karci
21.06.05,11:07
Ahojte poraďáci.

Dozvedel som sa, že novela Zákonníka práce, upravuje cenu práce na výplatnej páske. Vraj, sa tam majú uvádzať všetky odvody na poistné zvlášť. Nie je mi dosť jasné, akým spôsobom, by som mal vyčísliť odvod na Zdravotné poistenie, keďže sa vypočítava z úhrnu miezd a následne, sa spätne vyčísluje na zamestnanca. Budem to zaokrúhľovať? Nebudem to zaokrúhľovať? Som z toho zmätený. Taktiež, mi nie je jasný 2 pilier DSS. Budem vyčíslovať 9% a 5% zaokrúhlene, alebo s desatinnými miestami?
Jana Motyčková
21.06.05,11:40
Problém so zaokrúhlovaním ZP pre celkovú cenu práce bol aj doteraz. Akurát suma odvodu na ZP bola schovaná v súčte celkovej ceny práce.
Ja to budem robiť takto :
ZP zaokrúhlim nahor - tak ako sa uvádza v prílohe výkazu.
Odvod na DSS vypočítam tak, že vypočítam 14 %, zaokrúhlim nahor, vypočítam 5% zaokrúhlim nahor a rozdiel týchto súm uvediem ako odvod na DSS. Dôvod : zákon o SP hovorí o zaokrúhlení odvodu 5% nahor, pritom do SP ide celková suma 14% zaokrúhlená nahor a zaokrúhlovanie odvodu do DSS nie je v zákone definované.
Jozef Mihál
21.06.05,11:41
Hm, tento problém tu bol už preberaný asi v 10 témach, rozhliadnite sa trošku okolo.

Zhrniem to:
- zdravotné uveďte ako 10% (5%) zo zamestnancovho VZ, na zaokrúhľovaní nezáleží, môžte to nechať na haliere, môžte zaokrúhliť na celé Sk nahor, nikto Vám za to pokutu nedá
- celkový odvod zamestnávateľa na starobné poistenie a starobné dôch.sporenie vydeľte 14-timi, výsledok vynásobte 9-timi a 5-timi a tieto dva výsledky zaokrúhlite na celé haliere

A hlavne si z toho (zaokrúhľovania) nerobte ťažkú hlavu.
Hronská Iveta
21.06.05,12:06
Odvod na ZP bude opäť z dôvodu zaokrúhľovania naozaj problém. Ja osobne si myslím, že pokiaľ nebude novelou zákona odvod zamestnávateľa riadne upravený, momentálne by sa v cene práce mal odvod na ZP vyčísliť na 2 desat.miesta. Určite to bude údaj presnejší, ako by sa tam uviedol údaj zaokrúhlený na celé Sk nahor. S týmto však určite nebudú všetci, hlavne z dôvodu sporného usmernenia vo Vestníku č.2 Úradu dohľadu nad ZP (iný výklad na vzorovom tlačive a iný na usměrnění v texte), so mnou súhlasiť a táto téma sa bude predpokladám ešte bližšie rozoberať.

Odvod pri zapojení sa do II.piliera na SP a SDS - tu podľa ZP má byť v cene práce osobitne vyčíslených 9% a 5%, teda suma 14% bude rozdelená, pričom:

5% - by malo byť vypočítané na celé Sk nahor, lebo zákon o SP hovorí o zaokrúhlení na celé Sk nahor

9% - by malo byť vypočítané podľa zápisu z porady, ku ktorému sa však dostali len tie softvérové firmy, ktoré v tomto smere spolupracujú so SP, kde je uvedený zas výpočet na 2 desat. miesta, ktorý uvádzam:

Napr.

U zamestnanca je na starobné poistenie vymer. základ 10.192 Sk.

Odvod celého poistného (14%) je:

10.192 x 14% =1.426,88 = 1.427 Sk po zaokr.

Ak bude zamestnanec v II.pilieri, odvod 1.427 sa musí rozčleniť na 5% a 9%, kde je opäť problém z dôvodu zaokrúhľovania, lebo zamestnávateľ odvedie plných 14% do SP a až SP posiela 9% na účet DSS, takže ten výpočet v cene práce bude opäť len orientačný a vychádzam pri ňom:

Cena práce – odvod na SDS:

Výpočet 9%:

1.427 / 14 = 101,928571428 x 9 = 917,357142852 – zaokrúhlenie má byť na 2 desat. miesta, takže na výplatnej páske bude 917,36 Sk.

Cena práce – odvod na SP:

Výpočet 5%:

1.427 / 14 = 101,928571428 x 5 = 509,64285714 – zaokrúhlenie má byť na celé Sk nahor, takže táto suma bude na výplatném páske představovat čistku 510 Sk.

