zzuzana
24.06.05,09:01
ahojte,

som začínajúca účtovníčka a chcela by som Vás poprosiť o radu. Slovenská firma /platca Dph/ kupila auto z nemeckého autobazaru. Vstupuje do obstaravacej ceny vozidla aj dočasné pridelenie EČV v Nemecku?
Potom mám ešte jednu faktúru od slovenského dodávateľa, ktorá sa týka prihlásenia motorového vozidla. Faktúra obsahuje: preklad tlačív, okresný úrad, STK, reciklačný fond, dopravný inšpektorát. Vstupuje aj táto faktúra do obstarávacej ceny vozidla?
Ďakujem
Sefcikova
24.06.05,16:40
prvej otázke nerozumiem a tá druhá - nevstupuje do obstarávacej ceny vozidla, zaúčtuješ to na služby
Maja
anto
24.06.05,20:12
Všetky náklady, ktoré súvisia s obstaraním hmotného majetku sú obstaravacie náklady. Tieto náklady sa účtujú na účet obstaranie majetku 04. spolu s obstaraným majetkom. To znamená, že tam účtujeme aj náklady na dočasnú dopravnú značku z Nemecka, dopravné náklady, cestovné náklady pracovníka, ktorý to tam vybavoval, spotrebu PHM na dopravu, ak išlo po vlastnej osi, náklady na vybavenie technického preukazu tu na Slovensku, náklady na prípadnú opravu a pod. Tieto náklady vstupujú do ceny hmotného majetku a zvyšujú jeho cenu. Po zaradení hmotného majetku do užívania, čo sa robí zaraďovacím protokolom je cena zaradeného majetku všetko to, čo sa "uzbieralo" na tomto účte a je to potom základ pre vypočítanie ročných, resp. mesačných odpisov.
ondrejvla
24.06.05,20:52
Všetky náklady, ktoré súvisia s obstaraním hmotného majetku sú obstaravacie náklady. Tieto náklady sa účtujú na účet obstaranie majetku 04. spolu s obstaraným majetkom. To znamená, že tam účtujeme aj náklady na dočasnú dopravnú značku z Nemecka, dopravné náklady, cestovné náklady pracovníka, ktorý to tam vybavoval, spotrebu PHM na dopravu, ak išlo po vlastnej osi, náklady na vybavenie technického preukazu tu na Slovensku, náklady na prípadnú opravu a pod. Tieto náklady vstupujú do ceny hmotného majetku a zvyšujú jeho cenu. Po zaradení hmotného majetku do užívania, čo sa robí zaraďovacím protokolom je cena zaradeného majetku všetko to, čo sa "uzbieralo" na tomto účte a je to potom základ pre vypočítanie ročných, resp. mesačných odpisov.
Plne súhlasím s Antonom. Všetky náklady, týkajúce sa dovozu motorového vozidla a jeho poplatkov, tak ako napísal Anton, súhlasia s jeho obstarávacou cenou. Ak toto vozidlo kupuješ za účelom ďalšieho predaja, zaúčtuješ ho na sklad, ak do majetku zaradíš ho tam v cene obstarávacej. tzn. včítane všetkých nákladov. A ešte niečo, ak je to osobné motorové vozidlo, samozdaníš, ale nemáš nárok na odpočet, nezabudni.
Zuzka
24.06.05,21:19
Ja pripomeniem, nezabudnúť zaplatiť recyklačný fond 3000,- Sk
pozri: www.recfond.sk
pozri : http://www.porada.sk/showthread.php?t=8968&page=1&pp=10
zzuzana
27.06.05,11:21
ďakujem Vám všetkým, moc mi to pomohlo.
pekný deň
zzuzana
27.06.05,14:59
ahoj,
ide o osobný automobil.
