xena
28.06.05,15:08
Chcela by som vedieť ako by sa mal účtovať nasledovný leasing v roku 2003, 2004 ,2005 atď.

Osobné motorové vozidlo "kupované" cez leasing v roku 2003 december.
Nadobúdacia cena 582500 b. DPH s DPH 699 000,-Sk.
Leasing.cena bez poistenia 638 995,6 b. DPH. s DPH 761862,-Sk.
Leasinsg.cena s poistením 724 855,6,-Sk b. DPH s DPH 863 917,90 -Sk.
1.zvýš.splátka 174750,- s DPH.
Zostatková hodnota 12477,20,-Sk s dPH.
Fin.činnosť za poistenie mesačne 2718,90- Sk s DPH.
Zaplatené bolo v decembri 2003
-174 750,- 1.zvýšená splátka
-fin.činnosť 2718,90 Sk a to 2x
spolu: 177 468,90 Sk.
V 1/2004 bolo zaplatené 2838,20 Sk fin.činnosť.

1.riadna splátka bola až v 02/2004 vo výške 20106,20 Sk s DPH / 14923,70Sk s DPH - nimi nazvané ako vstupná cena, fin.činnosť 5 182,50-Sk s DPH z toho 2838,20 Sk s DPH fin.činnosť za poistenie predm.leasingu.
Dali totiž 2 mesiace prázdnin.
Spolu je 34 splátok na 20106,20 Sk a 1 splátka 2838,20 Sk- splátkový kalendár.