Je samozrejmé, že zamestnávateľ ale odvádza plných 14%, teda 1.427 Sk, čo nám po spočítaní odvodov po rozdelení samozrejme nebude „sedieť“ (917,36 + 510 = 1.427,36 Sk).

Taktiež očakávam, že sa k tomuto bude na porade ešte diskutovať, ale z cenu práce beriem len jako orientačný údaj.
Hronská Iveta
21.06.05,12:15
[QUOTE=somij]
Ja to budem robiť takto :
ZP zaokrúhlim nahor - tak ako sa uvádza v prílohe výkazu.

Pre SOMIJ:
Veď práve v prílohe výkazu je uvedené: "bez zaokrúhlenia, na dve desatinné miesta", čo hovorí o tom, že tam má byť suma nezaokrúhlená, ale uvedená podľa výpočtu na dve desatinné miesta, prípadne to môže hovoriť o tom, že tam sumu nezaokrúhľujem vôbec, ale ju vykážem na dve desat. miesta a ďalšie čísla si nevšímam.
Prečo si teda myslíte, že nahor, keď na výkaze je uvedené na dve desat.miesta?
Jana Motyčková
21.06.05,13:19
Pod "tak ako sa uvádza v prílohe k výkazu" som mala na mysli tak, ako to robíme teraz podľa usmernenia Úradu pre dohľad nad zdr.st..

A takisto pokladám to len za orientačný údaj, ktorý aj tak nezahŕňa všetko, takže nejaké haliere nie sú podstatné.
Jana Motyčková
21.06.05,14:04
Takže o zaokrúhľovaní príspevkov do "druhého piliera" je tiež v zákone niečo napísané.:)
Máš pravdu. Zdalo sa mi, že to zo zákona vyhodili, ale je to tam. Druhýkrát si to musím najskôr preveriť.
Jana Motyčková
21.06.05,14:22
Vyhodili to zo zákona o starobnom dôchodkovom sporení (z §21). Inak je zaujímavé, že príspevok ktorý sa počíta podľa zákona 43/2004 sa zaokrúhľuje podľa zákona 461/2003. Nuž, Kocúrkovo.
sylva
30.06.05,16:11
Ja len upresňujem, že novelizovaný ZP (z.č.131/2005 Z.z.,účinný od 1.7.2005)v § 130 ods.5 hovorí o tom, že "údaj o celkovej cene práce tvorí SÚČET mzdy a úhrady poistného..." Avšak novela zákona o rodičovskom príspevku (zák.č. 244/2005 Z.z.,účinný tiež od 1.7.2005),čl.IV mení a dopĺňa zákonník práce v § 130 ods.5-druhá veta:"Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a OSOBITNE V ČLENENÍ preddavok poistného na zdravot.poistenie,poistné na nemocen.poistenie,poistné na starob.poistenie,poistné na invalid.poistenie,poistné na poistenie v nezamestnanosti,poistné na garančné poistenie,poistné na úraz.poistenie,poistné do rezerv.fondu solidarity a príspevok na starob.dôchod.sporenie, ktoré platí zamestnávateľ." Žiadne pozitíva v osobitnom členení každého poistného vôbec nevidím. Veď by úplne stačilo, keby sa na výplatnom lístku uviedla sumarizácia celkovej ceny práce a osobitne len výška príspevku na starobné dôchodkové sporenie. Ale to by bolo asi príliš jednoduché. Všetkých zdraví Sylva.
Denda
30.06.05,16:55
Aký ďalší zákon nám môže zmeniť celkovú cenu práce podľa Zákonníka práce? Pýtam sa len preto aby nám nič neušlo.http://www.porada.sk/images/icons/icon6.gif
ALDA
30.06.05,18:16
Ten odvod do II piliera na výplatnej páske je úplny nezmysel! Vieš si predstaviť, ako by si ho tam vypočítala? Veď to rozdeľuje SP a ani ona v tom nemá ešte úplne jasno! Veď to zordelenie aj niečo stojí a ako vieš určiť koľko?
Takýto "múdry" nápad tresol aj minister práce a soc. vecí, dokonca povedal, že sa to má tak aj podľa zákona robiť, len zabudol podľa akého. To akože myslel na odvody zamestnaca spolu, aby sa rozdelili odvody poistného na starobný a ostatné odvody.
sylva
01.07.05,15:10
Vďaka za odpoveď, Endrju. Mne sa "celková cena práce" vypomstila úplne iným spôsobom. Šéf si zrazu uvedomil, že ho stojím príliš veľa peňazí.... Ale to už je o inom. Pekný víkend želá Sylva.