zora
29.06.05,08:12
Včera som bola na školení o inventarizácii a odpisovaní majetku na KÚ v Nitre a tam nám lektorka povedala, že darovaný majetok sa neodpisuje. Celá suma ide hneď do oprávok.
Jara
29.06.05,08:24
Zorka ja som to tak aj robila. Ak som mala sumu tak som dala do odpisov, ale často nemam sumu tak prijmem s nulovou,na znalecke posudky nemame/, alebo sme potom urobili nejaký zápis , že komisia rozhodla prijať darovaný majetok v xyz cene a uvedenú sumu odpisať jednorazovo
zora
29.06.05,08:46
Na druhej strane lektorka povedala, že zaradiť musíme za reprodukčnú obstarávaciu cenu, zostatková cena nás nezaujíma a ani nulová cena nie je reprodukčná OC. Tá sa môže okrem znaleckého posudku určiť aj porovnávacou metódou /prospekty, sekáče/, obvyklou cenou, odborným odhadom úžitkovej hodnoty. Pozerala som aj ZDP majetok, ktorý je vylúčený z odpisovania, ale darovaný som tam nenašla.
Jara
29.06.05,08:48
No veď tá porovnávacia cena to je vlastne to, že napíšeš záznam že komisia sa zhodla na takej cene a podpíšu Ti to aspoň 3 osôbky, blízke tvojmu srdcu...