monika-s
27.06.05,19:55
Dobrý podvečer, na DPH-čku som nováčikom, tak budem mať asi blbé otázky, ale odpovedzte mi prosím niekto "fundovane" :o)

Dátum dodania tovaru/služby: dátum kedy sa transakcia uskutočnila

Dátum vystavenia faktúry: dátum kedy bola faktúra "spísaná"

Ktorý z týchto dátumov je smerodatný pre DPH?

Ja som si doteraz vždy myslela že "dátum dodania tovaru/služby", ale niekto ma zmiatol, tak sa radšej pýtam...

ďakujem za skoré odpovede
ondrejvla
27.06.05,20:40
Dobrý podvečer, na DPH-čku som nováčikom, tak budem mať asi blbé otázky, ale odpovedzte mi prosím niekto "fundovane" :o)

Dátum dodania tovaru/služby: dátum kedy sa transakcia uskutočnila

Dátum vystavenia faktúry: dátum kedy bola faktúra "spísaná"

Ktorý z týchto dátumov je smerodatný pre DPH?

Ja som si doteraz vždy myslela že "dátum dodania tovaru/služby", ale niekto ma zmiatol, tak sa radšej pýtam...

ďakujem za skoré odpovede
Do DPH vstupuje dátum, kedy si dodala tovar, alebo službu, teda deň zdaniteľného plnenia.
evina
27.06.05,20:42
Dobrý podvečer, na DPH-čku som nováčikom, tak budem mať asi blbé otázky, ale odpovedzte mi prosím niekto "fundovane" :o)

Dátum dodania tovaru/služby: dátum kedy sa transakcia uskutočnila

Dátum vystavenia faktúry: dátum kedy bola faktúra "spísaná"

Ktorý z týchto dátumov je smerodatný pre DPH?

Ja som si doteraz vždy myslela že "dátum dodania tovaru/služby", ale niekto ma zmiatol, tak sa radšej pýtam...

ďakujem za skoré odpovedeOba dátumy sú dôležité-dátum dodania tovaru alebo služby = vznik daňovej povinnosti §19. Paragraf 71 hovorí o podmienkach vyhotovenia faktúry a ak pozrieš odsek 2 písmeno d a e zistíš, že aj dátum dodania tovaru/služby aj dátum vyhotovenia faktúry sú o.i. povinnou náležitosťou faktúry. Hovorím o plneniach v tuzemsku.

Pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH je dôležitý dátum prijatia faktúry - §51 zákona o DPH.