bialica
25.02.09,14:04
Želám krásny deň,
prosím Vás, ako je to v prípade dohody o pracovnej činnosti, kde je dohodnuté, že zamestnanec dostáva hodinovú mzdu, je potrebné dodržať nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy, ale môže byť hodinová mzda aj nižšia. Zaujíma ma, či spomínané ustanovenie je záväzné len pri zamestnancov, ktorí pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo aj pri ostaných zamestnancoch, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
Ďakujem za odpoveď
Tweety
25.02.09,14:09
Želám krásny deň,
prosím Vás, ako je to v prípade dohody o pracovnej činnosti, kde je dohodnuté, že zamestnanec dostáva hodinovú mzdu, je potrebné dodržať nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy, ale môže byť hodinová mzda aj nižšia. Zaujíma ma, či spomínané ustanovenie je záväzné len pri zamestnancov, ktorí pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo aj pri ostaných zamestnancoch, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
Ďakujem za odpoveď
Zákon o MM sa na práce na dohodu nevzťahuje.