Marmont
29.06.05,12:08
Naša spoločnosť sa dohodla s našim odberateľom v zmluve o dielo, že nám dielo nezaplatí naraz ale ho bude splácať podľa splátkového kalendára do konca roka 2005. V tomto splátkovom kalendári si účtujeme aj úrok. Nie je nám jasné či tento úrok patrí medzi plnenia oslobodené od DPH.
Evanka
29.06.05,13:09
Na základe §39 Z o DPH by mal byť podľa mňa úrok od DPH oslobodený .
lenkak
29.06.05,15:39
úrok je oslobodený od DPH.
luebchenko
21.07.05,15:09
Platiteľ DPH slov. s.r.o. - požičala rakúskej s.r.o. peniaze. Úroky ktoré mesačne tejto rakúskej firme "fakturuje" vykazuje správne v riadku 07 priznania k DPH? - nepatrí to do r. 06 a nemal by sa rátať koeficient?
KEJKA
21.07.05,15:46
Platiteľ DPH slov. s.r.o. - požičala rakúskej s.r.o. peniaze. Úroky ktoré mesačne tejto rakúskej firme "fakturuje" vykazuje správne v riadku 07 priznania k DPH? - nepatrí to do r. 06 a nemal by sa rátať koeficient?nie , úrok sa nepočíta do koeficientu. Je to oslobodené, ale pre výpočet koef. nejde ani do čitateľa ani do menovateľa.
luebchenko
22.07.05,07:56
Ďakujem Lidka, takže r.07 je správny? A keď už otravujem, pod ktorý odsek z §43 to spadá?
KEJKA
22.07.05,13:30
§43 je predaj tovaru do iného čl. štátu!