kknm
25.02.09,09:22
Dobrý deň, poprosil by som poradiť s problémom pri vyúčtovaní zahraničnej služobnej cesty. Po vycestovaní som nasledujúci deň po príchode zostal chorý a po návšteve lekára som ostal práceneschopný počas zbytku služobnej cesty(podložené vyšetrujúci lekárom v mieste pobytu). O mojej práceneschopnosti bol zamestnávateľ upovedomený. Siedmy deň mojej PN sa firma rozhodla, poslať ma letecky domov 3 dni pred plánovaným ukončením SC (PN mala ešte trvať 3 dni ).
Pri vyúčtovaní mi tvrdili, že mi "po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2, na čom sme sa ale nedohodli, aspoň o tom neviem), stravné zamestnancovi nepatrí". Tak je to uvedené vraj v Zbierke zákonov č. 475/2008. Nikde som však nenašiel riešenie môjho prípadu. Zamestnávateľ sa teda snaží nájsť dôvod ako nevyplatiť diéty za 6 dní, ktoré som preležal v horúčkach v posteli na hoteli. V súčasnosti moja práceneschopnosť trvá - človek si nevyberá kedy a kde ochorie. K podpisu pri vyúčtovaní SC som uviedol "nesúhlasím".
Vie mi prosím niekto špecifikovať formuláciu: doba dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2 uvedeného zákona, na ktorý sa odvoláva zamestnávateľ)?
Za skorú odpoveď budem veľmi vďačný.
Chobot
26.02.09,14:48
Dobrý deň, poprosil by som poradiť s problémom pri vyúčtovaní zahraničnej služobnej cesty. Po vycestovaní som nasledujúci deň po príchode zostal chorý a po návšteve lekára som ostal práceneschopný počas zbytku služobnej cesty(podložené vyšetrujúci lekárom v mieste pobytu). O mojej práceneschopnosti bol zamestnávateľ upovedomený. Siedmy deň mojej PN sa firma rozhodla, poslať ma letecky domov 3 dni pred plánovaným ukončením SC (PN mala ešte trvať 3 dni ).
Pri vyúčtovaní mi tvrdili, že mi "po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2, na čom sme sa ale nedohodli, aspoň o tom neviem), stravné zamestnancovi nepatrí". Tak je to uvedené vraj v Zbierke zákonov č. 475/2008. Nikde som však nenašiel riešenie môjho prípadu. Zamestnávateľ sa teda snaží nájsť dôvod ako nevyplatiť diéty za 6 dní, ktoré som preležal v horúčkach v posteli na hoteli. V súčasnosti moja práceneschopnosť trvá - človek si nevyberá kedy a kde ochorie. K podpisu pri vyúčtovaní SC som uviedol "nesúhlasím".
Vie mi prosím niekto špecifikovať formuláciu: doba dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2 uvedeného zákona, na ktorý sa odvoláva zamestnávateľ)?
Za skorú odpoveď budem veľmi vďačný.

Snažil som sa nájsť niečo k tvojmu prípadu v zákone o CN aj v ZP, ale nenašiel som. Aj tak si myslím, že nárok na náhrady máš, pretože ZoCN hovorí o prerušení PC len na základe dohody - § 3 ods. 2:

(2) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pri určovaní podmienok pracovnej cesty podľa odseku 1 dohodnúť na prerušení pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca; prerušenie pracovnej cesty sa môže uskutočniť v období pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste.

Podľa mňa ale tu nešlo o dohodu. Ako uvádzaš, ty si začiatok PNky oznámil zamestnávateľovi a on, ak chcel prerušiť PC, tak to mal urobiť hneď a poslať ťa domov. Ak tak neurobil, tak v podstate súhlasil s pokračovaním PC s tým, že nebudeš vykonávať prácu z dôvodu PN (mdza ti teda nebude patriť, len nemocenské). Zároveň, ak súhlasi s pokračovaním PC, tak musel vedieť, že máš nárok na CN v plnom rozsahu. To je rovnaké, ako keď si 2 týždne na PC a cez víkend, hoci nič nerobíš, tak máš nárok na CN, lebo PC trvá aj cez víkend.

Skús sa spýtať, o čo sa opiera zamestnávateľ, keď tvrdí, že nemáš nárok na CN. Veď na PC si riadne bol, PC neprerušili - resp. prerušili až po týždni - tak sú povinní ti vyplatiť CN.
kknm
26.02.09,15:06
Vďaka Chobot,
skúsim si to v pondelok, keď pôjdem po PN do prace nejako vyhádať. Nedávam tomu ale moc veľkú šancu. Dám vedieť ako som dopadol. Prajem pekný zbytok dňa.