Macka22
08.07.04,21:13
Chcem sa opýtať, oko je to s prenájmom nebytových priestorov, ohľadne nákladov. Môžem si uplatniť dražobnú zábezpeku do nákladov?a takiež niektoré opravy, výmena podlahy a pod., resp. mám to dať na techn. zhonotenie
budovy?
Aňa
09.07.04,15:44
Ako to myslíte s dražobnou zábezpekou? Buď je budová vaša a chcete ju opravovať, alebo ste v prenájme. Nerozumiem veľmi otázke.
Macka22
09.07.04,18:03
Omylom som uviedla dražobná zábezpeka, bola to zábezpeka -poplatok za konkurz, budovu máme v prenájme na dobu neurčitú , momentálne sa tam robia mänšie úpravy a opravy .Prevádzka bude otvorená 15.7.2004