Lulaaa
09.03.09,10:15
Ahojte poraďáci, viem , že sa už o tom písalo, ale neviem si poradiť. Došla mi faktúra, z ktorej si mám vypočítať 10% zádržné. V zmluve o dielo je napísané, že zmluvné strany sa dohodli na zádržnom vo výške 10% z výšky faktúrovanej sumy. Ja sa pýtam, či mám 10% odrátať zo základu dane, alebo zo sumy na úhradu? 10% zádržné som odrátala od sumy na úhradu, ale dodávateľ sa ozval, že zádržné sa počíta zo ZD. Neviem sa nikde dočítať čo je to zádržné viem, že je to zadržaná suma na určíté obdobie, ale myslím tým presnú definíciu napr. /Obchodný zákonní atď/. A či dodávateľ má na faktúre uvádzať výšku zádržného ďakujem