tkt
21.06.05,13:40
V zákonníku práce §141 odst. 2 písm i) je uvedené, že zamestnanec má nárok na jeden poldeň pracovného voľna v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby (či už s náhradou alebo bez nej, podľa §) a že je možné toto voľno zlučovať. Mám to pochopiť tak, že ak má zamestnanec dvojmesačnú výpovednú dobu (1.5.-30.6.) tak má nárok na 4 dni pracovného voľnahttp://www.porada.sk/images/icons/icon5.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon5.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon5.gif

Ďakujem
Luba2
21.06.05,13:59
áno presne tak. Ak zamestnávateľ súhlasí, môžeš ho zlúčiť a čerpať v kuse.
Jura
21.06.05,14:10
Je to v zmysle § 141 ZP ods. 2/písm. i - je to pracovné voľno bez náhrady mzdy,
iba v prípade SPP podľa § 63 ods. 1 písm. a) až d) prislúcha zamestnancovi popri
nároku na prac. voľno aj náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.