Danka
23.06.05,13:44
UPOZORNENIE PRED ZADANÍM TÉMY:
č.1 Skúšali ste odpoveď najprv vyhľadať pomocou vyhľadávania?
č.2 Zadávate Vašu otázku (novú tému) v správnej Porade? Napríklad: Ak sa týka téma dani z príjmu, zadávate otázku do Porady s názvom Daň z príjmu? Ak nie, prosím choďte najprv na hlavnú stránku, vyberte si náležitú Poradu a tam zadajte otázku! Ak ste si istý, že ste vybrali správnu Poradu pre Vašu otázku, PROSÍM ZMAŽTE TOTO UPOZORNENIE a môžete napísať otázku - NOVÚ TÉMU.
Valika
23.06.05,13:45
Asi sa Ti nepodarilo napísať otázku. Skús ešte raz.
Danka
23.06.05,13:47
Prosim, poradte mi, ako mám odpísať staré / roky:96,97,98.. / pohľadávky ? Mám už aj rozhodnutia z konkurzov o nevymožiteľnosti. Ako a aké účty mám použiť ? Chcem si vyčistiť účty a znížiť HV.
ingi
23.06.05,14:20
Danka, keď si prihlasovala pohľadávky do konkurzov, tvorila si opravné položky?

Ďalej: ak máš medzi týmito pohľadávkami také, pri ktorých Ti ich odberateľ viac ako štyri roky neodsúhlasil (premlčacia doba 4 roky - § 397 ObchZ, max. však 10 rokov - § 401 ObchZ), mala by si ich odpísať do nedaňových nákladov na účet 546.A.
Jana Acsová
23.06.05,14:44
Odpis pohľadávky je možný aj daňovo v roku:
- zrušenia konkurzu, ak majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu,
- vynesenia uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu,
- vynesenia uznesenia o zrušení konkurzu.
§ 19 ods. 2 písm. h bod 1 ZDP.
ingi
23.06.05,14:51
Súhlasím s AVO, preto som rozdelila tieto pohľadávky do dvoch "kôpok", ak to nepochopil (-a).
Jana Acsová
23.06.05,14:53
Súhlasím s AVO, preto som rozdelila tieto pohľadávky do dvoch "kôpok", ak to nepochopil (-a).OK. Ja len na upresnenie daňových výdavkov. Tvoja odpoveď je v poriadku aj s účtovaním.
ingi
23.06.05,15:10
OK. Ja len na upresnenie daňových výdavkov. Tvoja odpoveď je v poriadku aj s účtovaním.
Danka postavila otázku dosť všeobecne, keby ju skonkretizovala, mohli by sme jej viac pomôcť s účtovaním. :)