výška
17.02.09,13:11
Prosila by som poradiť s takýmto problémom:
Sused si postavil na pozemku rodinného domu stavbu, mala to byť hospodárska budova a garáž.
V paragr.45 odst. 4 stavebného zákona sa hovorí, že na pozemku rodinného domu sa môže umiestniť drobná a jednoduchá stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe alebo slúži na podnikanie. Aké podnikanie to môže
napr.byť? On má tam má teraz sústruh a frézu a neviem čo
ešte a podniká v oblasti kovoobrábania a nástrojárstva.
Je to v tesnej blízkosti nášho domu, veľmi nám to znepríjemňuje život. Čo s tým ?