ESTER
28.06.05,14:24
Ako sa majú správne účtovať zľavy u odberateľa ak je už tovar prijatý na sklade v obstarávacej cene a cena sa zníži. Možno to riešiť cez analytický účet k tovaru, ktorý sa raz mesačne rozpustí, pričom obstarávacia cena v sklade sa už neupravuje?
http://www.porada.sk/images/statusicon/user_online.gif