ESTER
28.06.05,12:10
Na ktorý riadok DP dávate storná v registračnej pokladni?
adam
28.06.05,12:14
Storná sa v daňovom priznaní neuvádzajú, je to vlastne oprava zle nablokovaného, alebo vrátenie tovaru a v dennej uzávierke je to prepočítané.
Pekný deň.......:)
ecompka
18.04.12,20:35
Využívam túto tému a chcem sa opýtať , či storná v reg.pokladni uvádzate v dan,priznaní DPH ako opravu základu dane ? Alebo si mám všímať len výslednú tržbu z toho dňa a to uviesť ako dodanie tovaru?
ecompka
19.04.12,06:20
Využívam túto tému a chcem sa opýtať , či storná v reg.pokladni uvádzate v dan,priznaní DPH ako opravu základu dane ? Alebo si mám všímať len výslednú tržbu z toho dňa a to uviesť ako dodanie tovaru?

posúvam a prosím o odpoved ak viete. Ďakujem.
Zita5
19.04.12,06:21
posúvam a prosím o odpoved ak viete. Ďakujem.

Prosím Vás, však odpoveď je v príspevku 2 a je tam 7 súhlasov .

Prečiarkla som , nakoľko teraz vidím, že sa jedná o príspevky z roku 2005.


Prečítajte si Zákon o DPH
§ 25
Oprava základu dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2012-a.html#hore)

http://www.porada.sk/t177614-vzor-dp-dph-2012-a.html#post1861213
Zita5
19.04.12,07:07
Vyššie som zámerne priložila znenie §25 o Oprave základu dane a to konkrétne a prečiarkla svoju pôvodnú odpoveď, lebo si myslím, že nie je to presne tak ......

§ 25
Oprava základu dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2012-a.html#hore)


(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

Vyššie vyznačené by sa malo dostať do DP DPH , nakoľko pri vrátení tovaru už bola tržba zaúčtovaná a vlastne tovar predaný a tým vznikla aj daňová daňová povinnosť. Takže skutočnosť vrátenia tovaru (po predaji)by mala byť aj na bloku vyznačená ako vrátenie tovaru(§53) .Nakoľko tovar bude vrátený na sklad a peniaze sa vrátia zákazníkovi,tým musíme aj znížiť DPH.A nakoniec doklad z ERP sa považuje za faktúru(§71)

---------------------------------------------------
Čo je .....
storno: Storno sa použije na mazanie položky, ktorá bola vytlačená,ale účtenka nebola ešte uzavretá.

Refund(vrátenie tovaru) : slúži na vrátenie predtým predanej položky (tovaru)

Takže by som posúdila výraz storno a "storno" .