Eva11
23.06.05,08:24
Chceli by sme poskytnúť finančný dar . Vie mi niekto poradiť do akej výšky môžem finančný dar poskytnúť.

Ďakujem
evina
23.06.05,08:35
Chceli by sme poskytnúť finančný dar . Vie mi niekto poradiť do akej výšky môžem finančný dar poskytnúť.

Ďakujem
Do akejjkoľvek, ale bez akéhokoľvek odpisu z DZ. Od roku 2004 sú dary v plnej výške pripočitateľnou položkou.
Palino
23.06.05,08:55
Presne tak, ako uvádza evina.