S21
28.06.05,09:28
NR SR schválila zvýšenie daňového bonusuÚčtovníctvo a dane - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 11/2005, vyšlo: 24.6.2005

Národná rada minulý týždeň schválila návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý zvyšuje daňový bonus na 5 400 Sk.
Schválená novela zákona o dani z príjmov zvyšuje s účinnosťou od 1. septembra daňový bonus na vyživované dieťa zo 4 800 Sk ročne (400 Sk mesačne) na 5 400 Sk ročne (mesačne 450 Sk).
Za mesiace september až december 2005 zamestnávatelia budú priznávať mesačný daňový bonus v sume 450 Sk.
Za mesiace pred nadobudnutím účinnosti novely zákona (január až august) je daňový bonus priznávaný vo výške 400 Sk mesačne.
Daňovník si za zdaňovacie obdobie roka 2005 môže uplatniť na vyživované dieťa daňový bonus v sume 5 000 Sk. Spôsob jeho uplatnenia nájdete tu (http://www.dashofer.sk/prirucka.asp?wa=W0526EUD11&p=PSD&sub=1).

Parlament minulý týždeň neschválil poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení zákon o archívoch a registratúrach. Poslanci navrhovali zúžiť okruh subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť viesť registratúru, iba na orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, samosprávne orgány a právnické osoby zriadené zákonom. Zdroj: Verlag Dashöfer