maturantka
24.06.05,16:23
Prosím Vás, je nejaký obmedzujúci predpis, že zamestnanec nemôže pracovať zároveň pre dvoch zamestnávateľov (zhodou okolností rovnaký odbor podnikania)? Nepamätá si, že by podpisoval nejaký takýto zákaz. Vlastne to vyšlo z toho, že keďže zamestnávateľ A nechcel rozviazať PP dohodou, už počas 2-mesačnej VL začal pracovať vo firme B, kde mal oveľa lepšie podmienky. Vo firme A sa to dozvedeli týždeň pred vypršaním VL, ihneď mu zakázali vstup do firmy a asi mu dajú okamžitú výpoveď.

Prosím, má s tým niekto skúsenosti? Aké to môže mať pre zamestnanca dôsledky? Veľmi mi na Vašich odpovediach záleží.
Sefcikova
24.06.05,17:09
jeden človek môže mať aj viac pracovných zmlúv, pokiaľ viem nezakazuje to žiaden predpis, nezdaniteľnú časť a daňové bonusy si však potom uplatňuje len u jedného zamestnávateľa

to, že Vašemu známemu dali okamžitú výpoveď a zákaz vstupu do firmy - konala firma oprávnene, pokiaľ to mal dotyčný zakotvené v pracovnej zmluve alebo v interných smerniciach firmy - že počas pracovno-právneho vzťahu (aj keď je výpoved.lehota) nebude zamestnanec pracovať pre konkurenciu v rovnakom odbore a v rovnakých pracovných úlohách, keďže by mohol stiahnuť klientelu, väčšinou je takýto zamestnanec viazaný aj mlčanlivosťou ...

Maja
maturantka
24.06.05,17:13
Majka, práveže nepodpísal takýto zákaz. Dá sa povedať, že bol obyčajný robotník, i keď veľmi pracovitý a šikovný (žiaľ, ale naivný). Má ešte nevyčerpanú dovolenku, na ktorú by mal nastúpiť od pondelka. Chcela by som vedieť Váš názor, či môže o tú dovolenku prísť, lebo na zajtra (sobotu) ho volajú do práce vybaviť okamžité zrušenie PP.
Sefcikova
24.06.05,17:25
Majka, práveže nepodpísal takýto zákaz. Dá sa povedať, že bol obyčajný robotník, i keď veľmi pracovitý a šikovný (žiaľ, ale naivný). Má ešte nevyčerpanú dovolenku, na ktorú by mal nastúpiť od pondelka. Chcela by som vedieť Váš názor, či môže o tú dovolenku prísť, lebo na zajtra (sobotu) ho volajú do práce vybaviť okamžité zrušenie PP.
tak to je asi rozsiahlejší problém do ktorého zrejme nevidím

ak mal nevyčerpanú dovolenku, mohol žiadať o jej čerpanie a malo mu byť vyhovené, myslím že už nie je možnosť preplatenia nevyčerpanej dovolenky, ak takáto možnosť niekedy bola tak iba z dobrej vôle zamestnávateľa - neviem

asi by bolo dobré vedieť čo mal v pracovnej zmluve - ak tam nemal zakotvené že sa počas PP nesmie v rovnakom obore inde zamestnať ... ale myslím, že ako "obyčajný robotník" pokiaľ nemal pracovnú zmluvu spísanú celkom v jeho neprospech - tak si myslím, že by mohol mať aj 3 pracovné pomery, pokiaľ by to stíhal

ale stavebné firmy sú nevyspitateľné a vždy budú robiť problémy pokiaľ ide o robotníkov ...

možno by bolo dobré keby sa niekto vyjadril ako by mal zamestnanec postupovať, i keď tým možno nič nevyrieši
maturantka
24.06.05,17:33
Aj tak si zlatá, že si sa snažila mi pomôcť. Asi píšem v nevhodný čas, ale dozvedela som sa to pred hodinou. Hodinu sa mi triasli od stresu ruky a potom som napísala sem. Ešte raz dík.
maturantka
24.06.05,19:01
Prosím, nevie niekto, aké sankcie hrozia takémuto zamestnancovi? Má súhlasiť s tým okamžitým zrušením, keď VL trvá do 30. 06. a z toho má nárok na čerpanie dovolenky od 27.06.? Ď.
accad
24.06.05,20:50
Podľa § 63 ods.5) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Podľa § 116
ods.2) Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno zamestnancovi poskytnuť len vtedy, ak nemohol čerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

ods.3) Za dovolenku alebo jej časť, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Z toho mi vyplýva, že ak aj zamestnanec bude súhlasiť s okamžitým zrušením pracovného pomeru dohodou k 26.6.2005 v žiadnom prípade nepríde o nárok na preplatenie alikvotnej doby nevyčerpanej dovolenky. Zamestnávateľovi preplatenie nevyčerpanej dovolenky priamo vyplýva zo Zákonníka práce. Takže ak mu zamestnávateľ neumožní si dovolenku vyčerpať riadnym spôsobom, musí mu ju preplatiť z titulu ukončenia pracovného pomeru v poslednom výplatnom termíne.
ondrejvla
24.06.05,20:55
Samozrejme, podľa zákona len musím súhlasiť, ale nie všetci zamestnávatelia aj dodržia ten zákon. No a chudák zamestnanec, ak chce mať pokoj, radšej odíde s prázdnou rukou.
accad
24.06.05,21:26
Dúfam, že Maturantka mu pomôže, aby o ňu neprišiel. Nech si to dá písomne to súhlasu o rozviazanie pracovného pomeru. Potom si treba brániť svoje práva.
bepo
24.06.05,22:19
Pre obyčajného pracovníka nie je v zákone zákaz konkurencie,pri rozviazaní PP mu musia preukázať hrubé porušenie prac disciplíny-nestačí formulácia pre "hrubé porušenie prac.disciplíny rozväzujeme prac.pomer"Takže to bude neplatné okamžité zrušenie a môže to dať na súd-ak chce.
maturantka
25.06.05,08:36
Je to veľmi dobré, že existuje toľko ľudí ochotných poradiť a dodať takú novú životnú silu, keď je človeku zle. Veľmi pekne Ď, a Vlastičke ešte prajem zvlášť pomoc v jej trápení s dcérkou. Musí mať teraz duševnej sily za dvoch. Vlasti, som s Tebou. Drž sa. Je ťaždé byť oporou, keď sa sám potrebuješ oprieť. A na stránkach Porady som si všimla mnohých takých dobrých Ľudí. Dobrý deň, Poraďáci.
KEJKA
25.06.05,11:40
ano, a potom sa moze sudit 15 rokov ako moj brat


Pre obyčajného pracovníka nie je v zákone zákaz konkurencie,pri rozviazaní PP mu musia preukázať hrubé porušenie prac disciplíny-nestačí formulácia pre "hrubé porušenie prac.disciplíny rozväzujeme prac.pomer"Takže to bude neplatné okamžité zrušenie a môže to dať na súd-ak chce.
bepo
25.06.05,12:06
No súdy sú už teraz rýchlejšie a ja som napísal len ak chce- niekedy stačí pohroziť súdom a právnikom a vec sa vyrieši