minehaha
29.06.05,07:29
Podľa zákona o DPH par. 43 odst. 1 je od dane oslobodené dodanie tovaru do iného členského štátu. Podmienkou však je (ak prepravu vykoná zahraničný nadobúdateľ) jeho písomné vyhlásenie, že tovar prepravil zo SR do členského štátu. Nemáte prosím nejaký vzor takého vyhlásenia alebo čestného prehlásenia?
Astep
29.06.05,08:16
Podľa zákona o DPH par. 43 odst. 1 je od dane oslobodené dodanie tovaru do iného členského štátu. Podmienkou však je (ak prepravu vykoná zahraničný nadobúdateľ) jeho písomné vyhlásenie, že tovar prepravil zo SR do členského štátu. Nemáte prosím nejaký vzor takého vyhlásenia alebo čestného prehlásenia?
Potvrdzujem týmto,že som dňa..............vyviezol,tovar odkúpený od firmy
názov vašej firmy/identfik. údaje/ na základe faktúry č............., v hodnote.......... do členského štátu EU-skratka štátu,kam sa vyvážaPečiatka a podpis
Toto potvrdenie mám v slovenčine a preklad v jazyku členského štátu kam sa vyváža
JanaSys
29.06.05,08:22
K pečiatke a podpis. - len toľko, že u nás si ešte aj fotia doklady toho, kto to podpisuje, pretože podpis býva často nečitateľný.
minehaha
08.07.05,07:02
Ďakujem za pomoc
Dada
08.07.05,07:13
A nestačí, keď je na faktúre podpis a pečiatka odberateľa?
dada 1
26.08.05,08:43
[QUOTE=JanaSys]Práve nám náš daňový poradca povedal, že pečiatka a podpis na faktúre nestačí (to vraj len potvrdzuje prevzatie faktúry, nie tovaru). Jednoznačne chce prehlásenie. Takže ideme spätne zháňať tieto doklady.

Astep, môžeš zverejniť (alebo mi poslať) aj verzie v iných jazykoch? Ďakujem moc.

Keď máme potvrdený dodací list od odberateľa nie od prepravcu stačí to alebo musíme mať aj prehlásenie.Musí byť vyplnená aj CMR pri vývoze a priložená ku Fa?
Jana Acsová
27.08.05,13:00
prikladám komentár Ing. Minarského k tomuto usmerneniu (snáď môžem - je tam uvedený autor).
Janka, podľa môjho názoru môžeš zverejniť toto stanovisko v závislosti od toho, za akým účelom bolo spracované. Ak bolo pre konkrétnu zákazku ... mohol by byť problém.
Oriešok
21.03.06,12:20
Prosím Vás, pri dodaní tovaru do Českej republiky potrebujem čestné prehlásenie o preprave tovaru odberateľom /alebo prepravcom určeným odberateľom/, že daný tovar bude vyvezený do ČR? Nestačí len podpísaný dodací list osobou, ktorá tovar prevzala a tým pádom aj vyvezie za hranice? Po prečítaní príspevkov na porade a následnom preštudovaní zákona, mám z toho trochu chaos. V zákone píšu, že stačí podpísaný dodací list, i keď mám pocit, že to nestačí.
Oriešok
22.03.06,09:12
:confused: Nik, nevie poradiť???????
alušik
22.03.06,09:28
§ 43
(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a

a) ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia,
b) ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou,
c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu,
d) inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar.

Naozaj závisí od dodacích podmienok - od toho, kto zabezpečuje prepravu... Ak si to odvezie odberateľ vlastným autom, tak čestné prehlásenie. Ak prepravuje špedička, tak prepravný doklad... Podľa môjho názoru dodací list nespostačuje. Riešila by som to asi úpravou dodacieho listu a dopísaním toho čestného vyhlásenia priamo na ňom.
Oriešok
22.03.06,10:01
Ďakujem, Alušik! Myslela som si to, už len presvedčiť nášho šéfa. Lepšie je mať viac ako málo.:)