Dodávateľ /platca Dph v Nemecku/ nám fakturoval cenu bez Dph. Znamená to, že my musíme odviesť Dph slovenskému štátu, ktoré vypočítame z nákupnej ceny?
anto
27.06.05,20:53
Áno, vypočítate DPH z nákupnej ceny, uvedenej na faktúre od dodávateľa.
misa
20.10.05,12:55
K tomuto mám ja ešte jednu otázku ak môžem, DPH z takýchto blokov môžem uplatniť aj keď ide o osobný automobil, neuplatňujem len z tých ktoré sú vymenované v zákone ako príslušenstvo?
Jana Acsová
31.10.05,18:37
K tomuto mám ja ešte jednu otázku ak môžem, DPH z takýchto blokov môžem uplatniť aj keď ide o osobný automobil, neuplatňujem len z tých ktoré sú vymenované v zákone ako príslušenstvo?Nerozumiem presne, ktoré bloky máte na mysli. Pravdou je, že DPH nemožno odpočítať z taxatívne vymenovaných položiek týkajúcich sa vozidla kategórie M1 uvedených v § 49 ods. 7 písm. a) a b). Z ostatných nákupov je možné u platiteľa a za splnenia ostatných zákonných podmienok daň odpočítať.
Jana Acsová
31.10.05,18:38
ahoj,
ide o osobný automobil.
Dodávateľ /platca Dph v Nemecku/ nám fakturoval cenu bez Dph. Znamená to, že my musíme odviesť Dph slovenskému štátu, ktoré vypočítame z nákupnej ceny?Tu by zrejme mohlo nastať viac alternatív. Všeobecne možno túto zásadu uplatniť v prípade "nového motorového vozidla" podľa § 11 ods. 12.
kira
04.10.06,17:57
1/Prosím vás vstupuje mi do obstaravácej ceny ak sme v zahraničí kúpili nákladné auto+pneumatiky a tieto sme dali prezuť v SR? Jedná sa mi o službu či to mám dať 04 , alebo 51 ?
2/ Keď sa auto doviezlo robili sme na ňom úpravy. Kupovala sa Arva na umytie motora, farba na natretie- všetko to môžem dať do réžie, alebo 04?
Boli to drobnosti, ale súviselo to s tým nákl. autom. Rozmýšľam nad tým, či tak navyšovať vstupnú cenu.
3/PHM do auta s ktorým sme cestovali pre nákladné auto do zahraničia, ale
nemáme ho v majetku som účtovala na 04. Môže byť?
Skúste sa vyjadriť. Ďakujem
kira
04.10.06,20:07
Prosím vyjadríte sa niekto? Niesom si istá
mudroš
05.10.06,14:35
1/Prosím vás vstupuje mi do obstaravácej ceny ak sme v zahraničí kúpili nákladné auto+pneumatiky a tieto sme dali prezuť v SR? Jedná sa mi o službu či to mám dať 04 , alebo 51 ?
2/ Keď sa auto doviezlo robili sme na ňom úpravy. Kupovala sa Arva na umytie motora, farba na natretie- všetko to môžem dať do réžie, alebo 04?
Boli to drobnosti, ale súviselo to s tým nákl. autom. Rozmýšľam nad tým, či tak navyšovať vstupnú cenu.
3/PHM do auta s ktorým sme cestovali pre nákladné auto do zahraničia, ale
nemáme ho v majetku som účtovala na 04. Môže byť?
Skúste sa vyjadriť. Ďakujem
Ak ste tie "drobnosti" robili preto, aby Vám auto prihlásili, tak by to malo ísť do ocenenia auta. Sú to výdavky potrebné na uvedenie auta do používania schopného stavu.
Ak je auto používania schopné a výdavky súvisia s bežnou údržbou, tak sa jedná o náklady bežného obdobia.
kira
05.10.06,17:30
Ďakujem za odpoveď
Žanet
13.06.07,08:18
Prosím o radu kúpili sme auto M1 bolo ho potrebné nechať overiť. Blok za overenie vozidiel je s DPH môžem si túto DPH uplatniť? Navyšuje mi OC auta toto overenie? Auto je na leasing. Ďakujem