Zuziana
21.06.05,19:38
Prosím skúsenejších poradkov o radu:
Neplatca DPH nakupuje od rakúskeho platcu tovar. Podniká popri zamestnaní, predpoklad tržieb cca 200 000,- Sk. Je v tomto prípade možné aplikovať § 11 ods.4 písm b/
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného čl.štátu nie je predmetom dane ak:
b/ nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane a ktorá nie je registrovaní podľa §7,alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa §7 a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 420 000 Sk za predchádzajúci rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne .
anto
21.06.05,19:51
Áno, je to možné, ale netreba zabudnúť, že od kupujúceho dostaneš tovar v cene s DPH, pretože kupujúci je fyzická osoba, ktorá nemá pridelené IČ DPH.
Marian
21.06.05,19:53
Áno, uvedený nadobúdateľ nebude zdaňovať nadobudnutý tovar z Rakúska na Slovensku pokiaľ sa tak nerozhodne dobrovoľne podľa §11 ods. 7. Avšak treba si uvedomiť, že rakúsku DPH platiť bude, lebo rakúsky platiteľ mu nemôže predať tovar bez rakúskej DPH.
Zuziana
22.06.05,06:59
Ďakujem za potvrdenie. Ešte jeden dotaz. Čo v prípade, ak ten rakúčan, neviem z akého dôvodu vystaví fa bez DPH.
adamt
22.06.05,07:20
... Čo v prípade, ak ten rakúčan, neviem z akého dôvodu vystaví fa bez DPH...tak ten rakúšan má smolu a rakusky DU mu to spočíta...mal si preveriť že odberateľ nemá pridelené IC DPH.....tak mu treba :)