Zuzanečka
28.06.05,12:28
Caute poradaci, potrebovala by som sa uistit vo veci odchodu do dôchodku.
Pracovnicka chce ist do dôchodku, ako s nou rozviazeme PP? Dohodou, alebo podla akeho §?
Su k tomu potrebne aj ine veci ako u bezneho ukoncenia PP?Dik
Eliška
28.06.05,12:35
Pracovníčka nech dá výpoveď dohodou k určitému dátumu.
Luba2
28.06.05,12:47
Caute poradaci, potrebovala by som sa uistit vo veci odchodu do dôchodku.
Pracovnicka chce ist do dôchodku, ako s nou rozviazeme PP? Dohodou, alebo podla akeho §?
Su k tomu potrebne aj ine veci ako u bezneho ukoncenia PP?Dik
Ak chce ukončiť pracovný pomer, tak dohodou (§ 60 ZP), ak nechce, tak môže zostať popri poberaní dôchodku pracovať aj naďalej. Ak dovršila dôchodkový vek má nárok na odchodné, ak ide do predčasného dôchodku, tak nárok na odchodné nemá.
Medvedíková
28.06.05,12:54
Nárok na odchodné je aj pri odchode do predčasného dôchodku. Potrebné je predložiť výmer zo sociálnej poisťovne o priznaní predčasného dôchodku a odstupné sa vyplatí v najbližšom výplatnom období.
ondrejvla
28.06.05,12:56
Ak zamestnankyňa chce ukončiť prac.pomer a odísť do starobného dôchodku, nezabudnite jej vystaviť ELDZ za tento rok, aby jej nechýbalo žiadne obdobie. Dúfam, že ste jej dali 2 roky pred odchodom žiadosť na šetrenie odpracovaných rokov pred odchodom na dôchodok na Sociálnu poisťovňu Bratislava. Ak nie, o to dlhšie trvá vybavovanie dôchodku.
Jana Motyčková
28.06.05,13:00
Nárok na odchodné je aj pri odchode do predčasného dôchodku. Potrebné je predložiť výmer zo sociálnej poisťovne o priznaní predčasného dôchodku a odstupné sa vyplatí v najbližšom výplatnom období.Nesúhlasím. Nárok na odchodné má až pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok (§76 ods.6). Predčasný starobný dôchodok nie je to isté ako starobný dôchodok.
kvet
28.06.05,13:07
Súhlasím s prvou vetou "somij". K druhej vete uvediem názor MPSVaR podľa ktorého, predčasný starobný dôchodok je novou samostatnou dôchodkovou dávkou zo starobného poistenia a keďže je porovnateľný so starobným dôchodkom, zamestnávateľ je povinný odchodné poskytnúť aj po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok. Literatúra: "Komentovaný Zákonní práce s príkladmi", autor: JUDr. Rybárová, JUDr. Vojnárová a Ing. Mačuha (zamestnanci MPSVaR) str. 156.
Jana Motyčková
28.06.05,14:03
Je to asi vec pre právnika. Ale v tom prípade ma zaujíma, ku ktorému dátumu má zamestnanec nárok na predčasný starobný dôchodok. Podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok nič nehovorí o dátume nároku na predčasný SD. V princípe každý, kto odrobil 10 rokov a jeho dôchodok by dosiahol 1,2- násobok životného minima má nárok na predčasný SD.
Eliška
28.06.05,14:19
Je to asi vec pre právnika. Ale v tom prípade ma zaujíma, ku ktorému dátumu má zamestnanec nárok na predčasný starobný dôchodok. Podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok nič nehovorí o dátume nároku na predčasný SD. V princípe každý, kto odrobil 10 rokov a jeho dôchodok by dosiahol 1,2- násobok životného minima má nárok na predčasný SD.
V podstate si zamestnanec môže určiť dátum odchodu do predčasného dôchodku sám, ale musí spĺňať tie dve podmienky. 1,2 násobok živ.minima /po odpočítaní 0,5 % za každých 30 dní skoršieho odchodu od splnenia vekovej podmienky./