Manual
21.06.05,17:02
Prosím o radu:
Stačí k ID pri zaúčtovaní mzdy v PU priložiť Rozúčtovanie mzdových nákladov pre PU ktorý si vytlačím z Olympu ? Čo všetko prikladáte z Olympu k takémuto ID ?
Ďakujem
Pekný deň želám...
Denda
21.06.05,17:10
Nepoužívam program Olymp, ale tiež si prikladám k ID zostavy z programu MRP.
Potrebuješ zostavy - sumarizácie, kde máš údaje o BTTO mzdách,odvody za zamestnanca a zamesnávateľa, všetky typy zrážok, DZM, stravovanie atď.
V prípade,že účtuješ strediskovo tak sumarizácie miezd podľa stredísk.
Dúfam, že aspoň trochu pomohlo.
lenkak
21.06.05,17:14
Robím ako píše Denda.
Manual
21.06.05,17:29
Robím ako píše Denda.Dievčatá, presne to tam je, všetko podrobne rozpísané odvody do poisťovní za zamestnancov, za organizáciu atď. atď. vrátane účtov. Asi by to malo stačiť. Len tí čo robia mzdy v Olympe či neprikladajú "náhodou" niečo naviac.
Ďakujem a pekný deň...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
lenkak
21.06.05,17:34
Malo by Ti to stačiť, ale utvrdiť Ťa môžu len tí, čo robia s Olympom.
ondrejvla
21.06.05,18:24
Predpokladám, že tak ako MRP, Softip, a iné tak aj Olymp má podobné výstupné zostavy, ktoré si priložíš k ID pre mzdy. Ja mám tabuľku v exceli, kde mám rozúčtované mzdy podľa potreby.
Manual
21.06.05,18:46
Predpokladám, že tak ako MRP, Softip, a iné tak aj Olymp má podobné výstupné zostavy, ktoré si priložíš k ID pre mzdy. Ja mám tabuľku v exceli, kde mám rozúčtované mzdy podľa potreby.Ďakujem a pekný deň želám...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
vladan
22.06.05,07:38
ahoj Manual, takže ja prikladám k ID tiež tabuľku z Excelu, lebo z Olympu je to trošku viac papiera a tak to mám iba na jednom, ale princíp by mal ostať ten istý ... takže prikladám zostavu, kde je hrubá mzda, odvody za zamestnanca a zamestnávateľa, preddavky na daň z príjmu a daňový bonus, DDP zamestnanca a zamestnávateľa, zrážky (poistky zamestnancov, stravné) a zálohy. No a ešte na žiadosť účtovníka rozdeľujem odvody do zdravotných poisťovní podľa poisťovní (tuším analytika sa to volá :D )
pekný deň
Manual
22.06.05,16:25
ahoj Manual, takže ja prikladám k ID tiež tabuľku z Excelu, lebo z Olympu je to trošku viac papiera a tak to mám iba na jednom, ale princíp by mal ostať ten istý ... takže prikladám zostavu, kde je hrubá mzda, odvody za zamestnanca a zamestnávateľa, preddavky na daň z príjmu a daňový bonus, DDP zamestnanca a zamestnávateľa, zrážky (poistky zamestnancov, stravné) a zálohy. No a ešte na žiadosť účtovníka rozdeľujem odvody do zdravotných poisťovní podľa poisťovní (tuším analytika sa to volá :D )
pekný deňVladka, ale v tom rozúčtovaní pre PU čo mi vyjde z Olympu je všetko z čoho sa skladá mzda vrátane odvodov zamestnávatela atď... nie ? A to je len 1/2 strany A4. Načo ešte vyrábať tabulku v exceli ?
Ďakujemhttp://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Pekný deň želám...
ondrejvla
22.06.05,16:35
Vladka, ale v tom rozúčtovaní pre PU čo mi vyjde z Olympu je všetko z čoho sa skladá mzda vrátane odvodov zamestnávatela atď... nie ? A to je len 1/2 strany A4. Načo ešte vyrábať tabulku v exceli ?
Ďakujemhttp://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Pekný deň želám...
No Manuál, ak ti to robí Olymp, tak pred tým softom klobúk dole! MRP DOS mi vytlačí síce všetky zostavy, ale takýto prepych určite nie! Potom určite už nepotrebuješ tabuľku z Excelu.
lenkak
22.06.05,16:43
Vlasti MRP-Win to tiež spraví, ja len si tú zostavu priložím k ID, dokonca ja si to viem priamo exportovať do PU a nemusím si nič účtovať, spraví to aj ID za mňa, len si to odkontrolujem.
ondrejvla
22.06.05,16:47
Vlasti MRP-Win to tiež spraví, ja len si tú zostavu priložím k ID, dokonca ja si to viem priamo exportovať do PU a nemusím si nič účtovať, spraví to aj ID za mňa, len si to odkontrolujem.
No Lenka, ak budem robiť mzdy ešte aj na budúci rok, určite prejdem na Win. I keď mám určité obavy, ale skúsim. NAkoľko mám predplatené MRP DOS cez internet do 03/2006 všetky softy, zatiaľ na to nechcem doplácať.
Zdravím ťa, posielam SS.
Manual
22.06.05,16:50
No Manuál, ak ti to robí Olymp, tak pred tým softom klobúk dole! MRP DOS mi vytlačí síce všetky zostavy, ale takýto prepych určite nie! Potom určite už nepotrebuješ tabuľku z Excelu.Vlasta a Lenka vďaka, len som myslel že zareaguje viac "Olympákov" čo s tým robia. Účtujem prvý mesiac 5/05 a chcem to mať v poriadku.
Pekný deň Vám...
lenkak
22.06.05,16:53
Manual - ani sa Ti nečudujem, istota je istota.

