Krtko
29.06.05,08:49
Mám podobný problém ako v téme "dotácia". SZČO invalid má chránenú dielňu a Úrad práce mu preplatil prevádzkové náklady. Aj v tomto prípade je to tak, že tento príjem zahrnie do príjmov ovplyvňujúcich základ dane? Výdavky samozrejme sú vo výdavkoch uznaných pre daňové účely. Ak je to tak, potom mu tento príjem zvyšuje celkový ročný príjem pre účely výpočtu platieb na Sociálnu poisťovňu. Čo vy na to? Je to tak? Díky
Jara
29.06.05,08:53
Nie, podľa mňa ak je to dotácia na chránenú dielňu týkajúca sa sociálnej oblasti tak neovplyvňuje základ dane.
Krtko
29.06.05,09:02
Nie, podľa mňa ak je to dotácia na chránenú dielňu týkajúca sa sociálnej oblasti tak neovplyvňuje základ dane.Iba si to myslíš, alebo sa riadiš nejakým zákonom? Akým? Rada by som odpoveď s odkazom na zákon alebo vyhlášku, aby som mohla svoje tvrdenie obhájiť. Vďaka.
Monika Kováčová
29.06.05,09:25
Dotácia z OUP je zdaniteľný príjem podľa zákona o dani z príjmov, výdavky na chránenú dielňu sú daňovo uznané.
Zákon o dani z príjmov, § 9 odstavec 2 písm. d) - ide o príjem (dotáciu) v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.
Krtko
29.06.05,09:34
Súhlasím s tebou, ale potom je dosť možné, že bude platiť vysoké odvody na SP. Nie je tam nejaká výnimka, aby sa pre účely výpočtu odvodov nezarátavali dotácie do príjmu?
Monika Kováčová
29.06.05,09:40
Je to nie možné, ale 100% isté. Konkrétne chránenú dieĺňu som robila pred 2 rokmi. O žiadnej výnimke neviem. Všetky dotácie sú príjem na účely SP (Hrubý) a zároveň ČZD je VZ na účely ZP a SP.
Vladimír Ozimý
29.06.05,09:41
Treba si pozriet zakon 595/2003 paragraf 9 tam je popisane co je oslobodene od dane z prijmu, v pripade ze to tam zaradis tak potom to nejde do vypoctu ak nie tak som pozeral aj zdravotné a soc. poistenie a tam to neuvadzaju ako vylucene zo zakladu dane...mozno bude najjednoduchsie sa ist informovat priamo na fondy a je pokoj...mozno by sa to dalo zahrnu do paragrafu 9 ods 2 pism d
Monika Kováčová
29.06.05,09:46
Treba si pozriet zakon 595/2003 paragraf 9 tam je popisane co je oslobodene od dane z prijmu, v pripade ze to tam zaradis tak potom to nejde do vypoctu ak nie tak som pozeral aj zdravotné a soc. poistenie a tam to neuvadzaju ako vylucene zo zakladu dane...mozno bude najjednoduchsie sa ist informovat priamo na fondy a je pokoj...mozno by sa to dalo zahrnu do paragrafu 9 ods 2 pism d
Nerozumiem - hore som par. 9 odst. 2 písm. d. uviedla, že na základe tohto je to zdaniteľný príjem. To znamená, že sa to tam musí zaradiť! Ide o príjem súvisiaci s podnikateľskou činnosťou teda:
2) od dane sú oslobedené aj:
d) plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce, okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa par. 6.

Prečo by bolo vôbec možné, to tam nezaradiť?
lenkak
29.06.05,15:49
Je to príjem ovplyvňujúci základ dane.
Paula
29.06.05,16:12
Je to príjem ovplyvňujúci ZD. Účtujem pár rokov takýto prípad. SZČO predkladá každý rok po DP Úradu práce doklady zo živnosti ku kontrole. ÚP následne rozhodne, aký príspevok dotyčný dostane. :)
marcik
14.01.07,07:43
Prosím prečítala som si túto poradu, a mám tiež 1krát chránenú dielňu. Príspevok pre bežnu SZČO je mi jasný viem že je POZD,ale u chr.dielne teda ak som to správne pochopila je to to isté ale je to príjem podľa akého parag.?do akého riadku DP t pôjde.?čítala som aj ten.§9.najak mi to nepáli.Prosím ak niekto vie?
Monika Kováčová
14.01.07,12:31
Je to napísané v príspevku č. 8. Príjem podľa par. 6 Zákona o DzP. Takže normálny príjem z podnikania, čo sa týka Daňového priznania. Strana 3, VI. oddiel, r. č. 2 - príjmy zo živnosti podľa par. 6 odst. 1 písm. b).
Do výkazu o príjmoch a výdavkoch by som dala medzi ostatné príjmy.
marcik
15.01.07,05:31
Ďakujem, trošku ma to pomýlilo ale vlastne keď sú tým pokryté výdaje z príjmu podľa§6, tak to je logické. Úplne som bola dopletená!Ten príjem, je aj tak zvláštny, prečítala som si tú zmluvu viackrát, celkom som to nepochopila. Jedná sa o náhradu za réžiu.Takže nikdy neviem koľko Sk pošlú. Evidujem ju ako zmluvu. Hoci by to mal byť záväzok!?Lenže v akej sume?.
M3G
20.02.07,23:28
Len tak, aby reč nestála:

- keď sa preplácajú spätne náklady chránenej dielne roku 2006 a príjem dostaneme v roku 2007, nemal by to byť príjem OZD roku 2006?

