či je to v poriadku, alebo mám prepísať počet dní na reálne dni poistenia za škodu - t.j. prepočítať odpracovanými hodinami, aby to bolo správne.
?
Jozef Mihál
07.07.04,20:06
30 dní je správne.
memsahib
07.07.04,20:12
Vďaka, p. Mihál.
Jozef Mihál
07.07.04,20:20
Ale už je chrobák v hlave, lebo zákon hovorí:
§ 84 Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok

Odsek 5...Denný vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 (dohodára) je odmena pripadajúca na jeden deň vykonávania práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.Z toho by sa pokojne dalo usudzovať, že treba vykazovať počet dní skutočného vykonávania práce a nie počet kalendárnych dní. Ale ak sa pozrieme ďalej v zákone na konštrukciu výšky samotných dávok, tak logiku má predsa len vykazovanie kalendárnych dní trvania dohody. Inak by bol dohodár neúmerne zvýhodnený voči zamestnancovi na pracovnú zmluvu.Keď zhrniem ten Váš prípad, tak vlastne ste mali dohodárov vykazovať tak, že:


Apríl 30 dní, VZ = 0 Sk, poistné = 0 Sk

Máj 31 dní, VZ = 0 Sk, poistné = 0 Sk

Jún 30 dní, VZ = Suma vyplatenej odmeny, poistné = 0,8% zo sumy odmeny