olga84
25.02.09,17:49
Dobrý deň. Pracovníčka pacovala na skrátený úväzok 31,5% na dobu určitú ako opatrovateľka /vedľ.prac.pomer/, ktorý ukončila dohodou 30.4.2006 bez udania dôvodu. Dňa 4.5.2006 s ňou bola znova uzatvorená zmluva. 7.8.2006 priniesla rozhodnutie, že od 1.5.2006 jej priznávajú predč. star. dôchodok. Teraz jej končí PP na dobu určitú. Patrí jej pri ukončení odchodné, ak mala vyplatené odchodné v hlavnom PP a u nás pracovala na úväzok 31,5%? A ako by to bolo pri úväzku 50% z týžd. prac. času 37,5 hod.? V akej výške sa vypláca odchodné? Sme verejná správa.
mzdarka renca
25.02.09,20:19
Dobrý deň. Pracovníčka pacovala na skrátený úväzok 31,5% na dobu určitú ako opatrovateľka /vedľ.prac.pomer/, ktorý ukončila dohodou 30.4.2006 bez udania dôvodu. Dňa 4.5.2006 s ňou bola znova uzatvorená zmluva. 7.8.2006 priniesla rozhodnutie, že od 1.5.2006 jej priznávajú predč. star. dôchodok. Teraz jej končí PP na dobu určitú. Patrí jej pri ukončení odchodné, ak mala vyplatené odchodné v hlavnom PP a u nás pracovala na úväzok 31,5%? A ako by to bolo pri úväzku 50% z týžd. prac. času 37,5 hod.? V akej výške sa vypláca odchodné? Sme verejná správa.

Zamestnankiňa má nárok na odchodné aj vo vašej organizácii a to vo výške funkčného platu (funkčný plat zodpovedá skrátenému úväzku). To, že mala skrátený úväzok a PP mala aj v inej spoločnosti na veci nič nemení.

Ak máte odborovú organizáciu a kolektívnu zmluvu, je dosť možné, že tam máte dohodnuté aj vyššie odchodné. Treba si pozrieť aj kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, aj tam to môže byť, koľko má nárok zamestnanec na odchodné. Vyššia kolektívna zmluva má väčšiu "moc" ako podniková. V podnikovej môžete dohodnúť viac pre zamestnancov, nie menej ako vo vyššej.

Dúfam, že som ťa nedomotala:)