Vlasti: ten export sa dá robiť aj pod Dos verziou.
Zuzka
22.06.05,16:57
Janko, ja prikladám rekapituláciu miezd z programu. Priamo z porgramu môžem zaúčtovať mzdy, program mi ponúkne účtovanie, ja doplním predkontácie. Potom celý doklad vytlačím a napíšem, napr. ID 60500005 - Zúčtovanie miezd za mesiac 5/2005.
Vlaďa toto urobí v exceli, zrejme tam ku každej sume, ktorú účtuje doplní aj predkontáciu a priloží to k rekapitulácii miezd.
Dúfam, že som Ťa nepoplietla. :)
ondrejvla
22.06.05,17:02
Manual - ani sa Ti nečudujem, istota je istota.

Vlasti: ten export sa dá robiť aj pod Dos verziou.
Lenka, ja som tam videla niečo také, ale nakoľko nemám manuál, resp. ešte starý z r.1996!!, tak sa bojím niečo takéto praktizovať. A hľadať v novom manuáli na ich www. stránke nemám čas. Vytlačiť by som ho musela kompletný, a mám pocit, že ho aj tak nemajú doplnený.
lenkak
22.06.05,17:04
Tak ja som Ti to našla:
PRE MRP:
EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTIKA DO PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA:

Definícia účtov pre export do MRPPÚ

Menu Mzdy - Mzdový číselník - Definícia účtov pre export do MRPPU -nadefinovanie syntetických účtov pre jednotlivé položky mzdového číselníka a zodpovedajúce analytické účty pre jednotlivé strediská, alebo pre celú firmu podľa toho aký spôsob účtovania používate. Pri poistnom je potrebné nadefinovať syntetické účty pre poistné zamestnancov a organizácie zvlášť.
Menu Personalistika - v Pracovnom pomere zamestnanca po stlačení klávesy F3 v okne Definícia účtov pre export môžete nadefinovať analytické účty zodpovedajúce mzdovým položkám zamestnanca. Po stlačení klávesy Enter môžete zadať analytické účty zamestnanca. Po zvolení voľby Zadať iný syntetický účet pre zamestnanca je možné nadefinovať špeciálne nastavenie syntetických účtov pre daného zamestnanca. Takto zadané syntetické účty budú použité pri exporte do MRPPU namiesto účtov nadefinovaných v Mzdovom číselníku - Definícia účtov pre export. Pri vypnutí tejto voľby budú použité syntetické účty nadefinované pri práci so mzdovým číselníkom.


