Jaro Ch
23.06.05,09:08
Zdravím,

stretol som sa s takýmto prípadom. Spoločník s.r.o. vydražil výrobnu halu v exekúcií a umiestnil do nej svoju prevádzku. Doteraz nemá list vlastníctva, pretože hala je predmetom súdneho sporu bývalého vlastníka a celý spis je na súde.Čaká sa ne jeho uvoľnenie a potom si môže vybaviť list vlastníctva. Môže prenajať túto halu vlastnej s.r.o. bezodplatne, prípadne musí tam byť nejaké minimálne nájomné?

Ďakumem vopred za Vašu pomoc.
ricij
23.06.05,09:13
Zdravím,

stretol som sa s takýmto prípadom. Spoločník s.r.o. vydražil výrobnu halu v exekúcií a umiestnil do nej svoju prevádzku. Doteraz nemá list vlastníctva, pretože hala je predmetom súdneho sporu bývalého vlastníka a celý spis je na súde.Čaká sa ne jeho uvoľnenie a potom si môže vybaviť list vlastníctva. Môže prenajať túto halu vlastnej s.r.o. bezodplatne, prípadne musí tam byť nejaké minimálne nájomné?

Ďakumem vopred za Vašu pomoc.Môže - nemusí. Ja by som tam dal nájom vo výške odpočítateľnej položky + 25% paušál. Takto nebude z toho platiť dane a odvody a sročka si to dá do nákladov.
Jaro Ch
23.06.05,10:38
Diki za radu. Ja som tiež nad tým rozmýšľal - vrámci nezdan.minima, ale problém je v tom, že jeho mesačný príjem je 15 000 Sk v hrubom, takže by prekročil nezdan.min./nemá minimálnu mzdu/. Ale firme by to pomohlo vrámci nákladov:-)
anka
23.06.05,11:08
a mohla by s.r.o. potom uctovat do nakladov opravy budovy, bez toho aby to malo vplyv na FO
Fany
23.06.05,12:20
A nieje problém ak si medzi sebou a svojou s.r.o. stanoví nájomné minimálne? nemusí tu byť obvyklé na trhu? A ak bude prenájom bezplatný? Mám niečo podobné a moja s.r.o. nepotrebuje výdavky.
holubička1
28.02.08,10:49
Prosím môže spoločník s.r.o., ktorý je zároveň zamestancom prenajímať vlastnej s.r.o. nebytové priestory? Nie je SZČO. Ak áno a prenajímal by priestory za sumu ročne symbolicky 12 000,- nemusí podávať zvlášť daňové priznanie. :confused:
holubička1
28.02.08,11:11
prosíím poraďte mi:
betka
28.02.08,11:52
Prosím môže spoločník s.r.o., ktorý je zároveň zamestancom prenajímať vlastnej s.r.o. nebytové priestory? Nie je SZČO. Ak áno a prenajímal by priestory za sumu ročne symbolicky 12 000,- nemusí podávať zvlášť daňové priznanie. :confused:

Oslobodené od dane podľa par.9 sú:

h) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima
39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“); ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy platného životnéhominima, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,

(4) Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmya) podľa §5 anie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2 alebo
b) z ktorých sa daň vyberá podľa §43 aneuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity odľamedzinárodného práva alebo,122a)
d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
e) ktoré sú od dane oslobodené
betka
28.02.08,12:04
Zabudla som na dôležité informácie.

Ak chcem prenajímať, je potrebné splniť si registračnú povinnosť na DU podľa par. 31 Zákona o správe daní a poplatkov

V roku 2009 podať do 31.01.DP k dani z nehnuteľnosti. V súvislosti s prenájmom nebytových priestorov bude dorubená vyššia daň z nehnuteľnosti v závislosti od podnikateľskej činnosti nájomcu, pretože sa predmetný priestor používa na podnikanie.

Urobiť kvalitnú NZ, v kt. vysporiadate i energie, kto, čo ako platí, čo je predmetom nájmu, aká je cena nájmu, či sú v cene zahrnuté energie.....

Osobne by som symbolicky neprenajímala. Ak ide o priestory značných rozmerov, kt. by som konkurencii prenajala napr. za 200 tis. Sk/ročne, aby nešlo o prepojenie osôb, a krátenie príjmov FO nepodnikatea. Človek nikdy nevie. Na jednej strane môžete mať z prenájmu príjem a uplatnovať si paušálne výdavky vo výške 40%, a na druhej strane si nájomca dá do nákladov cenu prenájmu. (keď zoberiem do úvahy daňovú optimalizáciu, oplatí sa prenajať v reálnej cene, .....nerozoberám)
holubička1
28.02.08,12:41
Zabudla som na dôležité informácie.

Ak chcem prenajímať, je potrebné splniť si registračnú povinnosť na DU podľa par. 31 Zákona o správe daní a poplatkov

V roku 2009 podať do 31.01.DP k dani z nehnuteľnosti. V súvislosti s prenájmom nebytových priestorov bude dorubená vyššia daň z nehnuteľnosti v závislosti od podnikateľskej činnosti nájomcu, pretože sa predmetný priestor používa na podnikanie.

Urobiť kvalitnú NZ, v kt. vysporiadate i energie, kto, čo ako platí, čo je predmetom nájmu, aká je cena nájmu, či sú v cene zahrnuté energie.....

Osobne by som symbolicky neprenajímala. Ak ide o priestory značných rozmerov, kt. by som konkurencii prenajala napr. za 200 tis. Sk/ročne, aby nešlo o prepojenie osôb, a krátenie príjmov FO nepodnikatea. Človek nikdy nevie. Na jednej strane môžete mať z prenájmu príjem a uplatnovať si paušálne výdavky vo výške 40%, a na druhej strane si nájomca dá do nákladov cenu prenájmu. (keď zoberiem do úvahy daňovú optimalizáciu, oplatí sa prenajať v reálnej cene, .....nerozoberám)
Betka ďakujem a aby sa vyhol nejakým prieťawhom s DÚ, nesplnil reg. povinnosť, môže to prenajať za rok 2007 bezodplatne?