Monka
27.06.05,06:48
Dobrý deň všetkým,

mám jednu otázočku. Každý mesiac zisťuje stav, či už náhodou nemáme byť platcami DPH, čiže, či sme neprekročili za posledných 12 mesiacov príjem 1,5 mil.
Chcem sa spýtať, keď sme v decembri 2004 predali firemné auto za sumu 110.000,- Sk, účtovala som to ako príjem ovplyvňujúci daň. Zostatkovú hodnotu auto som dala ako "výdaj ovplyvňujúci daň!.

Treba tento príjem 110.000,- Sk, ktoré podnikateľ skutočne dostal, brať do úvahy aj pri počítaní či sme alebo nie sme platcami DPH? Alebo iba 110.000 - zostatková hodnota? Alebo nič?
evina
27.06.05,07:01
Dobrý deň všetkým,

mám jednu otázočku. Každý mesiac zisťuje stav, či už náhodou nemáme byť platcami DPH, čiže, či sme neprekročili za posledných 12 mesiacov príjem 1,5 mil.
Chcem sa spýtať, keď sme v decembri 2004 predali firemné auto za sumu 110.000,- Sk, účtovala som to ako príjem ovplyvňujúci daň. Zostatkovú hodnotu auto som dala ako "výdaj ovplyvňujúci daň!.

Treba tento príjem 110.000,- Sk, ktoré podnikateľ skutočne dostal, brať do úvahy aj pri počítaní či sme alebo nie sme platcami DPH? Alebo iba 110.000 - zostatková hodnota? Alebo nič?§ 4 odst. 9 zákona o DPH-posledná veta:
Do obratu sa nezahŕňajú výnosy /príjmy/ z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy /príjmy/ z príležitostne predaného nehmotného majetku.