Export údajov do MRP PÚ:

V menu Iné - Export údajov do MRPPU je potrebné navoliť:
výplatné obdobie
spôsob zaúčtovania (bude zohľadnené nadefinovanie analytických účtov podľa zamestnancov, stredísk alebo budú analytické účty
jednotné pre všetkých zamestnancov firmy)
spôsob zaúčtovania poistného organizácie, v prípade že ostatné mzdové položky budú zaúčtované podľa analytických účtov
zamestnancov - pretože poistné organizácie sa počíta za celú organizáciu alebo za jednotlivé strediská
cestu k MRP Podvojnému účovníctvu (implicitne ..\PS\)
číslo firmy v Podvojnom účtovníctve, do ktorej chcete údaje exportovať
Po zvolení Exportovať sa zobrazí zoznam zápisov určených pre export. Stlačením kláves Ctrl+E bude v adresári podvojného
účtovníctva vytvorený súbor s exportovanými údajmi (MAP_PU.DBF).EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTKA DO JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA:


Definícia kódov pre export do MRPJÚ

V menu Mzdy - Mzdový číselník - Definícia kódov pre export do MRPJU - po stlačení klávesy Enter môžete zadať pre príslušnú položku mzdového číselníka Kód zápisu pre peňažný denník. Ak sú v modifikácií v Jednoduchom účtovníctve nadefinované viaceré banky potom zadajte aj kód banky.Export údajov do MRPJÚ

V menu Iné - Export údajov do MRPJU je potrebné navoliť:

výplatné obdobie
cestu k MRP jednoduchému účovníctvu (implicitne ..\JS\)
číslo firmy v Jednoduchom účtovníctve, do ktorej chcete údaje exportovať
Po zvolení Exportovať sa zobrazí zoznam zápisov určených pre export. Stlačením Ctrl+E bude v adresári jednoduchého účtovníctva vytvorený súbor s exportovanými údajmi (MAP_JU.DBF).

ZAÚČTOVANIE MIEZD DO PROGRAMU MRP PODVOJNÉ (JEDNODUCHÉ) ÚČTOVNÍCTVO

Zaúčtovanie miezd umožní načítať mzdy z modulu MRP Mzdy a personalistika.

V Účtovnom (Peňažnom) denníku - Import dát - Zaúčtovanie miezd je potrebné zadať údaje pre zaúčtovanie:

mzdové obdobie pre zaúčtovanie - mesiac a rok, v ktorom sú už spracované mzdy a má sa vykonať zaúčtovanie.
Zadajte v tvare MM/RRRR - napr. 02/2005 - znamená február 2005.
do textu dokladu doplniť - položka je prístupná iba pokiaľ je Rozúčtovať na zamestnanca prepnuté na ÁNO.
cesta k importovaným dátam - adresár, kde je uložený súbor s vyexportovanými údajm, napr. ..\MP\FIRXX\, \PS\FIRXX\, \JS\FIRXX\, ...
Zuzka
22.06.05,17:11
Lenkak, nebol by ten Tvoj príspevok užitočnejší v téme MRP? Tam si ho užívatelia programu MRP skôr nájdu. V tejto téme sa to stratí. Nikoho totiž nenapadne hľadať v téme Zaúčtovanie miezd, návod na export dát v MRP.
lenkak
22.06.05,17:16
Zuzka, aj tam ho priložím.
Manual
22.06.05,17:17
Janko, ja prikladám rekapituláciu miezd z programu. Priamo z porgramu môžem zaúčtovať mzdy, program mi ponúkne účtovanie, ja doplním predkontácie. Potom celý doklad vytlačím a napíšem, napr. ID 60500005 - Zúčtovanie miezd za mesiac 5/2005.
Vlaďa toto urobí v exceli, zrejme tam ku každej sume, ktorú účtuje doplní aj predkontáciu a priloží to k rekapitulácii miezd.
Dúfam, že som Ťa nepoplietla. :)Zuzanka, je mi to jasné ale "či náhodou niekto" z horlivosti tam neprikladá niečo naviac
Ďakujem a pekný deň...
ondrejvla
22.06.05,17:22
Zuzka, aj tam ho priložím.
Lenka ďakujem, prekopírovala som si to do dokumentov a budem skúšať.
Ešte raz vďaka.
Viera J
27.07.05,08:54
Prosim o radu.

