emily
23.06.05,11:35
Firma uzatvorila zmluvy s lekármi, v ktorých je napísané...."pri predaji stoličky prostredníctvom lekára, má pacient nárok na zľavu 500,- Sk a lekár na províziu 1 000,- Sk. Ceny sú bez DPH."
Lekárov nikto nedokope, aby vystavili fa, pretože s nimi bola dohoda, že sa im to vyplatí na základe zmluvy. Niektorí sú platcovia DPH a niektorí niesú.

1. Vadí mi tam ten dovetok, že ceny sú bez DPH. Koľko by im mala firma vyplácať 1 000 alebo 1 190.
2. Nemám predstavu čo s tou DPH. Podľa mňa tie dve veci v zmluve mali byť oddelene napísané. Pacient osobitne, lekár osobitne.
3. Ako to poučtovať? Myslím na províziu lekárovi. Zľava pre pacienta mi je jasná.

Neviem či som to napísala zrozumiteľne, ale verte mi, že je to umenie rozumieť v tej firme niektorým veciam.
:confused:
Jara
24.06.05,08:01
Emily, rada by som Ti poradiť, ale lekárov som ešte nemala je to zvláštna kapitola, tak sorry...
emily
24.06.05,08:13
Emily, rada by som Ti poradiť, ale lekárov som ešte nemala je to zvláštna kapitola, tak sorry...
Tu nejde o lekárov...ja učtujem tú druhú stranu...firmu, ktorá predáva stoličky a lekári to len sprostredkujú, lebo to je zdravotná stolička.
anto
24.06.05,08:25
Tu sú pomiešané dve veci i keď spolu súvisia. :

Prvá vec - predaj pacientovi.: Lekár tu vystupuje ako sprostredkovateľ. Predavajúci je firma, ktorá dodáva stoličky. Ak takýto tovar sprostredkuje lekár - sprostredkovateľ, je cena o 500,00 Sk nižšia. Čiže firma vystaví faktúru za túto dohodnutú sumu a ak je platiteľom DPH, tak aj na DPH. Túto faktúru platí pacient, ktorý je v tomto prípade kupujúcie.
Druhá vec.: - sprostredkovateľská odmena. Táto môže byť riešená tak, že zmluva, ktorá je uzatvorená o predaji sa môže považovať za sprostredkovateľskú zmlumu a sprostredkovateľovi, v tomto prípade prináleží dohodnutá odmena. Ak nie je možné získať žiadný doklad od lekára, napríklad faktúru za spostredkovanie, kde by bolo uvedené počet stoličiek a dohodnutá odmena, čo by bolo najvhodnejšie, tak by som potom túto sprostredkovateľskú odmenu riešil ako odmenu fyzickej osobe za jednorazové služby, čiže by som mu ju zdanil zrážkovou daňou 19 %.
emily
24.06.05,08:40
Anton, ale to sa bude opakovať...tá zmluva je na neurčito a na konci každého mesiaca sa budú vyplácať provízie..
evina
24.06.05,08:58
Emily pokúsim sa zatiaľ takto:

1. V zmluve môže byť vždy uvedená cena bez DPH /tá sa môže počas ttrvania obchodného vzťahu meniť zákonom , a to je podstatné/. V prípade neplatcov DPH by som im vyplácala províziu 1 000,- SK na základe zmluvy a účtovala na 518/xx.
V prípade lekárov platcov DPH nie je diskusie o dokopaní k vystaveniu faktúry na základe zmluvy /lebo tá ako je vystavená nespĺňa náležitosti požadované zákom o DPH/ a vysvetlila im, že ako nevystavia faktúru /kvôli DPH/ znemožňujú Vám odpočet a im sa môže stať, že DPH zabudnú odvieť. Lekár by mal vystaviť Fa na 1000 plus 190 DPH, ktorú on odvedie a vy si odpočítate. Ak Vám faktúru nebudú chcieť vystaviť zaplatila by som 1 000 SK /on musí DPH z toho odvieť ale je to jeho problém/, ale zbavujete sa samozrejme možnosti odpočtu DPH Vy.

Provízia lekárovi je 518.
emily
24.06.05,09:07
Evi dík za usporiadanie v problematike.
Ak zaplatim 1000 Sk nezaplatím mu DPH, ani ju nebudem žiadať a horúci zemiak je u lekára, ktorý je platcom DPH.