aklima
27.06.05,07:06
Zamestnanec dostal vyplatené svedočné. Tento príjem by nemal byť oslobodený od dane z príjmu podľa §5 odst.5 písm. g. Akým spôsobom ho teda zdaní? Dostane od PZ potvrdenie o vyplatení, alebo čo?

ďakujem za radu
Naile
27.06.05,15:08
Naopak, podľa § 5 ods. 5 písm. g) je to zdaniteľný príjem, pretože je to buď náhrada ušlého príjmu alebo náhrada za stratu času alebo oboje. V tom odseku sa piše: "...okrem náhrady..."
PZ vystupuje ako platiteľ dane a Váš zamestnanec ako daňovník, takže PZ mal by zraziť preddavok dane a vydať potvrdenie zamestnancovi o vyplatenom príjme (náhrade) a zrazenom preddavku.