Omylom som vyplatila zamestnancovi jednu zložku zo mzdy vo vyške 12000.Sk za obdobie 12 mesiacov.Možem mu to zraziť bez dohody o zrážke zo mzdy so zamestnancom, keď táto čast mzdy nesplnila podmienku na ich priznanie.
Tita
18.10.05,11:30
ahoj Manual, takže ja prikladám k ID tiež tabuľku z Excelu, lebo z Olympu je to trošku viac papiera a tak to mám iba na jednom, ale princíp by mal ostať ten istý ... takže prikladám zostavu, kde je hrubá mzda, odvody za zamestnanca a zamestnávateľa, preddavky na daň z príjmu a daňový bonus, DDP zamestnanca a zamestnávateľa, zrážky (poistky zamestnancov, stravné) a zálohy. No a ešte na žiadosť účtovníka rozdeľujem odvody do zdravotných poisťovní podľa poisťovní (tuším analytika sa to volá :D )
pekný deň
ahoj...chcela by som ťa poprosiť či nemožeš tu na poradu priložiť taku excelovsku tabulku ako vzor, kedze ja robim mzdy v len exceli, bez programu:(...velmi by mi to pomohlo...pripadne aj niekto iný, kto také prehľadné tabuľky v exceli používa. vopred dik
vladan
18.10.05,11:39
ok, takže prikladám
Tita
24.10.05,14:32
dik..idem si to mrknuť:)
adriana126
16.03.10,06:03
nejako som nepochopila ako si zadám cestu pri prenedení miezd do MRP PÚ? Môžte mi to vystvetliť zrozumiteľnejšie, ďakujem
lenkak
16.03.10,08:13
z www.mrp.sk
Číslo otázky:
178 Dátum: 23. 3. 2005
Otázka: Zaúčtovanie miezd do MRP účtovného programu (Vizuálny systém)
Odpoveď:


EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTIKA DO PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA:

Definícia účtov pre export do MRPPÚ

Nadefinovanie jednotlivých položkiek v menu Výstupy - Export do PÚ - Vzorové účty. Skôr ako začnete definovať vzorové účty, vyberte si spôsob zaúčtovania v ponuke Agenda funkcia Zobrazenie a zvoľte jednu z možností:

zaúčtovanie podľa firmy
zaúčtovanie podľa stredísk
zaúčtovanie podľa zamestnancov

Podľa spôsobu definície účtov sa menia aj názvy stĺpcov v zobrazovanej tabuľke. Ak vyberiete zobrazenie podľa firmy, stĺpce v tabuľke obsahujú len číslo a názov položky, strany Má dať a Dal. V prípade, že vyberiete zobrazenie podľa stredísk, v tabuľke vzorové účty pribudne stĺpec Stredisko. Ak sa rozhodnete pre zobrazenie podľa zamestnancov, v tabuľke budú zobrazené údaje týkajúce sa zamestnanca.


Export údajov do MRPPÚ:

Po nadefinovaní vzorových účtov pre export môžete vyexportovať mzdové údaje pre podvojné účtovníctvo. Funkciu spustíte stlačením kláves Ctrl+E, alebo v menu Agenda výberom Exportovať údaje. Otvorí sa okno Export údajov do Podvojného účtovníctva, kde je potrebné vyplniť údaje:

