E·T·
08.03.09,18:48
Daňovníčka vykonávajúca slobodné povolanie bola do 1.7.2008 na MD a v tomto období mala prerušenú činnosť. V apríli vystavila faktúru za vykonanie činnosti vo výške 45,000,- Sk. Mohla počas MD vykonávať túto činnosť a môže si k uvedenému výnosu uplatniť náklady vzniknuté počas MD?