Lenže ako by sme to dostali do roku 2006, keď táto "dotácia" nám dôjde až niekedy 6 mesiaci 2007 a 31.3. to ešte na úrade práce nemajú uzatvorené. Požiadať o predĺženie podania Daňového priznania? Čo myslíte, treba sa s tým takto babrať?
Prepáčte, že som Vám to tu dochaosil ;)
Daska
21.02.07,05:40
Len tak, aby reč nestála:

- keď sa preplácajú spätne náklady chránenej dielne roku 2006 a príjem dostaneme v roku 2007, nemal by to byť príjem OZD roku 2006?

Lenže ako by sme to dostali do roku 2006, keď táto "dotácia" nám dôjde až niekedy 6 mesiaci 2007 a 31.3. to ešte na úrade práce nemajú uzatvorené. Požiadať o predĺženie podania Daňového priznania? Čo myslíte, treba sa s tým takto babrať?
Prepáčte, že som Vám to tu dochaosil ;)

V JU uctujes o platbach cize ked dostanes dotaciu v roku 2007 je to prijem v roku 2007.
Ty na konci roka 2006 ani nevies ci nejaku dotaciu dostanes a ak ano v akej vyske ju dostanes, nie je to narokovatelne, takze nemozes uctovat ani o pohladavkach...
M3G
21.02.07,09:12
V JU uctujes o platbach cize ked dostanes dotaciu v roku 2007 je to prijem v roku 2007.
Ty na konci roka 2006 ani nevies ci nejaku dotaciu dostanes a ak ano v akej vyske ju dostanes, nie je to narokovatelne, takze nemozes uctovat ani o pohladavkach...

V tom máš pravdu, neviem, či tu dotáciu dostanem alebo nie. Keď som však účtoval dotáciu, ktorú dostal SZČO vopred, rozdeľoval som to na viaceré roky podľa toho, koľko tej dotácie minul.
Inak robím to, tak ako hovoríš, len neviem či to je dobre.

T.j. zákon hovorí:

Do základu dane sa nezahŕňa:

h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane
1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Ale múdrejší z toho zákona nie som:) , ale laicky si môžem tento paragraf vysvetliť dvojako...
Monika Kováčová
21.02.07,09:31
Je to komplikované, možno zle rozmýšľam, ale čo keby si upravil základ dane v DP cez paragraf 17 (položky zvyšujúce a znižujúce ZD)???
M3G
21.02.07,17:22
Je to komplikované, možno zle rozmýšľam, ale čo keby si upravil základ dane v DP cez paragraf 17 (položky zvyšujúce a znižujúce ZD)???

Čím viac čítam tie paragrafy, tým sa mi to zdá nejasnejšie,ale chytám sa §17:

(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa
.
.
.
h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované......


Chytám sa zvýraznených slovíčok, t.j. vyplýva mi z toho jediné, že ak dotácia bola použitá na úhradu daňových výdavkov, zahrniem ju do základu dane celú v tom období, ako došla.
Ešte zjednodušene: ak prišla dotácia vopred, rozdelím to na obdobia, kedy bola použitá a ak prišla pozadu, zahrniem ju celú do príjmov.
Monika Kováčová
21.02.07,17:26
budem pokračovať v citácii zákona o DP § 17 odst. 3 písm. h)
tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,
M3G
21.02.07,22:25
Takže ako?

Radšej som podal dopyt ;). Mal som už na to aj kontrolu a nič nepovedali, ale istota je istota.
M3G
12.03.07,16:49
Takže je to tak, ako som hovoril. T.j. keď sa prijíma dotácia pozadu, zahrnieme ju do príjmov v tom roku, kedy došla. Som si správne vysvetlil ten paragraf:).

Nemám ešte vyjadrenie od kompetentných(to príjde čo nevidieť), ale mám vyjadrenie od odborníkov.


Takže vyjadrenie DR, aby sme to už mali komplet.

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Postup pri zahrnovaní dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva upravuje § 17 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Postup podľa cit. ustanovenia sa použije, ak daňovník uvedené finančné prostriedky príjme a následne ich použije na určený účel. Podľa cit. ustanovenia do základu dane sa nezahŕňa dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane
1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,

Ak však daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva v jednom zdaňovacom období napr. vynaloží výdavky, a to na úhradu prevádzkových nákladov (chránená dielňa), ale až v nasledujúcom zdaňovacom období, mu budú finančné prostriedky na úhradu týchto, už vynaložených výdavkov poskytnuté zo štátneho rozpočtu , potom tieto prijaté finančné prostriedky zahrnie do základu dane v tom roku, v ktorom ich prijal.
Kája.
19.06.07,20:54
Mám jeden problém v roku 2006 sme dostali dotáciu na zriadenie chránenej dielne a druhú na zamestnanie znevýhodnených uchádzačov. Tieto dotácie som zahrnula do príjmov OVZ. Teraz nám prišlo rozhodnutie, že dotáciu na chránenú dielňu musíme vrátiť nakoľko sme nezdokladovali povolenie z hygieny. Jednu chránenú pracovnú dielňu sme mali už od roku 1995, tú nám hygiena tiež zrušila, kým sa neodstránia nedostatky, nedostatky boli odstránené, ale neskoro takže peniaze sme vrátili v roku 2007. Ako mám zaúčtovať vrátené peniaze z dotácie?