Stano70
09.07.04,09:38
Prosím Vás o radu, či potvrdenie...
Obdržal som faktúru za služby od dodávateľa dňa 05.06.2004 s uvedeným dňom dodania služby 28.05.2004. V ktorom mesiaci mi vzniká nárok na namerný odpočet? Stretol som sa už totiž s úplne odlišným vysvetlením... Ja zatiaľ používam deň zaradenia faktúry, ale nie som istý správnym postupom...

Ďakujem PORADCOVIA....
janaGT
09.07.04,09:41
v 06/04, ale ak si obdržal fa do dňa podania DP za 05/04, tak môžeš aj do 05/04. Ale ja to dávam podľa dátumu, kedy fa príde do firmy.
Katty
09.07.04,09:55
Ak je to tuzemská faktúra tak ovplyvňuje výšku dane na vstupe a teda aj odpočítanie dane, takže si daňovník vlastne môže sám určiť do ktorého mesiaca sa mu to viac hodí, nie?
Hanka
09.07.04,10:03
Ak mas na fakture za služby datum vystavenia jun, tak rozhodne by som dala DPH do juna.
Beata
09.07.04,10:16
Prosím Vás o radu, či potvrdenie...
Obdržal som faktúru za služby od dodávateľa dňa 05.06.2004 s uvedeným dňom dodania služby 28.05.2004. V ktorom mesiaci mi vzniká nárok na namerný odpočet? Stretol som sa už totiž s úplne odlišným vysvetlením... Ja zatiaľ používam deň zaradenia faktúry, ale nie som istý správnym postupom...

Ďakujem PORADCOVIA....
Túto otázku sme už diskutovali vo viacerých príspevkoch...
Stano70, skúste si aspoň jeden z nich prečítať, napríklad: http://www.porada.sk/showthread.php?t=17
Stano70
09.07.04,10:17
Ďakujem, ďakujem, ďakujem :-)

Takže mám to chápať tak, že si vlastne pri týchto prijatých fa. na prelome mesiacov môžem upravovať nadmerný odpočet DPH? Zaujímave :-) Mňa vyviedol z miery tento konkrétny príklad: " Daňová povinnosť vzniká platitelovi dane dňom dodania služby - prepravy tovaru. To znamená, ak bola preprava tovaru z tuzemska do talianska ukončená 28.05.2004, v tento deň vznikla povinnosť slovenskému platetelovi vykonať tzv.samozdanenie uvedenej služby. Ak faktúru platitel obdrží až 27.06.2004 , musí podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu máj, v ktorom prizná daň na výstupe z tejto služby. Odpočítať takto vypočítanú daň si platiteľ môže až v daňovom priznaní za jún za predpokladu, že podáva daňové priznanie v lehote stanovenej zákonom o DPH."
A teraz sa mi už pomaličky rozvietila žiarovka.

Krásny deň všetkým od Stana.
Beata
09.07.04,10:38
Čo chcete upravovať? Nič neupravujte, len sa držte zásady: Ak obdržíte faktúru, s dňom daňovej povinnosti v predchádzajúcom období, do dňa odovzdania DP DPH, tak ju zahrniete do DP DPH za uvedené obd. Ak obdržíte faktúru po tomto termíne, čiže po odovzdaní DP DPH, môžete túto faktúru dať do DP DPH za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám faktúra došla. That´s all.
vladan
09.07.04,11:01
For Stano70:
ak je vaša služba (preprava) fakturovaná do EÚ tak sa v daňovom priznaní neuvádza - nie je predmetom dane. Pekný deň.
koalko
09.07.04,12:49
Podľa mňa podľa §49 zákona o DPH právo na odpočítanie dane vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.
t.j 5.mesiac.
koalko
09.07.04,12:57
Fakt bola zmena
34. Riadok 19 – výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až 51 zákona. Výška odpočítateľnej dane sa určí úpravou dane uvedenej v riadkoch 15 až 18 podľa kategorizácie odpočítania dane, neodpočítania dane a pomerného odpočítania dane podľa § 49 a 50 zákona. Platiteľ dane uplatní odpočítanie dane podľa podmienok § 51 zákona v zdaňovacom období, v ktorom vznikne právo na odpočítanie dane, ak do dňa podania daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad).

Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad), ale nezahrnul ho do odpočítania dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, môže uplatniť právo na odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom doklad (faktúru alebo dovozný doklad) obdržal. Platiteľ dane v tomto prípade nepodáva dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane. Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania nemá k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad) viažuci sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vzniklo v zdaňovacom období právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 1 zákona, uplatní odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom obdržal doklad (faktúru alebo dovozný doklad)."