Mihala
24.06.05,09:53
Ahojte poradaci,

ak niekoho zaujima nove Opatrenie Ministerstva práce, soc.veci a rodiny SR o ustanoveni sum zivotneho minima, kliknite na www.zbierka.sk, ciastka 113, pod c. 262.
Katija
24.06.08,09:40
24.6.2008 bolo zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR o úpraveí súm životneho minima s platnosťou od 1.7.2008 pod číslom 225/2008 Z.z.
"§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 601 (http://www.porada.sk/t59590-601-trzby-za-vlastne-vyrobky.html)/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ustanovujú takto: a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „5 130" nahrádza sumou „5 390 Sk",
b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 580 Sk" nahrádza sumou „3 760 Sk",
c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 340 Sk" nahrádza sumou „2 460 Sk".

§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008"
www.zbierka.sk (http://www.zbierka.sk)
abel
24.06.08,10:25
Aktuálne :)
csicsay.alica
27.07.09,07:20
Zamestnávateľ prispeje na dopravu svojim zamestnancom.
Zmena životného minima ako to ovplyvní?

Ďakujem.
Dana 22
07.06.10,13:38
Životné minimum platné od 1.7.2010
1. sumu 185,38 eura, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
2. sumu 129,31 eura, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
3. sumu 84,61 eura, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

Zdroj: www.peniaze.pravda.sk, www. webnoviny.sk - 1.6.2010 /prídavvok na dieťa/