Marian
27.06.05,18:35
Stalo sa Vám už, že pri colnom konaní nastal či už z Vašej strany alebo zo strany colného úradu nejaký omyl? Mne áno. Avšak ako budeme postupovať, keď po pol roku Vám bude chcieť colník zoškrtať a prepísať JCDčko a nedajboh sa bude meniť aj výška dovozných platieb? Má na to právo? Budete dávať dodatočné priznanie k DPH? Máte si pustiť z rúk JCD? Postupy colných úradov sú často nejednotné. Preto som požiadal colné riaditeľstvo o stanovisko akými zákonnými spôsobmi je možné colné konanie opraviť. Prostredníctvom colného úradu Žilina som obdržal odpoveď (v prílohe), ktorá je v tejto veci vyčerpávajúca. Za stanovisko i za súhlas s jeho zverejnením ďakujem riaditeľovi CÚ Žilina a jeho pracovníkom.