* Výplatné obdobie - automaticky sa prenesie podľa toho, v ktorom výplatnom období sa nachádzate. V editačnom políčku je možné zmeniť mesiac a rok výplatného obdobia, ktorého sa export do podvojného účtovníctva týka.
* Spôsob zaúčtovania miezd do podvojného účtovníctva, t.j. či sa má zaúčtovať podľa zamestnancov, stredísk alebo firmy. Ak vyberiete zaúčtovanie podľa zamestnancov, aktivuje sa zaúčtovanie poistného za organizáciu. Tu je potrebné vybrať zaúčtovanie buď podľa stredísk alebo podľa firmy.
* Výstupný súbor - zadajte názov súboru, kliknutím na tlačítko Prehľadať otvoríte okno Uložiť ako. Nastavte sa do príslušného adresára a vytvorte databázový súbor *.dbf. Napr.: C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika(Sk)\Export\*.dbf. Kliknutím na tlačítko Uložiť sa vrátite do okna Export údajov do podvojného účtovníctva.
* V rozbaľovacom zozname Názvy mzd. položiek je možné vybrať či exportované položky budú v pôvodnom, anglickom resp. nemeckom jazyku, príp. pre export môžete použiť alternatívne názvy položiek mzd. číselníka, t.j. originálne názvy položiek mzdového číselníka budú nahradené alternatívnymi. Samotný export spustíte kliknutím na tlačítko OK.EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTKA DO JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA:

Definícia kódov pre export do MRPJÚ

Nadefinovanie jednotlivých položiek do tabuľky Kódy pre export do Jednoduchého účtovníctva v menu Výstupy - Export do JÚ - Definícia kódov. Tabuľka obsahuje číslo a názov položky mzdového číselníka, pohyb, pohyb (org.), analytiku a kód banky. Jednotlivé kódy je možné pridávať klávesou Ins, alebo tlačítkom +.

Export údajov do MRPJÚ

1. Export mzdových údajov pre Jednoduché účtovníctvo. Funkciu spustíte stlačením kláves Ctrl+E, alebo výberom Exportovať údaje z menu Agenda.
2. Otvorí sa okno Export údajov do Jednoduchého účtovníctva, kde je potrebné vyplniť údaje:

* Výplatné obdobie - tento údaj sa automaticky nastaví podľa toho, v ktorom výplatnom období sa nachádzate. V editačnom poli je možné ho zmeniť. Ak je správne vyplnené výplatné obdobie, zadajte cestu pre výstupný súbor.
* Výstupný súbor zadajte názov súboru, kliknutím na tlačítko Prehľadať otvoríte okno Uložiť ako. Nastavte sa do príslušného adresára a vytvorte databázový súbor *.dbf. napr.: C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika(Sk)\Export\*.dbf. Kliknutím na tlačítko Uložiť sa vrátite do okna Export údajov do jednoduchého účtovníctva.
* V rozbaľovacom zozname Názvy mzd. položiek je možné vybrať či exportované položky budú v pôvodnom, anglickom resp. nemeckom, poprípade pre export môžete použiť alternatívne názvy položiek mzd. číselníka, t.j. originálne názvy položiek mzdového číselníka budú nahradené alternatívnymi. Samotný export spustíte kliknutím na tlačítko OK.


ZAÚČTOVANIE MIEZD DO PROGRAMU MRP PODVOJNÉ (JEDNODUCHÉ) ÚČTOVNÍCTVO

1. Účtovný (Peňažný) denník - tlačítko Funkcie - Zaúčtovanie miezd.
2. V časti Mzdový program zadajte informácie o MRP-mzdovom programe, z ktorého chcete mzdy zaúčtovať a ďalšie požadované upresnenia podľa nápovedných textov. Ak zadáte ako východzí mzdový program vo verzii pre MS-DOS, je potrebné ešte v časti Diakritika vybrať kódovanie v akom program pracuje (potrebnú informáciu zistíte v konfigurácii mzdového programu pre MS-DOS).
3. Zadáte mzdové obdobie pre zaúčtovanie, Dátum pre účtovné zápisy.
4. Program umožňuje zadať voľby : Rozúčtovať na strediská, na zamestnanca a rozúčtovať podľa účtov.
5. V časti Importovať zo súboru vyberte súbor, z ktorého chcete mzdy zaúčtovať (t.j. ten, ktorý ste vytvorili pri exportovaní).
6. Voľbou OK spustíte zaúčtovanie miezd.
adriana126
19.03.10,13:19
ďakujem veľmi pekne, už je mi to jasnejšie a idem to vyskúšať