Nataly
28.06.05,20:03
Pekný deň všetkým poraďákom a dobré nápady.
Poskytujeme ubytovacie služby. Každému zákazníkovi vystavíme faktúru, ktorá je uhradená v hotovosti cez RP, alebo v hotovosti cez príjmový pokladničný doklad,
alebo prevodným príkazom. Kde účtovať o tržbe a DPH, na faktúre alebo mesačnej uzávierke RP ( pri fa uhradených cez RP)? Účtovať a do knihy faktúr evidovať všetky fa, alebo len uhradené cez príjm.pokl.doklad a bezhotovostné fa? Ďakujem
babenko1
28.06.05,20:25
DPH by si mala účtovať na faktúre, pri účtovaní dennej uzávierky ERP rozčleniť úhrady faktúr od ostatných príjmov, vystavené faktúry by si mala evidovať v knihe pohľadávok a evidovať tam, akým spôsobom boli uhradené, či cez ERP, PPD alebo BÚ.
Nataly
28.06.05,20:42
Nevieme sa dohodnúť s kolegyňou, ona tvrdí, že faktúry uhradené cez RP ani neevidovať, len si ich založiť, môj názor na zaúčtovanie je: ???

315 / 261 (395) - faktúry uhradené cez RP /evidovať v účtovníctve/

311 / 602 - faktúry uhradené cez príjm. pokl.doklad, BU
311 / 343

211 / 315 - prijatá hotovosť z RP
211 / 311 - prijatá hotovosť cez príjm.pokl.dokl.
221 / 311 - prijatá úhrada na BU

261 (395) / 602 - ID zaúčtované
261 (395) / 343
Nie je to komplikované, neviem či účet 261 (395) je ten správny účet?
ďakujem za skorú odpoveď.
babenko1
28.06.05,20:47
účet 395.....261 je len na prevod peňazí banka-pokladňa...
Marian
28.06.05,20:53
Nataly, podľa uvedeného, si platiteľ DPH a nie je mi jasné, prečo vystavuješ faktúru a ešte aj ERP doklad. On je v zmysle zákona o DPH tiež faktúrou. Na tvojom mieste by som to nekomplikoval a učinil nasledovne:
1. Faktúra - účtuj z nej DPH ale už ERP doklad nevystavuj, len príjmový ako úhradu pohľadávky
FA: 311/60x, 311/343
PPD:211/311

alebo

2. ERP doklad a z neho si zaúčtuj, čo potrebuješ.
ERP: 211/60x, 211/343
babenko1
28.06.05,21:00
261 (395) / 602 - ID zaúčtované
261 (395) / 343a tomuto nejako nerozumiem... čo si tým chcela povedať?
ved faktúry účtuješ 311/602,343... úhradu cez ERP 211/311... len potom musíš rozdeliť ten príjem v ERP na úhrady faktúr a na tie ostatné príjmy: úhrady faktúr 211/311. ostatné príjmy 211/602,343. a hlavne doporučujem mať v ERP nahodený text... úhrada faktúry...a bez DPH!
Nataly
28.06.05,21:08
Náš zákazník, náš pán, my chceme úhradu v hotovosti cez RP, on chce aj fa.
Faktúra uhradená príjm.pokl.dokl. je len pri výpadku RP. Čo s tým?
babenko1
28.06.05,21:15
Nataly... ako čo s tým? hore som ti už napísala riešenie, ako to robiť...
Nataly
28.06.05,21:21
Babenko1, ďakujem za dobrú myšlienku, ale prišla neskoro. Položku na RP máme
vedenú ako ubytovanie, s vyčíslenou DPH. Takže teraz musím nájsť nekomplikovaný spôsob ako 2 x nezaúčtovať DPH a tržbu.
babenko1
28.06.05,21:23
tak potom mať zvlášť číslovanie... na tie, čo sa uhrádzajú cez ERP.. najlepšie by bolo podľa čísla na bločku.. alebo tak nejako