Miloš
22.06.05,12:41
Prosím poradiť, či právnická osoba môže nakúpiť devízy resp. valuty od inej právnickej resp. fyzickej osoby za vzájomne dohodnutý kurz, čo k tomu treba a ako sa to zaúčtuje ?

Ďakujem za rady.
Miloš
Lila
23.06.05,07:35
Podľa devíz.zákona môžte kupovať devízy / resp. valuty/ len od bánk, zmenární alebo od PO, ktoré majú na tieto služby DEVÍZOVÚ LICENCIU !

Na stránke www.nbs.sk (http://www.nbs.sk/) sú uverejnené tieto PO s dev. licenciou /ide o tzv. bezhotovostné služby/a všetky zmenárne, ktoré majú licenciu na obchodovanie výhradne len s valutami / ide o služby cez pokladňu -hotovosť./

Ak sa Vám jedná o výhodnejší nákup alebo predaj CM ako Vám ponúkajú banky na dealingu, viem Vám dobre poradiť. /pošlite súkromnú správu/
Miloš
23.06.05,09:39
Z Devízového zákona č. 202/1995 § 2 písm. l vyplýva, že devízová licencia je potrebná
pre subjekty, ktoré nie sú bankou, ak takáto činnosť (obchodovanie s devízami) je
pre nich podnikaním.
Je tam odvolávka na § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorý definuje podnikanie ako
sústavnú činnosť vykonávanú samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpoved-
nosť, za účelom dosiahnutia zisku.
Z uvádzaného mi vyplýva, že pokiaľ predaj devíz nie je predmetom podnikania prísluš-
ného subjektu, tak na ojedinelý predaj devíz nepotrebuje devízovú licenciu.
Mýlim sa ?
Ďakujem
Lila
23.06.05,10:53
Posledná novela - č.312/2004 tieto ustanovenia vypustila. Pre Váš prípad teda platia ustanovenia § 13 tohto zákona, ktoré hovoria o tom, že žiadny subjekt bez devízovej licencie nesmie obchodovať s valutami alebo devízami. Ak si teda 2 subjekty chcú vymeniť cudziu menu, musia tak urobiť buď cez zmenáreň - hotovosť, alebo cez licencovaného obchodníka bezhotovostným prevodom.
Miloš
24.06.05,04:34
Podľa Zákona č.312/2004, §13 ods.3 devízové miesto, ktoré nevykonáva činnosť na základe bankového povolenia, nemôže vykonávať bezhotovostné obchody s devízami bez devízovej licencie.
V §2 sú obchody s devízami definované ako služby v rámci podnikania s odvolávkou na §2 ods.1 Obchodného zákonníka, ktorý definuje podnikanie ako sústavnú činnosť.
Teda aj podľa Zákona č. 312/2004 mi vyplýva, že pri jednorázovom predaji, resp. nákupe devíz subjektom, ktorý nepodniká v oblasti obchodovania s devízami, nie je potrebná devízová licencia.
Mýlim sa ?
Ďakujem
Lila
24.06.05,05:52
Podľa môjho názoru bez licencie nemôžete urobiť ani jednu transakciu, ale skúste to konzultovať s devízovým odborom na NBS.
Myslím, že na Vás by sa vzťahoval §2 písm.l) príp. m).
Miloš
24.06.05,06:38
Podľa Vašej rady obrátil som sa na NBS a odpoveď bola, že pokiaľ sujekt nepodniká v oblasti obchodovania s devízami, pri jednorázovom predaji, resp. nákupe devíz nepotrebuje devízovú licenciu.
Ďakujem za pomoc.
bodliak
24.06.05,06:53
Takato otazka tu uz bola, odpovedal som na nu clankom z Trendu,
skuste pohladat...
Vysledok bol - je to mozne, aby sro medzi sebou jednorazovo takto predali/nakupili cudziu menu.